otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022 r., godz. 13:25
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 46.758
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 30 września 2022 r. - pracodawcy przekazują drugą ratę odpisów na rachunek bankowy ZFŚS. Uwaga: Do 30 września 2022 r. - czas na udzielenie zaległości urlopowych. Do 30 września 2022 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 9 (561) z dnia 1.05.2022   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Obowiązki biegłego rewidenta w związku z badaniem sprawozdań w nowych formatach - wyjaśnienia Min. Fin.
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Uproszczenia w podpisywaniu sprawozdania oraz przykłady oświadczeń składanych przez członków zarządu
str. 7  
2.
Treść uzasadnienia odmowy podpisu sprawozdania finansowego
str. 9  
3.
Udokumentowanie inwentaryzacji sald zobowiązań
str. 10  
4.
Przedawnienie zobowiązań figurujących w księgach na dzień bilansowy
str. 11  
II.
Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR w spółkę kapitałową
str. 15   
1.
Moment otwarcia ksiąg spółki powstałej z przekształcenia
str. 15  
2.
Obowiązek poddania badaniu przez biegłego rewidenta planu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
str. 16  
3.
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem
str. 17  
4.
Ustalenie kapitału własnego spółki powstałej z przekształcenia
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

III.
Konwersja wierzytelności na akcje w ujęciu bilansowym i podatkowym
str. 19   
1.
Regulacje prawne dotyczące konwersji wierzytelności na akcje w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
str. 19  
2.
Przychody i koszty podatkowe związane z transakcją zamiany wierzytelności na akcje
str. 20  
3.
Ujęcie skutków zamiany wierzytelności na akcje w księgach rachunkowych
str. 21  
4.
Wycena akcji zaliczonych do długoterminowych aktywów finansowych i ujęcie skutków ich przeszacowania
str. 22  
D.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Rozliczenie zaliczki otrzymanej na poczet dostaw i usług na przełomie roku obrotowego
str. 22   
1.
Ujęcie bilansowe zaliczki otrzymanej na poczet krajowych dostaw i usług
str. 22  
2.
Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu
str. 25  
3.
Podatkowe skutki otrzymania zaliczki na poczet eksportu, opiewającej na pełną kwotę zamówienia
str. 28  
E.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ustalenie progu istotności decydującego o zaliczeniu poniesionych nakładów do ulepszenia
str. 29   
2.
Przebudowa środka trwałego, w wyniku której powstał nowy środek trwały
str. 31   
3.
Odpowiedzialność materialna za środki trwałe znajdujące się w jednostce
str. 32   
F.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Księgowe ujęcie zmian w kapitale - kapitał właścicieli oraz zaliczki na poczet zysku w spółce jawnej
str. 33   
1.
Kapitał wspólników spółki jawnej w świetle przepisów prawa handlowego i bilansowego
str. 34  
2.
Wkłady pieniężne wniesione do spółki jawnej
str. 34  
3.
Wkłady niepieniężne wniesione do spółki jawnej, w tym w postaci świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki
str. 35  
4.
Aport w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej
str. 36  
5.
Zaliczkowe wypłaty na poczet zysku w spółce jawnej i ich rozliczenie
str. 38  
G.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Przekazanie w drodze darowizny na rzecz szpitala w Ukrainie ambulansu otrzymanego wcześniej nieodpłatnie
str. 41   
2.
Dotacja celowa otrzymana na rozbudowę i modernizację kotłowni w księgach samorządowego zakładu budżetowego
str. 42   
3.
Klasyfikacja budżetowa dochodów uzyskiwanych z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
str. 45   
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Pozycje i transakcje w walucie obcej według MSR - ujęcie początkowe transakcji - część 1
str. 45   
1.
Identyfikacja transakcji w walucie obcej
str. 46  
2.
Ustalenie dnia zawarcia transakcji i zastosowanie odpowiedniego kursu wymiany
str. 47  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności w części uregulowanej przez dłużnika?
str. 51  
2.
Jak ująć w księgach materiały otrzymane w darowiźnie?
str. 52  
3.
Jak rozliczyć zakup usługi serwisowej, obejmującej dwa lata obrotowe?
str. 52  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wyksięgowanie odsetek od zobowiązań w związku z rezygnacją z ich dochodzenia przez wierzyciela
str. 53  
2.
Zapłata z rachunku firmowego zobowiązania przedsiębiorcy z tytułu podatku dochodowego za rok ubiegły
str. 54  
3.
Sposób ujęcia w księgach kosztów zakupu usługi obcej wykonanej w grudniu, a zafakturowanej w styczniu
str. 55  
4.
Dane porównawcze w rachunku zysków i strat sporządzanym w związku z otwarciem likwidacji spółki z o.o.
str. 56  
5.
Opłaty związane z ustanowieniem przez bank hipoteki na nieruchomość w celu zabezpieczenia kredytu
str. 58  
6.
Moment wprowadzenia do ksiąg faktury dokumentującej import towarów
str. 59  
7.
Przekazanie darowizn rzeczowych i zakup materiałów z otrzymanych darowizn w księgach DPS
str. 61  
8.
Koszty grupy wolontariackiej, funkcjonującej wewnątrz jednostki wspierającej akcje charytatywne
str. 62  
9.
Skutki rozwiązania spółki komandytowej w księgach i sprawozdaniu finansowym komplementariusza
str. 64  
10.
Stawka podatku stosowana przy obliczaniu rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.