otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 8.12.2016 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 101.362
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 24 (426) z dnia 10.12.2016  »  Spis treści bieżącego numeru
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

Informacja dla Czytelników

str. 4    
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług
str. 5   
2.
Rozliczenia składkowo-podatkowe za grudzień br. - bez zmian
str. 8   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS, gdy pracownik obok zasiłku chorobowego otrzymuje świadczenia niepieniężne
str. 10  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika wykonującego umowę zlecenia po zmianie rodzajów ubezpieczeń
str. 12  
3.
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe tylko do osiągnięcia rocznego limitu
str. 14  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania
str. 15  
2.
Dodatkowe świadczenia częściowo finansowane przez pracowników w podstawie wymiaru składek ZUS
str. 17  
3.
Składki ZUS w razie wypłaty składnika wynagrodzenia obok zasiłku macierzyńskiego
str. 18  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wysokość zasiłku w razie kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
str. 19  
2.
Wliczanie do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego premii w kwocie faktycznie uzyskanej
str. 21  
3.
Wynagrodzenie chorobowe za miesiąc, w którym pracownik wypracował obowiązujący go czas pracy
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Nowy okres zasiłkowy po odzyskaniu zdolności do pracy potwierdzonej przez lekarza medycyny pracy
str. 24  
2.
Wypłata zasiłku chorobowego przez dwóch pracodawców w razie wystawienia e-ZLA
str. 25  
3.
Podwyższenie przysługującego przedsiębiorcy zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
str. 26  
V.
Emerytury i renty
1.
Rekompensata dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w rozkładzie indywidualnym
str. 30  
2.
Organizacja pracy w zadaniowym czasie pracy
str. 32  
3.
Dopuszczalność odpracowania wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych oraz kobiety w ciąży
str. 34  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za urlop po zmianie zasad wynagradzania
str. 35  
2.
Ustalanie wysokości dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
str. 37  
3.
Opłacanie krótkiej pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu
str. 39  
4.
Wpływ zmiany wysokości dodatku stażowego na ustalenie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
str. 41  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop pracownika, który wcześniej pracował tylko w agencji pracy tymczasowej
str. 43  
2.
Skutki nieudzielenia urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych
str. 45  
3.
Łączenie wydłużonej części urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
str. 45  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Kolejna umowa o pracę w tych samych aktach osobowych pracownika
str. 47  
2.
Wydanie świadectwa pracy ze znacznym opóźnieniem
str. 49  
3.
Czynności z zakresu prawa pracy i miejsce przechowywania akt osobowych dyrektora instytucji kultury
str. 50  
4.
Dokumentowanie prawa do dodatku aktywizacyjnego
str. 52  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Świadczenie usług z zakresu bhp na rzecz innych pracodawców
str. 53  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składki na Fundusz Pracy
str. 55  
2.
Podwyższenie stopy procentowej składki wypadkowej
str. 56  
3.
Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych dla nowo zatrudnionego pracownika
str. 56  
4.
Nagroda z okazji świąt nie zawsze podwyższy zasiłek
str. 57  
5.
Zasiłek w razie powrotu do pracy w trakcie niezdolności orzeczonej zwolnieniem lekarskim
str. 58  
6.
Wynagrodzenie wypłacone zaliczkowo oraz za nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłków
str. 58  
7.
Wydłużenie weekendu świątecznego
str. 59  
8.
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w podstawie wymiaru trzynastki oraz odprawa pośmiertna po zmianie zasad wynagradzania
str. 60  
9.
Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu równoległym
str. 61  
10.
Informacja o zatrudnieniu bezrobotnego
str. 61  
XII.
W grudniu - rozliczenie wpłat na ZFŚS
str. 62   
1.
Podmioty zobowiązane do wpłat na ZFŚS oraz ogólne zasady ustalania i przekazywania odpisów
str. 62  
2.
Inne źródła finansowania ZFŚS
str. 63  
3.
Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku
str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Podwyższenie przychodu z umowy cywilnoprawnej/ /pełnienia funkcji członka rady nadzorczej umożliwiającego pozostanie w ubezpieczeniu społecznym rolników
str. 66   
2.
Wyższa kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych ze świadczeń emerytalno-rentowych
str. 66   
3.
W I kwartale 2017 r. podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji
str. 67   
4.
Zasady ustalania należności za podróże służbowe kierowców do poprawki - wyrok TK
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

rocznik: 2015
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60