otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.373
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 10 (436) z dnia 10.05.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
1.1.
Obowiązek wystawiania świadectw pracy za zakończone przed 1 stycznia br. okresy terminowego zatrudnienia
str. 4  
1.2.
Oddawanie czasu wolnego za pracę ponad wymiar wykonywaną przez pracownika niepełnoetatowego
str. 5  
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umowy zlecenia, w której odpłatność określono w stawce godzinowej
str. 7  
2.
Wykorzystanie przez pracodawcę pozostałej części zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie pracownika z urlopu wychowawczego
str. 10  
3.
Uregulowanie zaległych składek w razie zakwalifikowania umowy o dzieło jako umowy o pracę
str. 12  
4.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia członka rady nadzorczej zamieszkującego za granicą
str. 14  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Nowe zasady zgłaszania do ubezpieczeń przedsiębiorców oraz członków ich rodzin
str. 15  
2.
Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS przekazuje informację o wysokości podatku z działalności gospodarczej za 2016 r.
str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uwzględnianie w podstawie wynagrodzenia chorobowego nagrody rocznej po zmianie wymiaru czasu pracy
str. 19  
2.
Czy premię uznaniową wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków?
str. 20  
3.
Wynagrodzenie chorobowe po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
str. 21  
4.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który w każdym miesiącu korzystał z urlopu bezpłatnego
str. 23  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenia chorobowe od pierwszego dnia niezdolności do pracy
str. 24  
2.
Termin wypłaty świadczeń chorobowych
str. 25  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Do 31 maja br. należy przekazać do ZUS informację o wysokości przychodów z pracy zarobkowej osób pobierających świadczenie przedemerytalne
str. 27  
1.1.
Powiadomienie ZUS o wysokości uzyskanych przychodów str. 27  
1.2.
Rozliczenie przez ZUS zarobkujących osób na świadczeniu przedemerytalnym str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży z uwzględnieniem stanowisk urzędowych
str. 31  
2.
Ustalenie limitu ilościowego umów na czas określony
str. 32  
3.
Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
str. 34  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wydłużenie "majówki" poprzez wyznaczenie innego dnia wolnego od pracy
str. 35  
2.
Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
str. 37  
3.
Ewidencja czasu pracy kierowców
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie stałe miesięczne i za pracę nadliczbową w podstawie urlopowej
str. 40  
2.
Rozliczanie podróży służbowych pracowników otrzymujących ryczałt za jazdy lokalne
str. 41  
3.
Płaca minimalna pracownika delegowanego do pracy w Niemczech
str. 42  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego młodocianemu
str. 43  
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika pracującego za granicą
str. 45  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
str. 47  
2.
Do 31 maja 2017 r. - czas na przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS
str. 48  
3.
Limit godzin wykonywania umowy zlecenia
str. 49  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem pracy
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zmiana terminu płatności składek ZUS
str. 52  
2.
Wypłata wyrównania wynagrodzeń/świadczeń chorobowych w dokumentach rozliczeniowych ZUS
str. 52  
3.
Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego za część miesiąca
str. 53  
4.
Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku
str. 54  
5.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 54  
6.
Wypłata zasiłku opiekuńczego zleceniobiorcy
str. 55  
7.
Kompensata pracy nadliczbowej przypadającej w porze nocnej
str. 55  
8.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany na przełomie miesięcy
str. 56  
9.
Przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
str. 56  
10.
Udzielanie nauczycielowi zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat
str. 57  
XIII.
Zakaz dyskryminacji przy zwolnieniach pracowników
str. 58   
1.
Zakres dyskryminacji w stosunkach pracy
str. 58  
2.
Kryteria uznawane za dyskryminujące w zatrudnieniu
str. 59  
3.
Skutki naruszenia zakazu dyskryminacji
str. 62  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiana wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
str. 63   
2.
Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią
str. 63   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60