otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016 r., godz. 07:22
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 93.192
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia wykazywanego w poz. 39. i 41. wniosku Wn-D
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika niezdolnego do pracy przez cały miesiąc
str. 6  
2.
Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych
str. 8  
3.
Zwrot byłemu pracownikowi nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
str. 9  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Od 1 października 2016 r. zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
str. 11  
2.
Składki ZUS za pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego
str. 13  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Zasady uwzględniania premii uznaniowej w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby
str. 16  
2.
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie przepisów wewnątrzzakładowych
str. 17  
3.
Czy nagroda wypłacona za część roku podwyższy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek?
str. 18  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wyrównanie świadczeń chorobowych w związku z podwyżką wynagrodzenia za okres wsteczny
str. 20  
2.
Ustalenie okresu zasiłkowego, gdy pracownik nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie lekarskie
str. 21  
3.
Zasiłek macierzyński w razie przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu
str. 23  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Podjęcie pracy zarobkowej przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne
str. 25  
2.
Zbieg prawa do świadczenia przedemerytalnego z rentą rodzinną
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Umowa na czas nieokreślony w związku z przekroczeniem limitu ilościowego
str. 28  
2.
Potwierdzenie warunków pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
str. 30  
3.
Jak prawidłowo określić w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy?
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie nadgodzin w nietypowych sytuacjach
str. 33  
2.
Dodatkowe przerwy w pracy "na papierosa"
str. 37  
3.
Czas pracy pracownika niepełnosprawnego w razie stawiennictwa na alarmową zbiórkę
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w przypadku nieudokumentowanej niezdolności do pracy
str. 40  
2.
Dodatki motywacyjne i premia szkoleniowa w wynagrodzeniu urlopowym
str. 41  
3.
Uwzględnianie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru wynagrodzenia rocznego
str. 44  
4.
Ustalenie wysokości odprawy emerytalno-rentowej
str. 45  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Ubieganie się pracodawcy w PFRON o dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika
str. 46  
2.
Oświadczenie pracownika o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy
str. 47  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Kierowanie osób przyjmowanych do pracy na wstępne badania lekarskie z wyprzedzeniem lub w związku ze zmianą stanowiska
str. 49  
2.
Umowa z jednostką medycyny pracy na przeprowadzanie badań profilaktycznych
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Wynagradzanie osób kierujących niektórymi spółkami skarbu państwa w świetle nowych regulacji
str. 52   
1.
Zasady wynagradzania
str. 52  
2.
Stała część wynagrodzenia
str. 53  
3.
Część zmienna wynagrodzenia
str. 54  
4.
Uchwały w sprawie wynagrodzeń
str. 55  
XII.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
str. 57   
1.
Zasady ogólne
str. 57  
2.
Decyzja pracodawcy w sprawie podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych
str. 57  
3.
Procedura w przepisach wewnętrznych dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych
str. 58  
4.
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
str. 59  
5.
Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
str. 60  
5.1.
Udzielanie urlopu szkoleniowego i zwolnienie z całości lub części dnia pracy str. 60  
5.2.
Świadczenia dodatkowe dla pracownika podnoszącego kwalifikacje str. 60  
6.
Rozliczenie kształcącego się pracownika
str. 60  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.
str. 62   
2.
Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę po zmianie przepisów
str. 62   
3.
Zakaz palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów w pomieszczeniach zakładu pracy
str. 63   
4.
Aktywizacja zawodowa młodych bezrobotnych - informacja resortu pracy
str. 64   
5.
Propozycja rządu w sprawie najniższej emerytury w 2017 r. - informacja resortu pracy
str. 66   
6.
Rozpoczęły się prace nad nowym Kodeksem pracy
str. 66   
7.
Rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności zobowiązań wobec PFRON - informacja PFRON
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

rocznik: 2015
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60