otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 1.10.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 51.980
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 5 (557) z dnia 1.03.2022   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Obowiązki spółki z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Przychód z tytułu czynszu za najem lokalu, zafakturowanego i opłaconego z góry
str. 5  
2.
Wartość dostaw niefakturowanych na dzień bilansowy
str. 8  
3.
Koszty energii elektrycznej dotyczące grudnia, udokumentowane fakturą wystawioną w styczniu
str. 9  
C.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

II.
Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych po zmianach przepisów
str. 12   
1.
Ustalenie przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego
str. 12  
2.
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
str. 13  
3.
Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego
str. 14  
D.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg na wybranych przykładach
str. 16   
1.
Wybór uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości
str. 16  
2.
Możliwość zmiany zakresu uproszczeń na skutek uzyskania prawa do ich i stosowania
str. 18  
3.
Skutki przyjęcia uproszczenia polegającego na kwalifikacji umów leasingu według zasad podatkowych
str. 19  
4.
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 21  
5.
Zastosowanie uproszczenia przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktu
str. 22  
E.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Odrębna amortyzacja bilansowa i podatkowa po przejściu na estoński CIT
str. 24   
2.
Zakup stacji roboczej wraz z roczną licencją
str. 25   
3.
Zmiany wartości środków trwałych prezentowane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
str. 26   
F.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Prezentacja zysku i straty z lat ubiegłych w zestawieniu zmian w kapitale własnym
str. 32   
1.
Charakterystyka pozycji zestawienia zmian w kapitale własnym, dotyczących wyniku z lat ubiegłych
str. 32  
2.
Przykład zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego przez spółkę z o.o. za 2021 r.
str. 34  
G.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ewidencja i klasyfikacja budżetowa odszkodowań za przejęcie gruntów przeznaczonych pod budowę drogi
str. 37   
2.
Dotacja otrzymana na sfinansowanie budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
str. 38   
3.
Ujęcie w księgach nadwyżki środków obrotowych pozostającej w zakładzie budżetowym
str. 41   
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Praktyczne zastosowanie MSR - nabycie prawa własności do znaków towarowych
str. 42   
1.
Ustalenie wartości początkowej nabytych praw do znaków towarowych
str. 42  
2.
Kwalifikacja nabytych praw do znaków do odpowiedniej grupy bilansowej
str. 43  
3.
Amortyzacja bilansowa i podatkowa oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
str. 43  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe podlegające badaniu?
str. 45  
2.
Czy grunt zakupiony wraz z budynkiem należy ująć w księgach rachunkowych oddzielnie?
str. 45  
3.
Jak skorygować błędne zapisy na kontach księgowych?
str. 46  
4.
W księgach którego roku należy ująć pobrane przez bank opłaty za prowadzenie rachunku?
str. 47  
5.
Jak wycenić poszczególne składniki wniesione aportem do przedsiębiorstwa osoby fizycznej?
str. 48  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Ujęcie kosztów na przełomie roku przy przejściu na księgi rachunkowe
str. 48  
2.
Limit przychodów decydujący o zastosowaniu uproszczeń sprawozdawczych dla jednostki małej i mikro
str. 49  
3.
Rozliczenie w księgach otrzymującego rabatu pośredniego, udokumentowanego notą uznaniową
str. 50  
4.
Możliwość odstąpienia od obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
str. 52  
5.
Użytkowanie urządzenia na podstawie umowy użyczenia
str. 55  
6.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu utworzonego na cele inwestycyjne
str. 56  
7.
Sprzedaż towarów handlowych na raty, połączona z zaciągnięciem kredytu przez kupującego
str. 58  
8.
Ujęcie w księgach kwestionowanej faktury korygującej, zwiększającej cenę zakupu usługi
str. 59  
9.
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, zakończone cofnięciem powództwa wzajemnego
str. 61  
10.
Skutki postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości
str. 63  
11.
Koszty zaliczane do kosztów wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego
str. 64  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.