otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 r., godz. 13:52
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 116.717
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 4 (430) z dnia 10.02.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Terminy w prawie pracy i ich przesunięcie, gdy przypadają w sobotę/dzień ustawowo wolny od pracy
str. 4   
2.
Ochrona przedemerytalna w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.
str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Do końca lutego br. płatnik przekazuje ubezpieczonym roczne informacje o danych wykazanych w raportach sporządzonych za 2016 r.
str. 8  
2.
Składki ZUS z umowy cywilnoprawnej z niskim wynagrodzeniem
str. 9  
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz pracodawcy
str. 11  
4.
Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne
str. 13  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej w okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego
str. 14  
2.
Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie premii motywacyjnej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 17  
2.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy powstanie w pierwszych miesiącach zatrudnienia
str. 18  
3.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy, który nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego
str. 20  
4.
Uzupełnianie nagrody rocznej wliczanej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z rodzicielstwem
str. 23  
2.
Wypłata zasiłku dla zleceniobiorcy podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu z przerwami
str. 24  
V.
Emerytury i renty
1.
Do końca lutego br. należy powiadomić ZUS o zarobkach emeryta/rencisty uzyskanych w 2016 r.
str. 25  
2.
Dodatek pielęgnacyjny dla emeryta niezdolnego do pracy
str. 29  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem
str. 30  
2.
Zapis o płacy minimalnej w umowie o pracę
str. 31  
3.
Rozwiązanie umowy na zastępstwo pracownicy w ciąży
str. 32  
4.
Miejsce pracy kierowców wykonujących przewozy regularne specjalne, wahadłowe oraz okazjonalne osób
str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy osoby zatrudnionej na stanowisku łączonym
str. 36  
2.
Rozliczenie pracy osoby niepełnosprawnej w razie przerwy w legitymowaniu się stopniem niepełnosprawności
str. 38  
3.
Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
str. 39  
4.
Przekazywanie pracownikom rozkładów czasu pracy
str. 40  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Uwzględnianie dodatku funkcyjnego w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
str. 41  
2.
Ryczałt za dyżury w gwarantowanej stawce minimalnego wynagrodzenia za pracę
str. 42  
3.
Wynagrodzenie pracownika uczestniczącego w sesji rady
str. 44  
4.
Zawieszenie albo rezygnacja z wypłaty nagrody jubileuszowej przez pracodawcę będącego w trudnej sytuacji finansowej
str. 45  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Rezygnacja z tworzenia ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego przez "małych" pracodawców
str. 47  
2.
Przekazanie komornikowi informacji o numerze rachunku bankowego pracownika
str. 48  
3.
Czy wynagrodzenie ryczałtowe zleceniobiorcy zwalnia z obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej?
str. 49  
4.
Ustalanie stanu zatrudnienia dla celu obliczenia odpisów na ZFŚS
str. 50  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wyposażenie pracownika w odzież roboczą
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Czy przedsiębiorca w związku ze zmianą podstaw wymiaru składek przekazuje deklarację za styczeń br.?
str. 53  
2.
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy w raporcie miesięcznym ZUS RSA
str. 54  
3.
Wątpliwości związane z obowiązkiem przesłania do ZUS informacji ZUS IWA
str. 55  
4.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 55  
5.
Przekazywanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS
str. 56  
6.
Wystawianie świadectw pracy po zmianie przepisów
str. 56  
7.
Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę-matkę dziecka
str. 59  
XII.
Wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
str. 59   
1.
Prawo do wynagrodzenia rocznego
str. 59  
2.
Staż pracy uprawniający do wynagrodzenia rocznego
str. 60  
3.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia rocznego
str. 62  
4.
Prawo do nagrody rocznej związkowca zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy
str. 63  
5.
Wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych - informacja MRPiPS
str. 66   
2.
Nowa kwota wynagrodzenia przyjmowanego do wyliczenia ulgi we wpłatach na PFRON - wyjaśnienie PFRON
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60