otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017 r., godz. 12:09
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 104.334
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 6 (438) z dnia 20.03.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
PPD
Spis treści bieżącego numeru

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - część I
str. 4   
1.1.
Procedura przekształcenia
str. 4  
1.2.
Sukcesja uniwersalna
str. 5  
1.3.
Obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego w świetle ustaw o podatku dochodowym
str. 6  
1.4.
Wydatki związane z przekształceniem
str. 6  
1.5.
Ustalanie przychodów
str. 7  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Zaniechanie poboru podatku od umorzonych należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego
str. 9   
III.

PIT I CIT 2016 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Zeznanie PIT-36L
str. 10   
2.
Informacja IFT-2R
str. 13   
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Moment dokonania korekty przychodów ze sprzedaży towarów
str. 15   
2.
Wydatki na roboty poprawkowe i gwarancyjne w budownictwie - ustalenie momentu potrącenia kosztów
str. 16   
3.
Wynagrodzenie wspólnika zatrudnionego w spółce osobowej
str. 19   
4.
Wydatki na drobne prezenty opatrzone logo to wydatki reklamowe - wyrok NSA
str. 20   
5.
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów z tytułu podróży służbowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 21   
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej
str. 23   
2.
Czesne za studia pracownika
str. 24   
2.1.
Świadczenia przysługujące pracownikowi
str. 24  
2.2.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a zwolnienie od podatku
str. 25  
3.
Termin wpłaty zaliczek na podatek do urzędu skarbowego przy zmianie daty wypłaty wynagrodzeń
str. 26   
4.
Zakup okularów dla pracownika niepracującego przy komputerze
str. 27   
5.
Opodatkowanie zapomogi wypłaconej przez związek zawodowy
str. 28   
6.
Wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonanej częściowo
str. 29   
7.
Pracownik nie ma przychodu, gdy płatnik opłaca zaległe składki ZUS - wyrok WSA
str. 30   
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Jak ustalić koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży majątku trwałego?
1.1.
Samochód osobowy o wartości początkowej powyżej 20.000 euro
str. 32  
1.2.
Składnik majątku amortyzowany obniżoną stawką amortyzacyjną
str. 33  
1.3.
Prawo wieczystego użytkowania gruntu
str. 34  
2.
Ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym
str. 34   
3.
Stanowisko sądów administracyjnych w sprawie zmiany stosowanej metody amortyzacji
str. 36   
3.1.
Odpisy amortyzacyjne po nabyciu dodatkowego udziału w prawie własności budynku
str. 36  
3.2.
Nie można wstecznie zmienić prawidłowo wybranej metody amortyzacji
str. 37  
3.3.
Zakaz zmiany metody amortyzacji dotyczy też zamortyzowanych, a następnie ulepszonych środków trwałych
str. 38  
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Podatkowa księga u rozpoczynających działalność gospodarczą
1.1.
Możliwość prowadzenia podatkowej księgi przez obcokrajowca
str. 39  
1.2.
Data zaprowadzenia księgi
str. 40  
1.3.
Remanent początkowy przy braku towarów na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej
str. 40  
1.4.
Metody ewidencji kosztów
str. 41  
1.5.
Prowadzenie księgi przez podatnika opłacającego zaliczki kwartalne
str. 42  
1.6.
Wpis dotyczący zaliczki na podatek
str. 43  
2.
Ujęcie w podatkowej księdze przychodu ze sprzedaży bezrachunkowej
str. 43   
3.
Spis z natury w jednoosobowej firmie
str. 45   
4.
Podstawa zapisu w księdze korekty kosztów związanej z naruszeniem limitu płatności bezgotówkowych - interpretacja organu podatkowego
str. 46   
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Opodatkowanie dywidendy wypłacanej zagranicznemu udziałowcowi
str. 47   
1.1.
Ogólne zasady opodatkowania z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
str. 47  
1.2.
Zwolnienie od podatku u źródła
str. 48  
1.3.
Deklaracje składane w związku z wypłatą dywidendy
str. 49  
2.
Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej w Polsce w ramach zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy
str. 50   
3.
Koszty poniesione przez jednostkę macierzystą przypisane zagranicznemu zakładowi w Polsce
str. 51   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
O czym pamiętać, rozliczając za 2016 r. ulgę na dzieci? - część I
str. 53   
1.1.
Ulga dla utrzymujących dorosłe rodzeństwo
str. 53  
1.2.
Zarobki dzieci
str. 53  
1.3.
Zakończenie etapu nauki przez dziecko
str. 55  
2.
Utrata statusu podatnika a ulga na nowe technologie - wyrok NSA
str. 56   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Zaliczka na podatek dochodowy według 15% stawki CIT
str. 58   
2.
Rozliczenie podatku u podatników PIT stosujących uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
str. 60   
3.
Odliczenie straty przy obliczaniu miesięcznych zaliczek
str. 62   
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Dywidenda otrzymana od polskiej spółki kapitałowej w CIT-8/O
str. 63   
2.
Rozliczenie kosztów pośrednich dotyczących dwóch lat podatkowych
str. 63   
3.
Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej
str. 64   
4.
Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
str. 65   
5.
Sposób przechowywania dokumentów będących podstawą zapisów w podatkowej księdze
str. 65   
6.
Usługi dla byłego zleceniodawcy a prawo do ryczałtu ewidencjonowanego
str. 66   
XII.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2017 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60