otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 92.179
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 2 (458) z dnia 20.01.2018  »  Spis treści bieżącego numeru
PV
Spis treści bieżącego numeru
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. obowiązuje do końca 2018 roku
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Problemy Czytelników z określeniem definicji pierwszego zasiedlenia
str. 5   
1.
Pierwsze zasiedlenie w świetle wyroku TSUE
str. 5  
2.
Praktyczne zastosowanie wyroku TSUE
str. 6  
III.
Obowiązki podatnika związane z rozliczaniem podatku VAT
str. 7   
1.
Składanie deklaracji VAT i JPK w trakcie postępowania sanacyjnego
str. 8  
2.
Rozliczanie VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
str. 10  
IV.
Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie VAT
str. 11   
1.
Zakres zwolnienia z VAT dla usług ściśle związanych z usługami medycznymi
str. 11  
2.
Stawka VAT dla dostawy sznurka do maszyn rolniczych
str. 13  
V.
Zwrot nadpłaty po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - wyrok TSUE
str. 13   
1.
Kiedy powstaje nadpłata podatku VAT?
str. 13  
2.
Zwrot nadpłaty na wniosek podatnika
str. 14  
3.
Nienależnie zapłacony VAT nie podlega zwrotowi po okresie przedawnienia
str. 15  
VI.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a podatek VAT
str. 18   
1.
Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o VAT
str. 18  
2.
Jak ustalić cenę przy transakcjach z podmiotami powiązanymi?
str. 18  
3.
Jak rozliczyć świadczenia na rzecz pracowników?
str. 20  
VII.
Sprzedaż kursów online w świetle przepisów ustawy o VAT
str. 22   
1.
Usługi świadczone drogą elektroniczną
str. 22  
2.
Prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT przy sprzedaży kursów online
str. 24  
3.
Ewidencjonowanie usług w kasie fiskalnej
str. 25  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Zwolnienia z obowiązku użytkowania kas rejestrujących w 2018 r.
str. 27   
1.
Rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas
str. 27  
2.
Podmioty korzystające ze zwolnienia z ewidencjonowania
str. 27  
3.
Zwolnienie ze względu na udział sprzedaży zwolnionej w ogólnych obrotach
str. 29  
4.
Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
str. 32  
IX.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz firm i osób prywatnych
str. 32  
2.
Roczny raport fiskalny
str. 34  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.
Zmiany zasad rozliczania transgranicznego handlu elektronicznego w systemie MOSS
str. 35   
1.
Miejsce świadczenia
str. 35  
2.
Definicja usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych
str. 35  
3.
Rozliczanie usług w procedurze MOSS
str. 36  
4.
Zmiany w dyrektywie w sprawie VAT
str. 36  
5.
Modyfikacja rozporządzenia wykonawczego
str. 38  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Odliczenie VAT w przypadku złożenia zabezpieczenia długu celnego i należności podatkowych
str. 39  
2.
Rozliczenie faktur korygujących import usług
str. 41  
3.
Usługi budowlane wykonane poza terytorium UE na zlecenie unijnego podatnika
str. 42  
4.
Rozliczenie zakupu usług międzynarodowego transportu towarów
str. 44  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.
Jak podatnik prowadzący działalność mieszaną dokonuje rocznej korekty podatku naliczonego?
str. 46   
1.
Obliczenie struktury obrotów za poprzedni rok podatkowy
str. 46  
2.
Korekta podatku naliczonego od zakupu środków trwałych
str. 48  
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.
Preferencyjne zasady zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
str. 50   
1.
Terminy zwrotu bezpośredniego
str. 50  
2.
Przyspieszony termin zwrotu na wniosek podatnika
str. 51  
3.
Zwrot VAT dla firm budowlanych
str. 52  
4.
Mechanizm podzielonej płatności a przyspieszony termin zwrotu - zmiana przepisów od 1 lipca 2018 r.
str. 53  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.
Informacja VAT-26 o wykorzystywaniu wynajmowanego pojazdu wyłącznie do celów firmowych
str. 54   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.
Jak uzyskać wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych?
str. 57   
1.
Wymogi formalne wniosku składanego przez podmiot krajowy
str. 58  
2.
Składanie wniosku przez podmiot zagraniczny posiadający oddział w kraju
str. 59  
3.
Wniosek składany przez podmiot zagraniczny nieposiadający oddziału w kraju
str. 60  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych i rewizji finansowej a zwolnienie podmiotowe z VAT
str. 62   
2.
Usługi noclegowe i gastronomiczne a prawo do odliczenia
str. 63   
3.
Wysokość odliczenia VAT w przypadku otrzymania rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty
str. 64   
4.
Termin odliczenia VAT z faktury za najem
str. 65   
5.
Czynności zwolnione wykonywane sporadycznie
str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
str. 67  
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących
str. 67  
3.
Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU
str. 67  
4.
Wykaz towarów do celów VAT w imporcie
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60