otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 43.956
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 18 (570) z dnia 20.09.2022  »  Spis treści bieżącego numeru
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Spis treści bieżącego numeru

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Konsekwencje niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rozliczenie zobowiązań i należności w formie rzeczowej
str. 5   
1.
Udokumentowanie zapłaty za towar w formie rzeczowej w świetle przepisów o VAT
str. 6  
2.
Uregulowanie rozrachunków w dobrach lub usługach według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 6  
3.
Przekazanie środka trwałego w celu uregulowania zobowiązania
str. 9  
4.
Przyjęcie środka trwałego do używania w księgach rachunkowych wierzyciela
str. 11  
C.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

II.
Skutki otrzymania od udziałowca pożyczki w walucie obcej
str. 12   
1.
Wycena wpływu pożyczki w walucie obcej na rachunek bankowy
str. 12  
2.
Ujęcie w księgach odsetek od pożyczki w zależności od celu, na jaki została przeznaczona
str. 13  
3.
Pobór zryczałtowanego podatku przy wypłacie odsetek od pożyczki
str. 13  
4.
Zaliczenie odsetek od otrzymanej pożyczki do kosztów podatkowych
str. 14  
5.
Spłata pożyczki wraz z odsetkami i rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozrachunkach
str. 15  
6.
Pożyczka zaciągnięta w walucie obcej i jej zwrot w złotówkach
str. 16  
D.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Spłata należności objętej odpisem aktualizującym oraz ulgą na złe długi
str. 18   
1.
Utworzenie oraz rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w świetle prawa bilansowego
str. 18  
2.
Ulga na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
str. 19  
3.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego i korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi na przykładach liczbowych
str. 20  
IV.
Opakowania wielokrotnego użytku w ewidencji księgowej
str. 21   
1.
Otrzymana kaucja z tytułu wydania opakowań w księgach sprzedawcy
str. 21  
2.
Zapłacona kaucja na poczet opakowań zwrotnych w księgach nabywcy
str. 23  
E.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wymiana uszkodzonej części w środku trwałym - remont czy ulepszenie?
str. 26   
2.
Klasyfikacja do właściwego rodzaju środków trwałych parkingu obsługującego dwa budynki
str. 29   
3.
Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych
str. 29   
4.
Fundament i hala namiotowa jako jeden obiekt inwentarzowy w ewidencji środków trwałych
str. 31   
F.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Otwarcie ksiąg rachunkowych w jednostce rozpoczynającej działalność gospodarczą
str. 32   
1.
Pierwsze zdarzenie wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym
str. 32  
2.
Moment otwarcia ksiąg w spółce z o.o. i ewidencja kosztów jej utworzenia
str. 33  
3.
Moment otwarcia ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
str. 36  
G.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ujęcie w księgach organu podatkowego opłaty prolongacyjnej wpłaconej przez podatnika
str. 37   
2.
Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na odnowienie oznakowania poziomego na drogach
str. 38   
3.
Uznanie należności zakładu budżetowego za nieściągalną w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego
str. 39   
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr według KSR nr 15
str. 41   
1.
Warunki ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
str. 41  
2.
Analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr i treść ekonomiczna transakcji
str. 42  
3.
Wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu umowy sprzedaży dóbr zawartej z nabywcą
str. 43  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kiedy jednostka ma obowiązek przekwalifikowania uprzednio zawartych umów na umowy leasingu finansowego?
str. 47  
2.
Czy koszty urządzenia terenów zielonych wokół budynku stanowią jego ulepszenie?
str. 48  
3.
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego przekazuje się do KRS?
str. 48  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wydatki poniesione na zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego i koszty odnowienia podpisu
str. 49  
1.1.
Zestaw do podpisu kwalifikowanego jako niskocenny środek trwały str. 49  
1.2.
Koszty odnowienia podpisu elektronicznego, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych str. 51  
2.
Ujęcie w księgach faktury za prognozowane zużycie gazu
str. 53  
3.
Stan początkowy środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych
str. 54  
4.
Koszty gwarancji bankowej udzielonej w walucie obcej i związanej z prowadzoną inwestycją
str. 55  
5.
Rezerwa na naprawy gwarancyjne w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 57  
5.1.
Ewidencja księgowa rezerwy na naprawy gwarancyjne str. 57  
5.2.
Prezentacja rezerwy na naprawy gwarancyjne w bilansie oraz rachunku zysków i strat str. 58  
6.
Publikacja w MSiG sprawozdania finansowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
str. 59  
7.
Otrzymanie aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej a obowiązek badania sprawozdania finansowego
str. 60  
8.
Udział w zysku spółki komandytowej w księgach rachunkowych komplementariusza
str. 61  
9.
Wyroby gotowe sprzedawane przez sklep internetowy osobom fizycznym
str. 63  
10.
Rozliczenie wydatków poniesionych na powypadkową naprawę samochodu osobowego
str. 64  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.