otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.03.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.483
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 6 (462) z dnia 20.03.2018  »  Spis treści bieżącego numeru
PPD
Spis treści bieżącego numeru

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Skutki w podatku dochodowym związane z otrzymaniem dotacji
str. 4   
1.1.
Finansowanie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
str. 4  
1.2.
Odpłatne zbycie dotowanego składnika majątku
str. 6  
1.3.
Zwrot dotacji
str. 7  
1.4.
Wydatki inne niż na nabycie lub wytworzenie składników majątku trwałego finansowane dotacją
str. 8  
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Koszty podatkowe z tytułu amortyzacji składników majątku objętych w ramach spadku lub darowizny
str. 11  
2.2.
Kurs waluty właściwy do przeliczenia na złote zaliczki na poczet nabycia środka trwałego wpłaconej w walucie obcej
str. 12  
2.3.
Wydatki na używanie samochodu odliczane od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
str. 13  
3.
Zostaną wydłużone terminy na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 14   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym dotycząca obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych
str. 15   
2.
Środki dla poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. objęto zaniechaniem poboru PIT
str. 16   
III.

PIT I CIT 2017 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Informacja IFT-2R
str. 17   
2.
Rozliczanie dochodów w zeznaniu PIT-36L
str. 18   
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Wkład pieniężny nadal nieopodatkowany
str. 21   
2.
Kwota wypłacona na poczet przyszłej premii
str. 22   
3.
Wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną
str. 24   
3.1.
Wspólnicy pozostający w spółce
str. 25  
3.2.
Wspólnik występujący ze spółki
str. 27  
3.3.
Wykaz składników majątku
str. 28  
4.
Przychód z tytułu świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
str. 28   
5.
Moment ujęcia do kosztów podatkowych wydatków pośrednio związanych z przychodem - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 29   
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Koszty uzyskania przychodów przekraczające przychód członka rady nadzorczej
str. 31   
2.
Zaprzestanie w trakcie roku stosowania kwoty zmniejszającej podatek
str. 33   
3.
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia
str. 34   
4.
Obciążenia podatkowo-składkowe przy zatrudnianiu emeryta na część etatu
str. 36   
5.
Zaliczka na podatek od umowy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
str. 37   
6.
Kto jest płatnikiem podatku w razie prowadzenia akcji promocyjnej przez wyspecjalizowaną firmę? - wyrok WSA
str. 37   
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Rozliczenie zakupu składników majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł
1.1.
Licencja na program komputerowy
str. 39  
1.2.
Amortyzacja środka trwałego o wartości początkowej z przedziału od 3.500 zł do 10.000 zł
str. 40  
2.
Jednorazowa amortyzacja w firmie transportowej a limit pomocy de minimis
str. 41   
2.1.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny w ramach pomocy de minimis
str. 42  
2.2.
Limit pomocy de minimis
str. 43  
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Sprzedaż samochodu pozostałego po likwidacji firmy
str. 44   
2.
Koszty ubezpieczenia samochodu wycofanego z majątku firmy
str. 46   
3.
Opłaty za mieszkanie i media - ujęcie w kosztach podatkowych i podatkowej księdze
str. 47   
3.1.
Firma prowadzona we własnym mieszkaniu bez wydzielenia pomieszczenia służącego wyłącznie działalności gospodarczej
str. 47  
3.2.
Wystawianie dowodu wewnętrznego na udokumentowanie opłaty za media w lokalu użyczonym podatnikowi na potrzeby firmy
str. 48  
3.3.
Wynajem mieszkania w miejscu wykonywania świadczenia
str. 49  
4.
Relacje biznesowe podatnika z pracodawcą żony a prawo do stosowania podatku liniowego
str. 50   
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Rozliczenie obcokrajowca zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, gdy brak certyfikatu rezydencji
str. 51   
1.1.
Ogólne zasady
str. 51  
1.2.
Obowiązki informacyjne
str. 52  
2.
Wynagrodzenie za oprogramowanie dla zagranicznego kontrahenta
str. 54   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Wsparcie OPP w PIT za 2017 r.
str. 56   
1.1.
Wniosek o przekazanie OPP 1% podatku
str. 56  
1.2.
Różne czy jedna OPP do wsparcia?
str. 58  
1.3.
Przekazanie 1% podatku przez urząd skarbowy
str. 58  
2.
Przychody z zamiany rzeczy ruchomych w 2018 r.
str. 59   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Moment nabycia przez owdowiałego małżonka nieruchomości uprzednio nabytej do majątku objętego wspólnością majątkową - interpretacja ogólna
str. 61   
2.
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
str. 62   
3.
Koszty pośrednie dotyczące działalności w SSE
str. 64   
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Ustalenie miesięcznej zaliczki CIT w uproszczonej formie
str. 66   
2.
Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych przez podatników CIT
str. 66   
3.
Data ujęcia w kosztach podatku od środków transportowych
str. 67   
4.
Rozliczenie składek ZUS opłaconych jedną wpłatą
str. 68   
5.
Wspólne rozliczenie małżonków
str. 69   
XII.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2018 R.

str. 70    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60