otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 5.10.2022 r., godz. 14:48
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 53.120
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 6 (558) z dnia 20.03.2022   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Wycena bilansowa nieruchomości zaliczanych do inwestycji
str. 4  
2.
Ustalenie na dzień bilansowy wartości udziałów posiadanych w podmiotach zagranicznych
str. 9  
3.
Zasadność tworzenia rezerw na zakup sprzętu komputerowego
str. 10  
II.
Obowiązki sprawozdawcze związane z przekształcaniem jednostek
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa dotyczące przekształcania jednostek
str. 10  
2.
Obowiązki sprawozdawcze na poszczególnych etapach przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę komandytową
str. 14  
3.
Rozrachunki w bilansie otwarcia spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR
str. 16  
4.
Kapitały własne w bilansie otwarcia spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej
str. 17  
5.
Rok obrotowy i obowiązek badania sprawozdania po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.
str. 20  
B.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

III.
Przeznaczenie części zysku netto na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
str. 22   
1.
Ogólne zasady tworzenia ZFŚS i gospodarowania środkami tego funduszu
str. 22  
2.
Wpłata części zysku netto na ZFŚS w ujęciu podatkowym
str. 23  
3.
Bilansowe rozliczenie zwiększenia ZFŚS o wpłaty z zysku netto
str. 24  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Instrumenty finansowe - utrata wartości - część 2
str. 25   
1.
Aktywa finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
str. 26  
2.
Aktywa finansowe wyceniane w cenie nabycia
str. 30  
V.
Zapłata zobowiązania w walucie obcej kartą płatniczą
str. 31   
1.
Ustalenie właściwego kursu waluty do wyceny rozchodu środków z konta walutowego
str. 32  
2.
Zapłata zobowiązania bez rozliczania płatności poprzez konto dostawcy
str. 32  
3.
Rozliczenie zapłaty zobowiązania z wykorzystaniem konta dostawcy
str. 33  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Elementy składowe kosztu wytworzenia środka trwałego
str. 34   
2.
Zasady kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów remontu lub ulepszenia budynku
str. 36   
3.
Utrata wartości środka trwałego czasowo wycofanego z używania
str. 39   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Materiały i towary w drodze oraz dostawy niefakturowane
str. 40   
1.
Rozliczenie transakcji zakupu materiałów i towarów
str. 40  
2.
Dostawy w drodze na przykładach liczbowych
str. 41  
3.
Dostawy niefakturowane na przykładach liczbowych
str. 43  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Plan wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej
str. 45   
2.
Nieruchomości otrzymane w trwały zarząd od jednostki samorządu terytorialnego
str. 46   
3.
Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
str. 47   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych według KSR nr 1
str. 48   
1.
Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
str. 48  
2.
Wybór metody prezentacji przepływów pieniężnych
str. 49  
3.
Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią według KSR nr 1
str. 49  
4.
Przykład korekty rachunku przepływów pieniężnych o zmianę stanu zapasów
str. 50  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy należy potwierdzać salda zerowe należności?
str. 52  
2.
W którym momencie należy przetłumaczyć na język polski faktury sporządzone w języku obcym?
str. 53  
3.
Czy w informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostkę małą ujawnia się aktywa podlegające amortyzacji?
str. 53  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Zmiana metody wyceny materiałów z ceny zakupu na cenę nabycia
str. 54  
1.1.
Zasady wyceny zapasów materiałów według ceny nabycia i ceny zakupu str. 54  
1.2.
Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości str. 56  
2.
Udokumentowanie kompensaty rozrachunków, która nie jest uregulowana w umowie
str. 58  
3.
Wskazanie na dokumencie WZ daty wystawienia i daty wydania towaru
str. 58  
4.
Wycena na dzień bilansowy zaliczki wpłaconej w walucie obcej na poczet zakupu towarów
str. 59  
5.
Budowa domów na sprzedaż - granice możliwego uproszczenia w obszarze ewidencji kosztów
str. 60  
6.
Rozliczenie opłat w leasingu uznawanym za operacyjny dla celów bilansowych i podatkowych
str. 62  
7.
Wartość bilansowa należności od dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym
str. 63  
8.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości jako pomoc de minimis
str. 64  
9.
Kaucje pobrane od najemców lokali i zdeponowane na lokacie bankowej
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.