otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022 r., godz. 14:25
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 41.898
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 13 (565) z dnia 1.07.2022   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Uzyskanie statusu jednostki mikro w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rozliczanie w księgach wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. po zmianach w Polskim Ładzie
str. 5   
1.
Nowa, niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego według skali podatkowej
str. 6  
2.
Moment ujęcia w księgach kosztów wynagrodzeń
str. 6  
II.
Otrzymanie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 9   
1.
Spółka z o.o. w organizacji i moment otwarcia ksiąg rachunkowych
str. 9  
2.
Ustalenie wartości aktywów i pasywów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 10  
3.
Skutki podatkowe otrzymania aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

III.
Estoński CIT - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
str. 14   
1.
Obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
str. 14  
2.
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie obowiązków związanych z przejściem na estoński CIT
str. 15  
D.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Stosowanie zasad memoriału i współmierności w celu ujęcia przychodów w księgach
str. 16   
1.
Definicja przychodów uregulowana w prawie bilansowym
str. 17  
2.
Skutki stosowania zasady memoriału przy ewidencji przychodów na przełomie lat obrotowych
str. 17  
3.
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w ujęciu bilansowym
str. 19  
4.
Przychody dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, rozliczane zgodnie z zasadą współmierności
str. 20  
5.
Sposób ujęcia w księgach zaliczek otrzymanych na poczet dostaw i usług
str. 22  
V.
Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
str. 24   
1.
Uwzględnienie wyniku finansowego jednostki podporządkowanej w wyniku finansowym inwestora
str. 24  
2.
Zastosowania wytycznych rozporządzenia w sprawie konsolidacji do wyceny udziałów w walucie obcej
str. 25  
3.
Skutki braku przeliczenia aktywów netto na dzień bilansowy
str. 27  
4.
Rozliczenie transakcji z jednostką podporządkowaną w księgach inwestora
str. 28  
E.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zasady klasyfikacji i amortyzacji drona jako niskocennego środka trwałego
str. 29   
2.
Grunt otrzymany w drodze darowizny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
str. 32   
3.
Moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
str. 33   
F.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Koszty prowizji i opłat bankowych w księgach rachunkowych
str. 34   
1.
Koszty związane z obsługą rachunku bankowego
str. 34  
2.
Prowizje od udzielonych kredytów, obciążające koszty finansowe
str. 36  
3.
Koszty bankowe uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego
str. 38  
G.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Koszty zarządu w podmiocie leczniczym, stosującym standard rachunku kosztów
str. 39   
2.
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki
str. 41   
3.
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z połączeniem instytucji kultury
str. 42   
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Pozycje i transakcje w walucie obcej według MSR - ujęcie początkowe transakcji denominowanych w walucie obcej
str. 43   
1.
Identyfikacja transakcji denominowanej w walucie obcej
str. 43  
2.
Określenie dnia, w którym dana transakcja kwalifikuje się do ujęcia po raz pierwszy dla potrzeb MSR
str. 44  
3.
Problemy związane z rozliczaniem umów najmu denominowanych w walucie obcej
str. 46  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak wycenić i ująć w księgach nieodpłatnie otrzymane materiały?
str. 49  
2.
Na jakie konta odnieść skutki umorzenia zobowiązania z tytułu zakupu towarów?
str. 49  
3.
W której pozycji bilansu wykazać zobowiązanie leasingowe?
str. 50  
4.
Pod jaką datą należy wprowadzić zakupiony grunt do ewidencji środków trwałych?
str. 51  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Kolejność informacji prezentowanych w sprawozdaniu z działalności oraz informacji dodatkowej
str. 51  
2.
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, ujawniane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
str. 53  
3.
Zakończenie zarządu sukcesyjnego i przeniesienie majątku przedsiębiorstwa w spadku do firmy spadkobiercy
str. 54  
4.
Ogólne zasady rozliczania w księgach kosztów i przychodów działalności produkcyjnej
str. 55  
5.
Kaucje otrzymane z tytułu najmu w księgach i bilansie wynajmującego
str. 57  
6.
Sporządzenie sprawozdania dla jednostek małych po przekroczeniu progów uprawniających do uproszczeń
str. 59  
7.
Rozliczenie nadwyżki wyrobów gotowych w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat
str. 60  
8.
Ujęcie w księgach udziałowca otrzymanej dywidendy i potrąconego od niej podatku dochodowego
str. 61  
9.
Obowiązki sprawozdawcze związane z uchyleniem likwidacji spółki z o.o.
str. 62  
10.
Zaliczki wypłacone na poczet dywidendy w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią
str. 64  
11.
Koszty leasingu samochodu przeznaczonego do dalszego wynajmu
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.