otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 5.10.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 53.120
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Dodatek Nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
BI
Szczegółowy spis treści

Co nowego w przepisach w 2021 r.?

Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 4    
I.

LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2021 ROK

1.
Limity dla celów podatku dochodowego
str. 4   
2.
Limity dla celów VAT
str. 5   
3.
Wybrane limity bilansowe
str. 6   
II.

ZMIANY W VAT W 2021 R.

str. 8    
1.
Wydłużenie terminu odliczania VAT
str. 8   
2.
Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących
str. 8   
3.
Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości
str. 11   
4.
Spójne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego
str. 11   
5.
Wydłużenie terminu wywozu towarów dla zachowania prawa do stawki 0% do zaliczek z tytułu eksportu towarów
str. 13   
6.
Zmiany w zakresie WIS
str. 13   
7.
Odliczanie VAT od usług noclegowych nabytych w celu odsprzedaży
str. 14   
8.
Zmiany w zakresie wykazu podatników VAT
str. 14   
9.
Rozszerzono prawo do składania deklaracji kwartalnych
str. 15   
10.
Mechanizm podzielonej płatności
str. 16   
11.
Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
str. 19   
12.
Paragony uznane za faktury uproszczone w JPK_VAT dopiero od 1 lipca br.
str. 19   
13.
W 2021 r. kolejne branże muszą stosować kasy on-line
str. 20   
14.
Nowe terminy rozpoczęcia ewidencjonowania dla podatników stosujących kasę rejestrującą w kilku punktach sprzedaży
str. 20   
15.
Zmiany w klasyfikacji towarów i usług
str. 21   
16.
Testy i szczepionki przeciwko COVID-19 objęte stawką 0% VAT
str. 22   
17.
Darowizna sprzętu komputerowego dla szkół ze stawką 0% VAT - rozszerzenie preferencji
str. 22   
18.
E-faktury - ułatwienia dla biznesu
str. 23   
19.
Planowane zmiany w transakcjach międzynarodowych - pakiet e-commerce
str. 24   
20.
Brexit - skutki podatkowe w świetle wyjaśnień MF
str. 24   
21.
Pozostałe zmiany w VAT
str. 28   
III.

ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM

1.
Zmiany wspólne w CIT i PIT
1.1.
Spółka komandytowa i spółka jawna jako podatnicy CIT
str. 29  
1.2.
Zmiany w amortyzacji środków trwałych
str. 36  
1.3.
Zagraniczna jednostka kontrolowana
str. 37  
1.4.
Zmiany w zakresie cen transferowych związane z transakcjami z podmiotami z tzw. rajów podatkowych
str. 38  
1.5.
Nowe rozporządzenia w sprawie cen transferowych dla celów CIT/PIT
str. 39  
1.6.
Spółka nieruchomościowa - opodatkowanie dla celów CIT/PIT
str. 40  
1.7.
Zmiany w zakresie osiągania dochodów przez nierezydentów
str. 44  
1.8.
Zmiany w CIT/PIT związane z prostą spółką akcyjną
str. 44  
1.9.
Dzień uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego
str. 45  
1.10.
Dodatkowe opłaty od napojów słodzonych w kosztach podatkowych
str. 45  
1.11.
Zmiany przepisów w podatku dochodowym związane z COVID-19
str. 45  
1.12.
Przepisy o poborze podatku u źródła ponownie przesunięte
str. 52  
1.13.
Ogłoszono rodzaj bazowej stopy procentowej oraz marżę dla potrzeb cen transferowych w zakresie CIT/PIT na 2021 r.
str. 53  
1.14.
Trwają prace nad zwolnieniem z CIT/PIT umorzenia subwencji z PFR
str. 54  
2.
Zmiany w CIT
2.1.
Podwyższenie limitu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT
str. 55  
2.2.
Estoński CIT - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
str. 55  
2.3.
Fundusz na cele inwestycyjne
str. 62  
2.4.
Wydanie majątku likwidowanej spółki/spółdzielni
str. 65  
2.5.
Przejęcie/nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a straty w CIT
str. 66  
2.6.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej
str. 67  
2.7.
Skutki wystąpienia struktur hybrydowych na gruncie przepisów o CIT
str. 68  
2.8.
Zaniechano poboru CIT od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych
str. 70  
2.9.
Nowe formularze CIT
str. 72  
3.
Zmiany w PIT
3.1.
Zmiany w uldze dla młodych
str. 73  
3.2.
Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej
str. 73  
3.3.
Szczepienia przeciw grypie bez PIT
str. 74  
3.4.
Ulga mieszkaniowa dla podatników, którzy sprzedali nieruchomości w 2018 r., została przedłużona do końca 2021 r.
str. 75  
3.5.
Zmiany w zwolnieniu z PIT dochodów marynarzy
str. 75  
3.6.
Przedłużenie zaniechania poboru PIT od niektórych stypendiów
str. 76  
3.7.
Zmiany dostosowujące przepisy do PKWiU 2015
str. 76  
3.8.
Nowe wzory formularzy PIT
str. 77  
4.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. po zmianach
4.1.
Likwidacja większości przesłanek wyłączających możliwość opodatkowania ryczałtem
str. 78  
4.2.
Rozszerzenie definicji wolnego zawodu
str. 78  
4.3.
Podwyższenie limitów warunkujących prawo do opodatkowania ryczałtem i kwartalnego opłacania ryczałtu
str. 79  
4.4.
Zmiana stawek ryczałtu
str. 80  
4.5.
Prowadzenie działalności przez małżonków w tym samym zakresie a karta podatkowa
str. 80  
4.6.
Zmiana ewidencji przychodów w ryczałcie
str. 81  
4.7.
Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w ryczałcie
str. 81  
IV.

