otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017 r., godz. 07:23
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 125.775
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 2 (434) z dnia 20.01.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
PV
Spis treści bieżącego numeru
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb JPK od 1 stycznia 2017 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
str. 4   
II.
Wyrok NSA w sprawie opodatkowania zaliczki otrzymanej na poczet usługi turystycznej
str. 5   
B.

OBRÓT KRAJOWY

III.
Jakie błędy w rozliczeniach skutkują ustaleniem sankcji w VAT?
str. 6   
1.
Sankcje z tytułu nierzetelnego rozliczania podatku VAT
str. 6  
2.
Ustawowe wyłączenia ze stosowania sankcji
str. 7  
IV.
Kiedy podatnik VAT powinien zawiesić bądź zlikwidować działalność gospodarczą?
str. 8   
1.
Jak zawiesić działalność gospodarczą?
str. 8  
2.
Deklaracje VAT w okresie zawieszenia działalności
str. 9  
3.
Zawieszenie działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru podatników VAT
str. 10  
4.
Zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych
str. 10  
V.
Ewidencja JPK_VAT w odniesieniu do faktur zakupowych
str. 11   
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Zmiana sposobu rozliczania VAT
str. 13  
2.
Forma składania deklaracji VAT
str. 14  
3.
Zakup związany z usługą zwolnioną z VAT
str. 14  
4.
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu
str. 15  
5.
Rozliczenie podatku VAT przez gminę po centralizacji
str. 16  
6.
Powrót rolnika do zwolnienia z VAT
str. 16  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2017 r.
str. 17   
1.
Rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas
str. 17  
2.
Podmioty korzystające ze zwolnienia z ewidencjonowania
str. 17  
3.
Zwolnienie ze względu na udział sprzedaży zwolnionej w ogólnych obrotach
str. 19  
4.
Przedmiotowe zwolnienia z ewidencjonowania
str. 21  
VIII.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna
str. 22  
2.
Termin rozpoczęcia sprzedaży przy użyciu kasy
str. 23  
3.
Kasa fiskalna u mechanika
str. 24  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

IX.
Procedura MOSS - mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie VAT
str. 25   
1.
Podmioty uprawnione do rozliczania VAT w systemie MOSS
str. 25  
2.
Informacje dotyczące rejestracji
str. 26  
3.
Kilka miejsc stałego prowadzenia działalności gospodarczej
str. 27  
4.
Zapłata podatku rozliczanego w systemie MOSS
str. 27  
5.
Wykluczenie i wyrejestrowanie z procedury
str. 28  
X.
Stawka 0% dla dostawy towarów i świadczenia usług związanych ze statkami - zmiany od 1 stycznia 2017 r.
str. 29   
1.
Dostawa i import statków
str. 29  
2.
Stawka VAT na dostawę i import części do jednostek pływających
str. 31  
3.
Usługi związane ze statkami
str. 31  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Import usług od podatnika z państwa trzeciego
str. 32  
2.
Zakup usług związanych z uczestnictwem w imprezie kulturalnej
str. 33  
3.
Dostawa urządzenia wykorzystanego do montażu linii produkcyjnej
str. 35  
4.
Nabycie towarów ze Szwajcarii za pośrednictwem unijnego przedstawiciela fiskalnego
str. 35  
5.
Zakup towarów od unijnego podatnika
str. 36  
6.
Faktura zaliczkowa na poczet usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce
str. 37  
7.
Import towarów przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
str. 39  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.
Sprzedaż nieruchomości w pytaniach Czytelników
str. 41   
1.
Zwolnienie z VAT dla sprzedaży gruntów niezabudowanych i zabudowanych
str. 41  
2.
Dostawa budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej podatnika VAT
str. 43  
3.
Sprzedaż gruntu rolnego przez podatnika VAT
str. 43  
4.
Stawka VAT przy zbyciu ośrodka zarybieniowego
str. 45  
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.
Obowiązki podatnika VAT rozpoczynającego działalność gospodarczą w 2017 r.
str. 46   
1.
Limit uprawniający do zwolnienia z VAT
str. 46  
2.
Utrata lub rezygnacja ze zwolnienia z VAT
str. 47  
3.
Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego
str. 47  
4.
Ewidencje niezbędne do rozliczania podatku VAT
str. 48  
5.
Rozliczanie podatku VAT w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach
str. 49  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.
Upoważnienie do informowania organów skarbowych o transakcjach dokonywanych na rachunku podatnika
str. 50   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania obniżonej stawki akcyzy przy sprzedaży oleju opałowego
str. 56   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Odliczenie VAT z faktury za leasing samochodu po zmianie sposobu jego wykorzystania
str. 58   
2.
Przekazanie upominków dla kontrahentów
str. 59   
3.
Refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego a VAT
str. 60   
4.
Czy badania techniczne własnych pojazdów są opodatkowane VAT?
str. 61   
5.
Zmniejszenie VAT naliczonego w wyniku ugody sądowej
str. 62   
6.
Nieodpłatne przekazanie usług noclegowych oraz obciążanie zleceniobiorcy kosztami przejazdów komunikacji miejskiej
str. 62   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana w rozporządzeniach dotyczących akcyzy
str. 64  
2.
Nowy wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
str. 65  
3.
Zmiana wzoru informacji podsumowującej VAT-27
str. 65  
4.
Określenie wzorów wniosków i upoważnień składanych przez sprzedawców towarów wrażliwych
str. 65  
5.
Nowe deklaracje dla podatku VAT
str. 66  
6.
Wykaz towarów do celów VAT w imporcie
str. 66  
7.
Zmiana wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku od towarów i usług
str. 66  
8.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT
str. 67  
9.
Zmiana wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60