otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.373
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 10 (442) z dnia 20.05.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
PPD
Spis treści bieżącego numeru

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Składki na ubezpieczenie firmowych samochodów jako koszt
str. 4   
1.1.
Podatkowa ocena składek
str. 4  
1.2.
Składki limitowane wartością samochodu
str. 5  
1.3.
Składki objęte limitem kilometrówki
str. 7  
2.
Koszty bezpośrednio związane z przychodami
str. 8   
2.1.
Kiedy koszt jest związany z przychodem bezpośrednio?
str. 8  
2.2.
Data potrącenia kosztu
str. 9  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Zaniechanie poboru PIT od stypendiów
str. 11   
2.
Świadczenia przyznawane na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki są wolne od PIT
str. 11   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.
1.1.
Koszty bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału
str. 12  
1.2.
Wycena obejmowanego aportu
str. 13  
2.
Wstępna opłata leasingowa jako koszt uzyskania przychodów
str. 14   
3.
Przychody i koszty w spółce z o.o. w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
str. 15   
3.1.
Zagadnienia ogólne
str. 15  
3.2.
Zaliczki na podatek
str. 16  
3.3.
Przychody i koszty podatkowe
str. 16  
4.
Koszty wstępnych badań lekarskich kandydatów do pracy
str. 18   
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego - podatek CIT
5.1.
Kurs waluty na dzień kompensaty zobowiązań
str. 19  
5.2.
Odpis aktualizujący wartość należności
str. 19  
5.3.
Kara pieniężna za nieprawidłowe wywiązanie się z umowy
str. 20  
5.4.
Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku
str. 21  
5.5.
Dodatkowy odpis na ZFŚS
str. 21  
6.
Koszty podatkowe w interpretacjach organów podatkowych
6.1.
Wydatki na nabycie towarów sprzedawanych w ramach akcji promocyjnych
str. 22  
6.2.
Dokonanie płatności na rzecz osoby trzeciej nie pozbawia wydatku waloru kosztu uzyskania przychodów
str. 23  
7.
Strata z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kaucję gwarancyjną a koszt podatkowy - wyrok WSA
str. 24   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Kiedy pracownicy mają wpływ na sposób opodatkowania ich dochodów?
str. 26   
1.1.
Koszty uzyskania przychodów
str. 26  
1.2.
Kwota zmniejszająca podatek
str. 27  
1.3.
Stawka podatku
str. 29  
2.
Wysokość stawki podatku stosowanej przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłat dla byłego pracownika
str. 30   
3.
Zaliczka na podatek od wynagrodzenia za pracę osoby współpracującej
str. 31   
4.
Od przychodów z praw majątkowych należy pobrać zaliczkę na podatek
str. 32   
5.
Ubezpieczenie pracownika na czas podróży służbowej nie generuje przychodu - wyrok WSA
str. 33   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Co się składa na wartość początkową środka trwałego? - pytania i odpowiedzi
1.1.
Koszty kredytu
str. 35  
1.2.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
str. 36  
1.3.
Odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania
str. 37  
1.4.
Koszty zakupu narzędzi
str. 37  
2.
Przyspieszona amortyzacja budynków niemieszkalnych
str. 38   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Koszty zatrudniania pracowników - ujęcie w podatkowej księdze
str. 40   
1.1.
Wynagrodzenia pracownicze
str. 40  
1.2.
Składki ZUS finansowane przez pracodawcę
str. 41  
1.3.
Świadczenia pozapłacowe
str. 42  
1.4.
Inne koszty związane z zatrudnieniem
str. 43  
2.
Działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika
str. 43   
3.
Samo złożenie zeznania nie wygasza obowiązku zapłaty ostatniej zaliczki PIT - wyrok NSA
str. 45   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem pracownika do pracy za granicę
str. 47   
2.
Co należy wiedzieć o podatku u źródła?
str. 49   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Kiedy rekompensaty pieniężne (odszkodowania, zadośćuczynienia) są wolne od PIT?
str. 52   
1.1.
Zadośćuczynienie wypłacone na podstawie ugody pozasądowej
str. 52  
1.2.
Odszkodowanie za spadek rynkowej wartości nieruchomości
str. 53  
1.3.
Rekompensata utraconego zarobku
str. 54  
2.
Dochody dziecka pełnoletniego a prawo do ulgi prorodzinnej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 55   
3.
Ulga mieszkaniowa przy spłacie na rzecz spółdzielni mieszkaniowej zobowiązań obciążających wykupywany lokal - wyrok NSA
str. 56   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Problem cen transferowych
str. 57   
1.1.
Uznanie podmiotów krajowych za powiązane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
str. 57  
1.2.
Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych
str. 58  
2.
Roczne rozliczenie podatku dochodowego zmarłego podatnika
str. 59   
3.
Rzeczywista działalność gospodarcza zagranicznej spółki zależnej - odpowiedź na interpelację poselską
str. 61   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Aport z agio bez ograniczenia kosztów z tytułu amortyzacji
str. 63   
2.
Urząd skarbowy właściwy do wpłacania zaliczek na podatek pobranych od wynagrodzeń pracowników
str. 64   
3.
Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego a zwolnienie z CIT
str. 64   
4.
Ustalenie jednorazowej wartości świadczenia przekazanego w ramach promocji firmy
str. 65   
5.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych części odpisu przekazanego na rachunek bankowy ZFŚS
str. 66   
XI.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - CZERWIEC 2017 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60