WYSZUKIWARKA - JAK SZUKAĆ?

 1. Jak szukać?
 2. Wyszukiwanie proste
 3. Wyszukiwanie złożone
 4. Zakres wyszukiwania
 5. Wyszukiwanie zaawansowane
 6. Strona wyników wyszukiwania
 7. Szukaj w wynikach

1. Jak szukać?

Korzystanie z wyszukiwarki polega na:
a) wpisaniu szukanej frazy w polu wyszukiwarki lub wybraniu frazy z wyświetlonej listy podpowiedzi,
b) określeniu zakresu wyszukiwania zgodnie z opisem w pkt 4,
c) kliknięciu przycisku "szukaj" lub wciśnięciu klawisza ENTER.

2. Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie proste umożliwia znalezienie artykułów zawierających wszystkie wyrazy szukanej frazy, które mogą wystąpić w różnych zdaniach. W trakcie wyszukiwania uwzględniana jest odmiana wyrazów.
Przykład: Poszukiwanie frazy podatek dochodowy spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów, w których treści występują wyrazy "podatek" i "dochodowy" wraz z ich odmianą.

Jak szukać - Wyszukiwanie proste

3. Wyszukiwanie złożone

Wyszukiwanie złożone umożliwia poszukiwanie artykułów zawierających szukaną frazę w sposób zależny od rodzaju użytego symbolu specjalnego w treści frazy.
W wyszukiwaniu złożonym można wyodrębnić następujące sposoby wyszukiwania artykułów zawierających szukaną frazę:
a)
wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem cudzysłowu [" "] - w wyszukiwaniu takim będą szukane treści artykułów, w których szukana fraza występuje przynajmniej raz w całości, bez uwzględnienia odmiany występujących wyrazów, dokładnie w takiej postaci, w jakiej została wpisana przez użytkownika,
Przykład: Poszukiwanie frazy "podatek dochodowy" spowoduje odnalezienie artykułów, w których treści przynajmniej raz występuje fraza "podatek dochodowy" bez odmiany.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

b)
wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem apostrofu [' '] - w wyszukiwaniu takim będą szukane treści artykułów, w których szukana fraza występuje przynajmniej raz w całości, z uwzględnieniem odmiany występujących wyrazów,
Przykład: Poszukiwanie frazy 'podatek dochodowy' spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów, w których treści szukana fraza wraz z jej odmianą występuje przynajmniej jeden raz, np.: "podatek dochodowy", "podatku dochodowego", "podatkiem dochodowym" itp.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

c)
wyszukiwanie z użyciem symbolu gwiazdki [*] - wyszukiwanie takie polega na poszukiwaniu artykułów, których teksty zawierają przynajmniej jedną frazę dopasowaną do szukanego wzorca. Symbol gwiazdka (*) oznacza dowolny tekst,
Przykład: Poszukując frazy podat* roln* wyszukiwarka będzie szukała tekstów, w których występują przynajmniej raz frazy, takie jak: podatek rolny, podatku rolnego, podatkami rolnymi, podatków rolnych, podatkowi rolnemu, itp.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

4. Zakres wyszukiwania

Jak szukać - Zakres wyszukiwania

Zakres wyszukiwania obejmuje:
a)
Prenumerowane tytuły czasopism - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie wszystkich zaprenumerowanych przez użytkownika artykułów. Opcja dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych posiadających prenumeratę przynajmniej jednego tytułu czasopisma,
b)
Biuletyn Informacyjny - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Biuletyn Informacyjny,
c)
Poradnik VAT - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Poradnik VAT,
d)
Przegląd Podatku Dochodowego - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Przegląd Podatku Dochodowego,
e)
Ubezpieczenia i Prawo Pracy - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Ubezpieczenia i Prawo Pracy,
f)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Zeszyty Metodyczne Rachunkowości,
g)
Wszystkie tytuły czasopism - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów znajdujących się we wszystkich czasopismach on-line, których źródłem są czasopisma Wydawnictwa Podatkowego GOFIN.

