otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 25.07.2016 r., godz. 09:16
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.689
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, gdy pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek - stanowisko ZUS
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS od wynagrodzenia z umowy zlecenia wypłaconego w bieżącym roku, z tym że należnego za wcześniejszy okres
str. 7  
2.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorcy z ustalonym prawem do renty
str. 8  
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe członka rady nadzorczej
str. 10  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS dla przedsiębiorcy wykonującego równocześnie pracę nakładczą
str. 13  
2.
Wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w związku z opłaceniem składek po terminie
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Przepracowanie połowy czasu pracy warunkiem uzupełnienia wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru zasiłków
str. 17  
2.
Uwzględnienie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego premii kwartalnej wypłacanej z opóźnieniem
str. 18  
3.
Rozstrzyganie wątpliwości w zakresie wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 19  
4.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłków
str. 21  
5.
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika wykonującego zlecenie u własnego pracodawcy
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w razie przedłużenia umowy o pracę
str. 24  
2.
Sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem w czasie pobierania zasiłku chorobowego
str. 25  
3.
Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
str. 26  
V.
Emerytury i renty
1.
Czy osoba pobierająca emeryturę częściową może zarobkować bez ograniczeń?
str. 27  
2.
Uwzględnianie okresów ubezpieczenia społecznego rolników przy ubieganiu się o emeryturę z ZUS
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Ustalenie limitu godzin ponadwymiarowych dla zatrudnionego na część etatu
str. 29  
2.
Wyznaczenie pracy w dniu wolnym w celu wydłużenia weekendu świątecznego
str. 31  
3.
Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej
str. 32  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie w stałej stawce w razie absencji zasiłkowej i rozwiązania umowy w trakcie miesiąca
str. 33  
2.
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
str. 35  
3.
Rozliczenie nadgodzin w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w trakcie okresu rozliczeniowego
str. 36  
4.
Nagroda roczna dla pracownika przechodzącego na emeryturę
str. 38  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy dla zatrudnionego w trakcie roku, któremu zmieniono wymiar czasu pracy
str. 40  
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie kontynuowania zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy zawartej z tym samym pracodawcą
str. 42  
3.
Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
str. 43  
4.
Urlop szkoleniowy na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
str. 44  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Czy świadczenie 500+ można uwzględnić w kryterium socjalnym, przyznając pomoc z ZFŚS?
str. 46  
2.
Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi, gdy pracownik na polecenie pracodawcy wykonuje pracę w domu
str. 47  
3.
Preferencyjne zasady przeprowadzania pierwszej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
str. 48  
4.
Jak odpowiada poręczyciel wekslowy?
str. 50  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Ważność zaświadczenia o uprawnieniu pracownika do obsługi wózków widłowych wydanego za granicą
str. 51  
2.
BHP w czasie upałów
str. 53  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wyłączenie z oskładkowania nagrody jubileuszowej
str. 54  
2.
Karty sportowe częściowo finansowane ze środków pracownika w podstawie wymiaru składek ZUS
str. 54  
3.
Poinformowanie ZUS o zmianie adresu zamieszkania pracownika
str. 55  
4.
Zliczanie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą do jednego okresu zasiłkowego
str. 55  
5.
Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
str. 56  
6.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 57  
7.
Dowody do wypłaty wynagrodzenia chorobowego przechowywane przez pracodawcę
str. 58  
8.
Limitowanie i ustalanie okresu wypowiedzenia umów na czas określony
str. 58  
9.
Prowizja kwartalna w wynagrodzeniu za urlop
str. 59  
10.
Terminy wypłat należności ze stosunku pracy
str. 59  
11.
Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego pracownika
str. 60  
12.
Ekwiwalent za urlop w razie przejścia pracownika na emeryturę
str. 61  
XII.
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w świetle nowych regulacji
str. 61   
1.
Zakres stosowania ustawy o delegowaniu pracowników
str. 61  
2.
Warunki delegowania pracowników do pracy na terytorium Polski
str. 63  
3.
Obowiązki pracodawcy delegującego pracowników do pracy w Polsce
str. 64  
4.
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
str. 65  
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

rocznik: 2015
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60