otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016 r., godz. 10:11
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.174
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Od 1 września br. - potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
str. 4   
2.
Pracodawco, zatrudniłeś pracownika na czas określony przed 22 lutego br. - pamiętaj o aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia
str. 4   
3.
Metoda dopełniania podstawy ekwiwalentowej - stanowisko resortu pracy
str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS za pracownicę na urlopie wychowawczym podejmującą dodatkowe zatrudnienie
str. 8  
2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu związanego z rodzicielstwem
str. 10  
3.
Opłacanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
str. 11  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS zleceniobiorcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
str. 12  
2.
Czy ubezpieczyć w ZUS osobę odbywającą praktykę absolwencką?
str. 14  
3.
Poświadczenie przez ZUS formularza A1 pracownika delegowanego do pracy za granicę
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania
str. 17  
2.
Uwzględnianie premii uzależnionej od wyników spółki w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 18  
3.
Uzupełnianie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru zasiłków
str. 20  
4.
Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu uprawniającego do wynagrodzenia chorobowego
str. 23  
2.
Zasiłek opiekuńczy, gdy w czasie opieki dziecko kończy 14 lat
str. 24  
3.
Obliczanie wysokości zasiłku macierzyńskiego po przerwie w urlopie rodzicielskim
str. 26  
4.
Termin wypłaty zasiłku chorobowego, gdy zwolnienie obejmuje przełom miesięcy
str. 28  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Świadczenie przedemerytalne po rozwiązaniu umowy z powodu niewypłacalności pracodawcy
str. 30  
2.
Termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne
str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zatrudnienie byłego pracownika w ramach umowy na czas określony
str. 32  
2.
Obiektywne przyczyny uzasadniające wyłączenie stosowania limitów 3/33 umów na czas określony
str. 34  
3.
Limit zatrudnienia na umowach terminowych w jednostce samorządowej
str. 36  
4.
Czy należy rozwiązać umowę o pracę z cudzoziemcem oczekującym na przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce?
str. 37  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie czasu pracy i dyżuru kierowcy wykonującego przewozy w załodze
str. 38  
1.1.
Przewozy w załodze str. 38  
1.2.
Czas pracy a czas dyżuru str. 39  
1.3.
System czasu pracy str. 39  
1.4.
Rozliczenie czasu pracy str. 40  
2.
Czas pracy pracowników mobilnych
str. 41  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy udzielony bezpośrednio po urlopie wychowawczym
str. 43  
2.
Ustalenie wynagrodzenia za dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat dla pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy
str. 44  
3.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i rehabilitacyjny
str. 45  
4.
Rezygnacja z wypłacania składnika wynagrodzenia przyznanego za wykonywanie dodatkowych czynności
str. 46  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Korekta urlopu wypoczynkowego po ponownym zatrudnieniu
str. 47  
2.
Urlop wypoczynkowy po wychowawczym, w czasie którego wypłacany był zasiłek macierzyński
str. 48  
3.
Do 30 września br. - czas na udzielenie zaległości urlopowych
str. 50  
4.
Wykorzystanie części urlopu ojcowskiego po zmianie pracodawcy
str. 51  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Udzielanie przerwy na karmienie i wolnego na dziecko w wieku do 14 lat
str. 52  
2.
Ustalenie stanu zatrudnienia u pracodawcy dla celów stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
str. 53  
3.
Zakaz wnoszenia alkoholu na teren zakładu pracy
str. 54  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zatrudnienie pracownika służby bhp w firmie posiadającej dwa oddziały
str. 55  
2.
Zapewnienie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej stażystom
str. 56  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Ruchomy czas pracy
str. 58   
1.
Zasady ogólne stosowania ruchomego czasu pracy
str. 58  
2.
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy
str. 58  
2.1.
Ruchomy czas pracy z inicjatywy pracodawcy str. 59  
2.2.
Ruchomy czas pracy na wniosek pracownika str. 60  
3.
Rozliczanie ruchomego czasu pracy w praktyce
str. 60  
XIII.
Przeprowadzanie przez pracodawcę kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
str. 62   
1.
Zasady ogólne
str. 62  
2.
Formalna kontrola zwolnień lekarskich
str. 63  
3.
Prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy
str. 63  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Ogłoszenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
str. 66   
2.
Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
str. 66   
3.
Składki ZUS pracowników delegowanych do pracy za granicę - projektowana zmiana do rozporządzenia składkowego
str. 67   
4.
Zmiany we wpłatach na PFRON - informacja PFRON
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

rocznik: 2015
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60