5. Wyszukiwanie zaawansowane

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia określenie dodatkowych zaawansowanych parametrów mających wpływ na wyniki wyszukiwania. Są to:
a)
wyszukiwanie w tytule lub w tytule i treści artykułów - opcja ta umożliwia zawężenie zbioru wyników wyszukiwania do wyświetlenia listy artykułów zawierających szukaną frazę w tytułach i treści lub samych tytułach. Opcja jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy wynikiem wyszukiwania jest bardzo duża ilość artykułów,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

 • w treści i w tytułach artykułów - przeszukiwanie szukanej frazy odbywa się zarówno w tytułach artykułów jak i w ich treści. Jest to ustawienie domyślne wyszukiwarki,
 • w tytułach artykułów - wyszukiwanie szukanej frazy odbywa się w tytułach artykułów,
b)
wyszukiwanie w wybranym roczniku czasopisma - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego rocznika publikacji czasopisma,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

c)
wyszukiwanie w tytule czasopisma - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego tytułu czasopisma,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

d)
sortowanie wyników wyszukiwania - sortowanie wyników wyszukiwania umożliwia odpowiednie uszeregowanie wyników w zależności od wybranego kryterium,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania można posortować według kryterium trafności (najbardziej dopasowane do szukanej frazy), chronologii tj. według daty wydania artykułu (od najmłodszych do najstarszych lub odwrotnie) lub według kolejności alfabetycznej (od A do Z lub Z do A).

6. Strona wyników wyszukiwania

a)
Podsumowanie wyników
Podsumowanie wyników zawiera informację o szukanej frazie, źródle wyszukiwania, ilości znalezionych artykułów zawierających szukaną frazę oraz ilości stron z wynikami wyszukiwania.

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

b)
Stronicowanie wyników
W przypadku dużej ilości znalezionych artykułów wyniki wyszukiwania przedstawione są na podstronach, pomiędzy którymi możemy przełączać się za pomocą belki stronicowania.

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

Belka stronicowania znajduje się w górnej i dolnej części strony z wynikami wyszukiwania. Belka wyświetla numerację podstron wraz z wyróżnionym numerem aktualnie wyświetlanej strony.
c)
Prezentacja wyników
Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci listy tytułów artykułów z podaniem źródła i daty publikacji. Lista wyników domyślnie posortowana jest według trafności znalezionych artykułów. Dodatkowo po prawej stronie listy wyników wyszukiwania wyświetlane są artykuły płatne, tematycznie powiązane z wyszukiwaną frazą, których źródłem są pozostałe (nie wybrane w zakresie wyszukiwania) Czasopisma. W przypadku gdy wybrano zakres wyszukiwania: „wszystkie tytuły Czasopism”, dodatkowe artykuły płatne nie wyświetlą się.

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

d)
Zaznaczanie szukanej frazy
Wyszukiwana fraza jest zaznaczana w treści znalezionych artykułów na dwa sposoby:
 • fragment tekstu dopasowanego do frazy - na żółtym tle, pogrubioną czcionką koloru czerwonego, zaznaczane są fragmenty tekstu dokładnie odpowiadające szukanej frazie,
 • słowa z szukanej frazy - na żółtym tle, kolorem czarnym, zaznaczane są słowa składające się na szukaną frazę.

7. Szukaj w wynikach

Opcja szukaj w wynikach w nowej wyszukiwarce została wyłączona. Obecnie w nowych mechanizmach wyszukiwarki, aby szukać w wynikach wystarczy dopisywać na końcu szukanej frazy kolejne słowa zawężające wyniki wyszukiwania. Przygotowana realizacja znacznie usprawnia korzystanie z wyszukiwarki.

Przykład:

Działanie w starej wyszukiwarce
Działanie w nowej wyszukiwarce
było

szukanie frazy: samochód osobowy
szukaj w wynikach: w firmie
 
 
 
aktualnie

szukanie frazy: samochód osobowy

dopisujemy kolejne słowo do frazy: w firmie

szukanie frazy: samochód osobowy w firmie