otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 1.10.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 51.980
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 15 (567) z dnia 1.08.2022   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Nowelizacja przepisów ustawy o rachunkowości
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Badanie rocznego sprawozdania finansowego i związane z tym obowiązki
1.
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu
str. 5  
2.
Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
str. 7  
3.
Współpraca jednostki z audytorem w trakcie badania sprawozdania
str. 8  
4.
Rodzaje opinii biegłego rewidenta badającego sprawozdanie
str. 8  
II.
Wpływ pandemii oraz wojny w Ukrainie na sprawozdanie z działalności
str. 10   
1.
Rekomendacje dotyczące sprawozdawczości w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę
str. 11  
2.
Rekomendacje dotyczące sprawozdawczości w czasie pandemii
str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

III.
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis w ujęciu podatkowym i bilansowym
str. 14   
1.
Regulacje podatkowe dotyczące jednorazowej amortyzacji
str. 14  
2.
Jednorazowa amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
str. 15  
3.
Odroczony podatek dochodowy w związku z różnicami w wysokości amortyzacji bilansowej i podatkowej
str. 16  
D.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Koszty zakończonych prac rozwojowych - wycena i ewidencja
str. 19   
1.
Wyjaśnienie pojęcia prac rozwojowych
str. 19  
2.
Koszty prac rozwojowych zakończonych powodzeniem i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
str. 21  
3.
Rozliczenie na przykładzie liczbowym kosztów prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem
str. 24  
E.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Koszty poniesione w związku z przygotowaniem placu pod budowę środka trwałego
str. 25   
2.
Ujęcie w księgach nakładów na instalacje sieciowe w budynku stanowiącym środek trwały jednostki
str. 27   
3.
Zakup używanego środka trwałego wymagającego przed przyjęciem do użytkowania przeprowadzenia remontu
str. 28   
F.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Pożyczki udzielane pracownikom na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
str. 29   
1.
Zasady udzielania pożyczek z ZFŚS oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych
str. 29  
2.
Oprocentowanie pożyczek udzielanych z ZFŚS na cele mieszkaniowe
str. 31  
3.
Skutki bilansowe i podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej z ZFŚS
str. 33  
G.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wieloletnia korekta VAT naliczonego w księgach samorządowego zakładu budżetowego
str. 35   
2.
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy
str. 36   
3.
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na wynagrodzenie asystenta rodziny
str. 37   
4.
Przeniesienie z konta funduszu instytucji kultury niezamortyzowanej wartości aktywów
str. 38   
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Pozycje i transakcje w walucie obcej według MSR - wycena bilansowa
str. 40   
1.
Podział pozycji w walucie obcej dla potrzeb wyceny
str. 40  
2.
Przeliczenie pozycji pieniężnych na dzień sprawozdawczy
str. 42  
3.
Przeliczenie pozycji niepieniężnych wycenianych w koszcie historycznym
str. 44  
4.
Przeliczenie pozycji niepieniężnych wycenianych w wartości godziwej
str. 46  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy prowizja za usługę faktoringu odwrotnego obciąży koszty finansowe?
str. 47  
2.
Kiedy zaksięgować różnicę między zaliczkami z tytułu CIT a podatkiem wynikającym z rocznego zeznania?
str. 48  
3.
Na jakich kontach ująć opłatę za wpis do KRS dokonaną przelewem?
str. 48  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia za pracę
str. 49  
2.
Uproszczenia w wycenie na dzień bilansowy kredytu odnawialnego w rachunku bankowym
str. 50  
3.
Niewypłacone udziały w zysku spółki w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią
str. 51  
4.
Niezgodność stanu rachunku wykazanego przez bank z zapisami ewidencji księgowej
str. 53  
5.
Przychody i koszty ze sprzedaży wierzytelności własnej objętej odpisem aktualizującym
str. 54  
6.
Zakres i termin sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z przekształceniem
str. 55  
7.
Skutki opodatkowania VAT opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
str. 56  
8.
Forma i zakres sprawozdania finansowego sporządzanego przy przejściu na estoński CIT w trakcie roku
str. 57  
9.
Koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 58  
10.
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym informacji o jednostkach i stronach powiązanych
str. 60  
11.
Zlecenie firmie zewnętrznej produkcji własnych wyrobów gotowych z powierzonych materiałów
str. 63  
12.
Różnice groszowe pomiędzy listą płac a składkami ZUS wynikającymi z deklaracji ZUS DRA
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.