ZMIANY W SKŁADKACH ZUS W 2021 R.

1.
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2021 r.
str. 82   
2.
Składki ZUS za zatrudnionych pracowników
str. 83   
3.
Miesięczne ograniczenie podstawy wymiaru składki chorobowej w 2021 r.
str. 84   
4.
Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
str. 84   
5.
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych
str. 85   
6.
Podstawa wymiaru składek ZUS osób na wychowawczym
str. 86   
7.
Naliczanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
str. 86   
8.
Informowanie ZUS o zawartych umowach o dzieło
str. 87   
9.
Regulacje wprowadzone tarczą antykryzysową 6.0
9.1.
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.
str. 88  
9.2.
Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
str. 89  
9.3.
Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS
str. 89  
9.4.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
str. 92  
9.5.
Dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy
str. 93  
V.

PRAWO PRACY

1.
Regulacje dotyczące pracy zdalnej w czasie izolacji
str. 95   
2.
Wyższe wynagrodzenie minimalne i stawka godzinowa
str. 95   
3.
Wymiar czasu pracy w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych
str. 96   
4.
Kwoty dodatków za pracę w nocy w 2021 r.
str. 97   
5.
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2021 r.
str. 98   
6.
Współczynnik urlopowy w 2021 r.
str. 100   
7.
Zmiana przepisów specustawy w zakresie badań profilaktycznych
str. 100   
VI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19 - rekomendacje KSR
str. 101   
2.
CIT estoński - ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
str. 102   
3.
Ujednolicenie nazewnictwa w zakresie kapitału zakładowego spółek
str. 102   
4.
Projekt zmiany ustawy o rachunkowości w zakresie formatu sprawozdań oraz składania podpisów pod sprawozdaniem
str. 102   
5.
Przesyłanie e-Sprawozdań finansowych
str. 105   
6.
Znowelizowano KSR nr 8 "Działalność deweloperska"
str. 106   
VII.

ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2021 R.

1.
Dematerializacja akcji z dniem 1 marca 2021 r.
str. 106   
2.
Elektroniczne wnioski przedsiębiorców do KRS i prosta spółka akcyjna w 2021 r.
str. 108   
3.
Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych z dniem 1 lipca 2021 r.
str. 109   
4.
Duża nowelizacja K.s.h. coraz bliżej
str. 110   
5.
Modyfikacje dotyczące funkcjonowania CRBR
str. 111   
VIII.

INNE WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH

1.
Tarcza branżowa dla firm
str. 112   
2.
Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej PFR 2.0
str. 114   
3.
Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.
str. 119   
4.
Nowa ustawa dla zamówień publicznych
str. 123   
5.
Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi
str. 125   
6.
Nowe zasady wykonywania pośrednictwa w przewozie osób
str. 125   
7.
Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji
str. 126   
8.
Zmiany w podatku akcyzowym
str. 128   
9.
Opłata cukrowa
str. 129   
10.
Dodatkowa opłata za alkohol
str. 130   
11.
Podatek od sprzedaży detalicznej
str. 131   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.