otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.373
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 10 (442) z dnia 20.05.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
PV
Spis treści bieżącego numeru
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Od 1 czerwca 2017 r. skarga na interpretację podatkową bezpośrednio do sądu
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Problemy z wystawianiem faktur w pytaniach Czytelników
str. 5   
1.
Jak prawidłowo określić na fakturze nazwę usługi?
str. 5  
2.
Kiedy wpisujemy na fakturze datę dokonania dostawy, a kiedy datę jej zakończenia?
str. 6  
3.
Czy faktura korygująca może zawierać pozycje niewykazane na fakturze pierwotnej?
str. 7  
III.
Samochody w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 8   
1.
Parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania pracownika
str. 8  
2.
Wynajem samochodów zastępczych
str. 10  
IV.
Wykreślenie podatnika z rejestru bez decyzji administracyjnej
str. 11   
1.
Przerwa w działalności - ryzyko wykreślenia z rejestru podatników
str. 11  
2.
Jak podatnik może zakwestionować wykreślenie z rejestru?
str. 12  
V.
Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem - przegląd interpretacji podatkowych
str. 14   
1.
Dostawa towaru wraz z montażem
str. 14  
2.
Materiały zużyte do wykonania usługi budowlanej
str. 15  
3.
Wynajem sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania usługi budowlanej
str. 17  
4.
Usługa projektowa poprzedzająca usługę budowlaną
str. 17  
VI.
Zasady wyboru i utraty prawa do kasowej metody rozliczeń podatku VAT
str. 18   
1.
Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową
str. 18  
2.
Miesięczne czy kwartalne rozliczanie VAT przez podatników rozliczających VAT metodą kasową?
str. 19  
3.
Utrata prawa do kasowej metody rozliczania VAT
str. 20  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Konsekwencje zastosowania niewłaściwej stawki VAT
str. 21   
1.
Błędna stawka VAT na fakturze
str. 21  
2.
Korygowanie sprzedaży paragonowej
str. 22  
3.
Korekta zawyżonej stawki na paragonie - stanowisko organów podatkowych i orzeczenie sądowe
str. 23  
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży w kasie
str. 25  
2.
Sposób wyliczania kwoty zwalniającej z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
str. 26  
3.
Dostawa telefonów komórkowych
str. 27  
4.
Ewidencjonowanie opłaty miejscowej
str. 28  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

IX.
Opodatkowanie marży przy sprzedaży wcześniej zaimportowanych towarów używanych
str. 29   
X.
Dostawa towarów i usług na rzecz przewoźników lotniczych - zasady stosowania stawki VAT 0%
str. 31   
1.
Przewoźnik lotniczy w rozumieniu ustawy o VAT
str. 31  
2.
Podmioty zagraniczne dokonujące przewozów lotniczych
str. 32  
3.
Rodzaj świadczeń korzystających z obniżonej stawki VAT
str. 33  
XI.
Warunki ustanawiania i obowiązki przedstawiciela podatkowego
str. 34   
1.
Spełnienie wymogów stawianych przedstawicielom
str. 35  
2.
Sposób ustanawiania przedstawiciela
str. 36  
3.
Zakres obowiązków
str. 36  
XII.
Miejsce opodatkowania i stawka VAT dla usług świadczonych przez agentów turystycznych - wyrok NSA
str. 37   
XIII.
Obrót z zagranicą na forum
1.
Deklarowanie importu usług przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
str. 39  
2.
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży na rzecz podróżnych
str. 41  
3.
Miejsce opodatkowania usług leśnych i sposób ich deklarowania
str. 42  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIV.
Rozliczanie usług przez gminny zakład budżetowy
str. 44   
1.
Sposoby ustalania preproporcji przez zakład budżetowy
str. 45  
2.
Prewspółczynnik w zakładzie budżetowym dostarczającym wodę
str. 46  
F.

VAT OD PODSTAW

XV.
Sposób opodatkowania poszczególnych dostaw w transakcjach łańcuchowych
str. 48   
1.
Definicja transakcji łańcuchowej i miejsce jej opodatkowania
str. 48  
2.
Przykłady występowania dostaw łańcuchowych
str. 49  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVI.
Zasady korygowania deklaracji VAT w 2017 r.
str. 52   
1.
Podmioty uprawnione i obowiązane do złożenia korekty deklaracji VAT
str. 52  
2.
Dobrowolna korekta deklaracji VAT a obniżone odsetki od zaległości
str. 55  
3.
Wpływ korekty deklaracji na wysokość sankcji w VAT
str. 56  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVII.
Wyroby akcyzowe objęte systemem monitorowania drogowego przewozu
str. 57   
1.
Kategorie wyrobów, których przewóz podlega monitorowaniu
str. 57  
2.
Limity ilościowe towarów przemieszczanych w opakowaniach jednostkowych niepodlegających systemowi monitorowania
str. 58  
3.
Zwolnienia z obowiązku objęcia systemem monitorowania przemieszczania towarów
str. 59  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Jak skorygować błędnie wystawioną fakturę zaliczkową?
str. 60   
2.
Dokument pro forma wystawiony w celach informacyjnych
str. 61   
3.
Kiedy rozliczyć korektę zmniejszającą podatek należny?
str. 62   
4.
Termin odliczenia VAT od zakupu usługi transportowej
str. 63   
5.
Stawka VAT na świadczenie usług w zakresie opieki medycznej
str. 64   
6.
Jaka stawka VAT obowiązuje na usługę organizacji imprez okolicznościowych?
str. 64   
7.
Odliczenie VAT od zakupu towarów od rolnika ryczałtowego
str. 65   
8.
Wydanie egzemplarzy autorskich a VAT
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60