otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 1.12.2021 r., godz. 12:07
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 93.768
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 23 (551) z dnia 1.12.2021  »  Spis treści bieżącego numeru
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Spis treści bieżącego numeru

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Termin i metoda inwentaryzacji należności od kontrahentów
str. 8  
2.
Zasady inwentaryzacji rozrachunków publicznoprawnych
str. 10  
3.
Aktualizacja wartości udziałów posiadanych w spółce zależnej, która poniosła stratę za rok obrotowy
str. 11  
4.
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku na sprzedaży wierzytelności własnej
str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Podatki i opłaty obciążające koszty działalności operacyjnej
str. 15   
1.
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
str. 15  
2.
Podatek od nieruchomości jako koszt rozliczany w czasie
str. 17  
3.
Podatek od środków transportowych ujęty jednorazowo w kosztach
str. 19  
4.
Opłata za marnowanie żywności należna za dany rok obrotowy, a opłacona w roku następnym
str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Brak pozwolenia na użytkowanie budynku a ujęcie lokalu w ewidencji środków trwałych
str. 23   
2.
Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu
str. 24   
3.
Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności krócej niż rok
str. 25   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

III.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach i bilansie
str. 27   
1.
Podstawa prawna tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 27  
2.
Dostawy niezafakturowane ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
str. 28  
3.
Rezerwy tworzone w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 31  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Klasyfikacja i ewidencja opłaty abonamentowej - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 33   
2.
Refakturowanie kosztów na inne podmioty w księgach SP ZOZ stosującego standard rachunku kosztów
str. 34   
3.
Wypłata z rachunku bieżącego jednostki budżetowej zapomogi przyznanej ze środków ZFŚS
str. 37   
3.1.
Zasady przyznawania zapomóg ze środków ZFŚS
str. 37  
3.2.
Ujęcie w księgach wypłaty zapomogi przyznanej ze środków ZFŚS
str. 37  
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

IV.
Zaliczka na podatek dochodowy spółki komandytowej - rozliczenie podatkowe i bilansowe
str. 39   
1.
Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym oraz stawka podatku
str. 39  
2.
Zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy
str. 40  
3.
Bilansowe rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku i na dzień bilansowy
str. 41  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Odsetki z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
str. 44   
1.
Transakcje zakupu-sprzedaży i zasady naliczania odsetek
str. 44  
2.
Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich powstania według wartości nominalnej
str. 46  
3.
Wycena należności i zobowiązań na dzień bilansowy
str. 47  
4.
Odsetki od należności w księgach rachunkowych sprzedawcy (dostawcy)
str. 47  
5.
Odsetki dotyczące zobowiązań w księgach rachunkowych nabywcy (odbiorcy)
str. 49  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak zaksięgować wydatki na nabycie gruntu wraz z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki?
str. 50  
2.
Jak rozliczyć kradzież przedmiotu leasingu i otrzymane odszkodowanie?
str. 51  
3.
W księgach którego roku ująć opłatę leasingową za styczeń 2022 r., opłaconą w grudniu 2021 r.?
str. 52  
4.
Czy spółka z o.o. może połączyć księgi rachunkowe za pierwszy rok obrotowy z księgami za rok następny?
str. 53  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych bilansu otwarcia pod datą pierwszego dnia nowego roku
str. 53  
2.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną powstałą w wyniku przekształcenia
str. 54  
3.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w spółce z o.o. w likwidacji
str. 56  
4.
Wątpliwości związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych spółki przekształcanej i przekształconej
str. 57  
4.1.
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej i zasady jego podpisania str. 57  
4.2.
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności w związku z przekształceniem str. 59  
4.3.
Obowiązek badania, zatwierdzenia i złożenia w KRS sprawozdania spółki przekształcanej str. 59  
4.4.
Sprawozdanie finansowe spółki przekształconej za pierwszy rok obrotowy str. 60  
5.
Badanie sprawozdania finansowego prostej spółki akcyjnej
str. 61  
6.
Ujęcie w księgach rachunkowych refaktury za media
str. 62  
7.
Inwentaryzacja i prezentacja w bilansie sald figurujących na rachunkach bankowych
str. 63  
8.
Przychody z dotacji nieuwzględniane w limicie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego
str. 64  
9.
Prowizja od kredytu rozliczana w czasie i jej wpływ na zmianę stanu produktów
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.