otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017 r., godz. 07:23
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 125.775
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 2 (434) z dnia 20.01.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
PPD
Spis treści bieżącego numeru

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Problemy podatkowe dotyczące PIT i CIT, które zostały rozwiązane w 2016 r.
str. 4   
1.1.
Uchwały i ważne wyroki NSA
str. 4  
1.2.
Interpretacje ogólne Ministra Finansów
str. 7  
1.3.
Odpowiedzi resortu finansów na pytania Wydawnictwa GOFIN
str. 8  
2.
Będzie uchwała w sprawie poboru podatku u źródła
str. 11   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Limity na 2017 r. dla przedsiębiorców na ryczałcie ewidencjonowanym oraz prowadzących księgi
str. 12   
2.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 12   
3.
Zaniechanie poboru PIT od stypendiów uzyskiwanych w ramach programu "Erasmus+"
str. 13   
4.
CIT-VC - nowy formularz podatkowy
str. 13   
5.
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe ustalona na 2017 r.
str. 14   
6.
Unikanie podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Tajwanem
str. 14   
III.

PIT I CIT 2016 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Deklaracje CIT składane przez płatnika
1.1.
CIT-6R
str. 15  
1.2.
CIT-10Z
str. 15  
2.
Deklaracje CIT składane przez podatnika
2.1.
CIT-6AR
str. 16  
2.2.
CIT-11R
str. 17  
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Ograniczenia w zakresie ujmowania w kosztach płatności gotówkowych - jak ustalić jednorazową wartość transakcji?
str. 18   
2.
Wydatki związane z podróżami członków rady nadzorczej
str. 19   
3.
Koszty pośrednie na przełomie lat
str. 21   
4.
Świadczenia wspólnika na rzecz spółki osobowej - resort finansów zmienia dotychczasowe stanowisko
str. 23   
4.1.
Nieodpłatne świadczenie na rzecz samego siebie
str. 23  
4.2.
Nieodpłatne świadczenie na rzecz członka rodziny
str. 25  
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Podróże i jazdy lokalne pracownika, zleceniobiorcy i przedsiębiorcy
str. 26   
1.1.
Rozliczenie pracownika
str. 26  
1.2.
Rozliczenie zleceniobiorcy uzyskującego przychody z działalności wykonywanej osobiście
str. 29  
1.3.
Rozliczenie zleceniobiorcy świadczącego usługę w ramach prowadzonej działalności
str. 30  
2.
Stosowanie w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek a wspólne opodatkowanie dochodów małżonków
str. 30   
3.
Koszty u pracownika, który rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
str. 32   
4.
Z tytułu pokrywania pracownikom kosztów wyżywienia w trakcie podróży służbowych powstaje przychód podatkowy - wyrok NSA
str. 32   
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Konwersja pożyczki udzielonej na wytworzenie środka trwałego z wierzytelnością na pokrycie nowych udziałów w spółce z o.o.
str. 34   
2.
Amortyzacja nieruchomości lokalowych
str. 35   
2.1.
Lokal mieszkalny
str. 35  
2.2.
Lokal niemieszkalny
str. 38  
2.3.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
str. 39  
3.
Sieć światłowodowa jako odrębny środek trwały
str. 40   
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Jak ustalać przychody na przełomie roku podatkowego?
str. 41   
1.1.
Zasady ogólne
str. 41  
1.2.
Szczególne przypadki ustalania przychodu
str. 42  
1.3.
Korekta przychodu
str. 44  
2.
Zaprowadzenie podatkowej księgi komputerowo a wymóg udostępniania danych w formie JPK
str. 45   
3.
Niedobory i nadwyżki stwierdzone w remanencie końcowym
str. 48   
4.
Rozliczenie roczne dochodu z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej w razie zmiany proporcji udziałów
str. 49   
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Najem auta od zagranicznego kontrahenta
str. 51   
1.1.
Podatek u źródła od dochodów osiąganych na terytorium Polski
str. 51  
1.2.
Czy samochód jest urządzeniem przemysłowym?
str. 52  
1.3.
Czy podatku u źródła można uniknąć?
str. 53  
2.
Wypłata należności na rzecz osoby fizycznej zamieszkałej w Polsce i prowadzącej działalność za granicą
str. 56   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
W 2017 r. właściciel przedszkola zapłaci PIT od dyrektorskiej pensji
str. 57   
2.
Odliczanie zagranicznych składek zdrowotnych w PIT z limitem - wyrok NSA
str. 58   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Dokumentacja podatkowa cen transferowych za 2016 r.
str. 61   
2.
Przychody z wynajmu powierzchni magazynowej i placu
str. 62   
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Zwrot wydatków może oznaczać powstanie przychodu
str. 65   
2.
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku przychodem podatkowym
str. 65   
3.
Dochód wspólnoty mieszkaniowej z najmu piwnicy
str. 66   
4.
Darowizny nie podlegają ustawie o PIT
str. 67   
5.
Podwyższone koszty podatkowe u pracownika korzystającego z bezpłatnego dowozu do pracy
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60