otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 8 (464) z dnia 20.04.2018  »  Spis treści bieżącego numeru
PV
Spis treści bieżącego numeru
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Obrót kryptowalutami a VAT - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Blokada rachunku VAT przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
str. 5   
1.
Dobrowolne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT
str. 5  
2.
Uprawnienia Szefa KAS w zakresie rejestracji podatników VAT
str. 5  
3.
Przeciwdziałanie wyłudzeniom skarbowym - zasady blokowania rachunku VAT
str. 6  
III.
Problemy Czytelników z wykazywaniem danych w pliku JPK_VAT
str. 8   
1.
Informacje dotyczące sprzedaży dla osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych
str. 8  
2.
Numer faktury w pliku JPK_VAT
str. 9  
3.
Jak w JPK_VAT wykazać fakturę sprzedaży z dwoma nabywcami?
str. 10  
IV.
Zasady rozliczania VAT od samochodów osobowych
str. 11   
1.
Nabycie pojazdów samochodowych - ograniczone prawo do odliczenia VAT
str. 11  
2.
Pełne odliczenie VAT od samochodu
str. 11  
V.
Świadczenia o charakterze ciągłym w świetle przepisów ustawy o VAT
str. 14   
1.
Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów i usług rozliczanych okresowo i o charakterze ciągłym
str. 14  
2.
Świadczenia o charakterze ciągłym w świetle wyroków NSA
str. 15  
VI.
Odwrotne obciążenie - odpowiedzi na pytania Czytelników
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży złomu
str. 17  
2.
Zastosowanie odwrotnego obciążenia zamiast zasad ogólnych - korekta VAT przez nabywcę
str. 18  
3.
Czy metoda kasowa ma wpływ na obowiązek podatkowy przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem?
str. 19  
VII.
Transakcje pomocnicze - ich wpływ na ustalenie proporcji obrotu oraz limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT
str. 20   
1.
Współczynnik proporcji a pojęcie transakcji pomocniczych
str. 20  
2.
Transakcje związane z nieruchomościami a limit zwolnienia podmiotowego
str. 22  
VIII.
Zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań podatkowych - wyrok NSA
str. 23   
1.
Zobowiązania podatkowe a zwrot VAT
str. 23  
2.
Zaliczenie zwrotu na poczet zobowiązań w trakcie weryfikacji jego zasadności
str. 24  
IX.
Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej korzystającej ze zwolnienia z VAT
str. 25   
1.
Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów
str. 26  
2.
Obowiązek przesyłania JPK_FA na żądanie organów podatkowych
str. 27  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

X.
Kasa fiskalna u podatnika świadczącego usługi związane z rekreacją
str. 28   
1.
Limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT
str. 28  
2.
Kasa rejestrująca u podatnika zwolnionego z VAT
str. 29  
3.
Sposób ewidencjonowania sprzedaży przez drobnego przedsiębiorcę
str. 30  
4.
Sankcje za naruszenie obowiązku instalacji kasy
str. 30  
XI.
Kasy rejestrujące na forum
1.
Ustalenie limitu obrotów przy sprzedaży na rzecz rolnika - czynnego podatnika VAT
str. 32  
2.
Świadczenie usług związanych z rolnictwem
str. 33  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.
Preferencyjna stawka VAT dla świadczeń na rzecz wybranych przewoźników lotniczych
str. 34   
1.
Dostawy towarów i usług opodatkowane stawką VAT 0%
str. 34  
2.
Warunki uznania przewoźnika za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
str. 34  
3.
Lista przewoźników lotniczych ogłoszona przez Prezesa ULC
str. 35  
4.
Przewoźnicy zagraniczni
str. 36  
XIII.
Usługi związane z ochroną brzegów morskich - korzystna dla podatników uchwała NSA
str. 37   
1.
Obniżona stawka VAT na usługi związane z żeglugą morską
str. 37  
2.
Problem zdefiniowania środowiska morskiego
str. 38  
XIV.
Podwyższenie stawki VAT w eksporcie po unieważnieniu zgłoszenia celnego
str. 40   
1.
Warunki zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie
str. 40  
2.
Skutki unieważnienia zgłoszenia celnego i potwierdzenia wywozu towarów
str. 41  
3.
Korygowanie eksportu in plus
str. 42  
XV.
Rozliczenie dostawy towarów, których nabycie zostało zakwestionowane - wyrok WSA
str. 43   
1.
Definicja WDT
str. 43  
2.
Status podatkowy nabywcy i obowiązki po stronie dostawcy
str. 44  
3.
Dokumentowanie transakcji
str. 45  
4.
Opodatkowanie transakcji uznanych za fikcyjne
str. 45  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XVI.
Zasady korekty deklaracji VAT
str. 47   
1.
Podmioty uprawnione i obowiązane do złożenia korekty deklaracji VAT
str. 47  
2.
Korygowanie deklaracji VAT przez organ podatkowy
str. 48  
3.
Wpływ dobrowolnej korekty deklaracji na wysokość odsetek od zaległości
str. 48  
4.
Wpływ korekty deklaracji na wysokość sankcji w VAT
str. 50  
F.

VAT OD PODSTAW

XVII.
Kiedy i w jaki sposób należy udokumentować zaliczkę?
str. 51   
1.
Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej
str. 51  
2.
Faktura końcowa potwierdzająca dokonanie transakcji opodatkowanej VAT
str. 53  
3.
Jak skorygować błędnie wystawioną fakturę zaliczkową?
str. 53  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVIII.
Rozpoczęcie działalności mieszanej w trakcie roku - szacunkowe ustalenie proporcji
str. 55   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XIX.
Zmiany w ulgach akcyzowych dla małych browarów
str. 57   
1.
Ulgi dla małych browarów kontraktowych
str. 57  
2.
Zwolnienia dla podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa
str. 58  
3.
Przepisy przejściowe
str. 59  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Dostawa urządzeń wraz z uruchomieniem a odwrotne obciążenie
str. 60   
2.
Przyjęcie przez podatnika zaliczki w kwocie przewyższającej rzeczywistą wartość usługi
str. 61   
3.
Opłata dodatkowa pobierana przez biuro rachunkowe
str. 63   
4.
Refakturowanie usług transportu towarów
str. 63   
5.
Opodatkowanie VAT opłaty recyklingowej
str. 65   
6.
Czy możliwe jest refakturowanie usługi komornika sądowego?
str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących
str. 67  
2.
Zmiany w ustawie o VAT
str. 68  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60