otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016 r., godz. 16:49
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 94.450
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Podmiot uprawniony do prowadzenia wstępnego szkolenia z zakresu bhp - stanowisko resortu pracy
str. 4   
2.
Ogłoszono minimalną stawkę godzinową z tytułu wykonywania umowy zlecenia/o świadczenie usług obowiązującą w 2017 r.
str. 5   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek w świetle uchwały SN
str. 6  
2.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów zlecenia
str. 9  
3.
Opłacanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
str. 11  
4.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP
str. 12  
5.
Informowanie pracowników o wysokości odprowadzonych do ZUS składek ubezpieczeniowych
str. 13  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
str. 15  
2.
Ubezpieczenia w ZUS z umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą wykonywanej w czasie urlopu wychowawczego
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych premii pomniejszanej tylko o dni robocze absencji chorobowej
str. 18  
2.
Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 20  
3.
Wliczenie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych składnika wynagrodzenia wypłaconego jednorazowo
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Nowy okres zasiłkowy wyłącznie po odzyskaniu zdolności do pracy
str. 22  
2.
Świadczenie rehabilitacyjne po urlopie wypoczynkowym
str. 23  
3.
Potrącanie z zasiłku chorobowego raty pożyczki z ZFŚS
str. 24  
4.
Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę
str. 25  
V.
Emerytury i renty
1.
Zaświadczenie o wynagrodzeniu dla celów emerytalno-rentowych pracownika zatrudnionego za granicą
str. 26  
2.
Przeliczenie kapitału początkowego na korzystniejszych zasadach
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zawiadamianie Państwowej Inspekcji Pracy o zawarciu umowy terminowej na roboty publiczne
str. 29  
2.
Skutki przekształcenia umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony
str. 30  
3.
Ochrona stosunku pracy pracownika uprawnionego do świadczenia przedemerytalnego
str. 31  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Ustalenie wymiaru czasu pracy obowiązującego w 2017 r.
str. 32  
2.
Zmiana długości okresu rozliczeniowego
str. 34  
3.
Kiedy opłaca się pracodawcy oddawać pracownikowi czas wolny za nadgodziny?
str. 36  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
str. 39  
2.
Wprowadzenie akordowego systemu wynagradzania
str. 41  
3.
Wypłata kilometrówki pracownikom zatrudnionym w firmie mającej kilka oddziałów
str. 42  
4.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej
str. 43  
5.
Granice potrąceń z wynagrodzenia członka zarządu spółki jawnej
str. 44  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
str. 45  
2.
Udzielanie urlopu rodzicielskiego w praktyce kadrowej
str. 46  
3.
Wymiar urlopu wychowawczego, gdy status pracownika ma tylko jeden z rodziców dziecka
str. 48  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wystawianie świadectw pracy po umowach terminowych
str. 49  
2.
Wpływ renty szkoleniowej na staż pracownika
str. 51  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Czy pracodawca może nie zgodzić się na powołanie w firmie społecznego inspektora pracy?
str. 52  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe ze zlecenia wykonywanego przez pracownika
str. 54  
2.
Oznaczenie na dokumencie płatniczym składek ZUS wpłaty obejmującej należności za kilka miesięcy
str. 55  
3.
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 56  
4.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
str. 57  
5.
Obliczanie podstawy nagrody rocznej
str. 58  
6.
Potrącenie niealimentacyjne przy minimalnym wynagrodzeniu i dodatkach za pracę w nocy
str. 58  
7.
Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika
str. 59  
8.
Potwierdzanie przez pracownika danych wykazanych w ewidencji czasu pracy
str. 60  
XIII.
Obciążenia pracodawcy i uprawnienia pracownicze w związku ze wzrostem od 2017 r. wynagrodzenia minimalnego
str. 60   
1.
Określenie minimalnego wynagrodzenia za pracę
str. 60  
2.
Wysokość wynagrodzenia przestojowego, odszkodowania i odprawy
str. 61  
3.
Kwota wolna od potrąceń
str. 62  
4.
Dodatek za pracę w porze nocnej
str. 63  
5.
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób na urlopach wychowawczych
str. 64  
6.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
str. 65  
7.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa w 2017 r.
str. 66  
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

rocznik: 2015
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60