otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.09.2017 r., godz. 14:19
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 73.112
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 18 (450) z dnia 20.09.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
ZMR
Spis treści bieżącego numeru

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Termin przekazania na rachunek ZFŚS drugiej raty odpisów ustalonych na 2017 r. mija 2 października
str. 4   
2.
Komunikat w sprawie przekazywania informacji o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego
str. 6   
1.
Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
str. 6  
2.
Jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego
str. 6  
3.
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru firmy audytorskiej
str. 7  
4.
Termin wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie
str. 8  
5.
Ewidencja księgowa wydatków na badanie sprawozdania finansowego
str. 9  
II.
Wydatki poniesione na szczepienia ochronne pracowników przeciw grypie
str. 10   
1.
Skutki podatkowo-składkowe sfinansowania pracownikom szczepień przeciwko grypie
str. 10  
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na szczepienia ochronne pracowników
str. 12  
III.
Bilansowe rozliczenie kosztów prac badawczych i rozwojowych
str. 14   
1.
Koszty prac badawczych i ich ujęcie w księgach rachunkowych
str. 14  
2.
Warunki uznania kosztów prac rozwojowych za składnik wartości niematerialnych i prawnych
str. 15  
3.
Nakłady na prace rozwojowe i ich ujęcie w księgach rachunkowych
str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej oraz sprzedaż tych obiektów
str. 20   
1.
Utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
str. 20  
2.
Sprzedaż zakładowego obiektu socjalnego będącego środkiem trwałym jednostki
str. 22  
V.
Wynajem stoiska podczas targów
str. 24   
1.
Rozliczenie kosztów najmu
str. 24  
2.
Koszty wynajmu jako koszty reklamy
str. 25  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Nakłady poniesione na wdrożenie wielomodułowego programu komputerowego
str. 27   
2.
Księgowe ujęcie sprzedaży budynku wraz z gruntem oraz prezentacja wyniku z tej sprzedaży w sprawozdaniu
str. 28   
3.
Koszty zakupu licencji, która jest niezbędna do uruchomienia centrali telefonicznej
str. 29   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego
str. 31   
1.
Roszczenia skierowane na drogę sądową
str. 31  
2.
Odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej
str. 32  
3.
Zakończenie postępowania sądowego
str. 33  
4.
Zapłata przez dłużnika należności i rozwiązanie odpisu aktualizującego
str. 34  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
str. 36   
2.
Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury
str. 38   
3.
Nieruchomości będące własnością powiatu, dzierżawione przez spółkę kapitałową
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Posezonowa obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową
str. 46   
1.
Wycena towarów na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych
str. 46  
2.
Zmniejszenie wartości handlowej towarów z tytułu upływu sezonu
str. 47  
3.
Podatkowe rozliczenie odpisu aktualizującego wartość towarów handlowych
str. 50  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Rozliczenie kosztów wyjazdu prezesa spółki w celach służbowych
str. 52  
2.
Sprzedaż towarów objętych odpisem aktualizującym
str. 52  
3.
Koszty działalności operacyjnej w jednostce prowadzącej działalność budowlano-montażową
str. 53  
4.
Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy zakupie środka trwałego
str. 54  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Różnice kursowe w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę
str. 55  
2.
Koszty opłat sądowych poniesione w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego
str. 57  
3.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie
str. 57  
4.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych faktury otrzymanej z tytułu zakupu materiałów
str. 58  
5.
Podatek od wartości dodanej zapłacony w innym kraju Unii Europejskiej
str. 59  
6.
Nakłady poniesione na remont dzierżawionego obiektu w księgach rachunkowych dzierżawcy
str. 60  
6.1.
Finansowanie kosztów remontu w przypadku umowy dzierżawy str. 60  
6.2.
Ewidencja księgowa nakładów na obcy środek trwały str. 61  
7.
Rozliczenie zakupu licencji na korzystanie z praw do zdjęć
str. 62  
8.
Dokumentowanie skupu runa leśnego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 63  
9.
Ujęcie remontu wykonanego przez najemcę w księgach rachunkowych wynajmującego
str. 64  
10.
Rabat cenowy w księgach rachunkowych nabywcy
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
ZMR

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60