otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 r., godz. 13:52
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 116.717
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 4 (436) z dnia 20.02.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
PPD
Spis treści bieżącego numeru

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Skutki w podatku dochodowym związane z korektą VAT naliczonego - wybrane przypadki
str. 4   
1.1.
Roczna korekta VAT za 2016 r.
str. 4  
1.2.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu osobowego
str. 6  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Nowe wzory informacji IFT-3/IFT-3R i IFT/A oraz przedłużenie terminu do ich składania
str. 9   
2.
Ułatwienie rozliczeń podatkowych
str. 9   
III.

PIT I CIT 2016 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
CIT-8 - zeznanie podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
str. 10   
1.1.
Kto składa CIT-8?
str. 10  
1.2.
Formularz CIT-8 i załączniki do niego
str. 11  
1.3.
Termin złożenia zeznania
str. 12  
1.4.
Obowiązek zapłaty podatku
str. 14  
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Transakcje o wartości przekraczającej 15.000 zł pomiędzy przedsiębiorcami - praktyczne problemy
str. 15   
1.1.
Wpłata gotówki do banku a limit transakcji gotówkowych
str. 15  
1.2.
Zakupy w kraju i za granicą regulowane gotówką
str. 16  
1.3.
Jednorazowa wartość transakcji przy usługach ciągłych
str. 17  
2.
Zaliczenie premii z tytułu opcji walutowej do kosztów podatkowych
str. 18   
3.
Świadectwa efektywności energetycznej
str. 20   
4.
Koszty podatkowe w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych
4.1.
Zwrot gotówki przez kontrahenta i ponowna zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego
str. 21  
4.2.
Wydatek na zakup zegarka typu smartwatch może być kosztem uzyskania przychodów
str. 23  
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Informacja PIT-11 za 2016 r. - pytania i odpowiedzi
str. 24   
2.
Rozliczenie podróży służbowej pracownika gdy koszty noclegu obejmują koszt wyżywienia
str. 26   
2.1.
Dieta należna z tytułu podróży
str. 26  
2.2.
Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
str. 27  
3.
Podatkowe skutki przystąpienia pracowników do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia
str. 28   
4.
Forma złożenia do urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11
str. 30   
5.
Prezent dla byłego kontrahenta w ramach podziękowania za współpracę
str. 31   
6.
Członek związku zawodowego podróżujący firmowym samochodem nie ma przychodu z nieodpłatnych świadczeń - wyrok WSA
str. 33   
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Wydatki na zagospodarowanie terenu wokół budynku
str. 34   
2.
Środek trwały poddany szybkiemu postępowi technicznemu amortyzowany metodą degresywną
str. 35   
3.
Inwestycja w obcym środku trwałym po nabyciu go na własność
str. 36   
4.
Ustalenie wartości ulepszeń zwiększającej podstawę amortyzacji możliwe jest tylko w oparciu o zgromadzone dokumenty - wyrok NSA
str. 37   
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Uproszczona zaliczka na podatek u podatnika opodatkowanego w 2017 r. według skali podatkowej
str. 39   
2.
Koszty dojazdu przedsiębiorcy do firmy
str. 41   
3.
Powraca problem ustalania dochodu za ostatni miesiąc/ kwartał roku podatkowego na potrzeby obliczenia zaliczki na podatek
str. 42   
3.1.
Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki
str. 42  
3.2.
Sporządzanie spisu z natury
str. 42  
3.3.
Stanowisko resortu finansów oraz NSA w sprawie obliczania ostatniej zaliczki
str. 43  
4.
Prowadzenie przedsiębiorstwa wielozakładowego
str. 45   
4.1.
Ewidencja podatkowa
str. 45  
4.2.
Dowody księgowe i zapisy w księdze (księgach)
str. 46  
4.3.
Ustalanie podstawy obliczenia zaliczki
str. 46  
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego
str. 48   
2.
Czy pobrać podatek u źródła przy najmie urządzenia z zagranicy?
str. 50   
3.
Zakup biletu lotniczego i wynajem samochodu przez pracownika a obowiązek poboru podatku u źródła
str. 52   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Dotacja na zakup prac badawczo-rozwojowych
str. 53   
1.1.
Ogólne zasady korzystania z ulgi po 31 grudnia 2016 r.
str. 53  
1.2.
Pojęcia związane z rozliczeniem ulgi na badania i rozwój
str. 54  
1.3.
Limity kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu i inne ograniczenia
str. 55  
2.
Ulga mieszkaniowa przy nabyciu kilku mieszkań czasowo oddanych w najem - wyrok NSA
str. 56   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2016 r. - pytania i odpowiedzi
str. 58   
2.
Rezygnacja z podatku liniowego poprzez wniosek CEIDG-1
str. 61   
3.
Będzie uchwała w sprawie opodatkowania zbycia wspólnej nieruchomości po śmierci małżonka
str. 62   
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Jednorazowa amortyzacja a zaświadczenie o pomocy de minimis
str. 63   
2.
Odpis na ZFŚS tworzony dobrowolnie
str. 63   
3.
Odliczenia od podatku u podatnika rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą
str. 64   
4.
Wynagrodzenie pełnoletniej córki przedsiębiorcy w kosztach podatkowych
str. 65   
5.
Co jest przychodem w prywatnym najmie?
str. 65   
6.
Rozliczenie wydatków na zakup nowego silnika do firmowego samochodu
str. 66   
XII.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MARZEC 2017 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60