otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 5.10.2022 r., godz. 14:48
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 53.120
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Dodatek Nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
BI
Szczegółowy spis treści

Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 - kompleksowe opracowanie

Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 4    
I.

ZMIANY W PIT/CIT SPOWODOWANE SYTUACJĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM

1.
Przedłużenie niektórych terminów PIT/CIT
str. 4   
1.1.
Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT pracowników i innych osób
str. 4  
1.2.
Termin składania zeznań PIT za 2019 r.
str. 5  
1.3.
Złożenie zeznania CIT-8
str. 7  
1.4.
Termin złożenia IFT-2R
str. 8  
1.5.
Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy
str. 8  
1.6.
Ceny transferowe
str. 8  
1.7.
Podatek od przychodów z budynków
str. 9  
2.
Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego
str. 10   
3.
Zwolnienie z podatku świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia
str. 10   
4.
Podniesienie limitu zwolnień podatkowych
str. 10   
5.
Podatkowe rozliczenie zwolnień z opłacania składek ZUS
str. 11   
6.
Wyłączenie z przychodów podatkowych pożyczek stanowiących wsparcie
str. 12   
7.
Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy
str. 12   
8.
Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej za 2020 r.
str. 13   
9.
Odliczanie darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem
str. 14   
10.
Wyłączenie stosowania przepisów o zatorach płatniczych - u dłużników
str. 14   
11.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z walką z koronawirusem
str. 15   
12.
Koszty kwalifikowane ponoszone na działalność badawczo-rozwojową
str. 16   
13.
Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
str. 16   
14.
Zachowanie przez PGK statusu podatnika CIT
str. 17   
II.

POMOC DLA FIRM Z ZUS

str. 17    
1.
Zwolnienie ze składek ZUS
str. 17   
1.1.
Małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych
str. 17  
1.2.
Płatnik zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych
str. 18  
1.3.
Płatnik składek będący spółdzielnią socjalną
str. 19  
1.4.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki ZUS wyłącznie za siebie
str. 19  
1.5.
Zwolnienie dla składek opłaconych za marzec 2020 r.
str. 20  
1.6.
Wysokość zwolnienia ze składek
str. 20  
1.7.
Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS
str. 20  
1.8.
Składanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
str. 21  
1.9.
Informacja o składkach na koncie ubezpieczonego oraz prawo do świadczeń w okresie objętym zwolnieniem
str. 21  
1.10.
Informacja ZUS o zwolnieniu/odmowie
str. 22  
2.
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców
str. 22   
2.1.
Kto i kiedy może skorzystać ze świadczenia postojowego?
str. 22  
2.2.
Wysokość świadczenia postojowego
str. 23  
2.3.
Warunki przyznania świadczenia postojowego
str. 24  
2.4.
Wniosek o świadczenie postojowe
str. 24  
3.
Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
str. 25   
4.
Ulgi w opłacaniu składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej
str. 26   
5.
Odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej
str. 27   
III.

FINANSOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1.
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników udzielane przez powiatowe urzędy pracy
str. 52   
2.
Dopłata do wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju/obniżonego wymiaru czasu pracy
str. 55   
3.
Mikropożyczki z Funduszu Pracy
str. 62   
4.
Wsparcie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych
str. 63   
5.
Wyższe dofinansowanie z PFRON
str. 64   
6.
Tarcza finansowa
str. 65   
6.1.
Pomoc dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
str. 65  
6.2.
Wsparcie finansowe dla dużych firm
str. 67  
6.3.
Złożenie deklaracji VAT niezbędne do uzyskania pomocy
str. 68  
7.
Kredyt obrotowy z dopłatą do odsetek
str. 69   
8.
Wsparcie antykryzysowe w formie pożyczek i gwarancji
str. 70   
9.
Gwarancja spłaty kredytu dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii
str. 72   
10.
Nowe wsparcie dla przedsiębiorców od Agencji Rozwoju Przemysłu
str. 74   
11.
Rekompensata wynagrodzeń dla zakładu aktywności zawodowej
str. 76   
IV.

WPŁYW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ NA UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ

1.
Zwiększenie wymiaru dodatkowego zasiłku opiekuńczego i grona uprawnionych do tego świadczenia
str. 76   
2.
Zachowanie uprawnień do świadczeń okresowych należnych z tytułu niezdolności do pracy
str. 79   
3.
Świadczenia chorobowe dla przedsiębiorcy czasowo zwolnionego z obowiązku opłacania składek
str. 81   
V.

PRAWO PRACY

1.
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy
str. 81   
2.
Warunki wykonywania pracy zdalnej
str. 84   
3.
Zawieszenie wykonywania badań okresowych i przeprowadzanie szkoleń bhp
str. 85   
4.
Wykonywanie pracy w nadgodzinach i zmiana rozkładu pracy w przedsiębiorstwach infrastruktury krytycznej
str. 87   
5.
Uchylenie zakazu pracy w handlu i inne zmiany
str. 88   
6.
Zmiana organizacji pracy i warunków płacowych w okresie epidemii
str. 89   
7.
Nowe rozwiązania dla administracji rządowej i samorządowej
str. 91   
8.
Zmiany w PPK
str. 91   
VI.

WPŁYW KORONAWIRUSA NA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWĄ

1.
Zmiany w terminach dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2019 r.
str. 92   
2.
Zdarzenia po dacie bilansu oraz kontynuacja działalności - wyjaśnienie PIBR
str. 96   
VII.

ZMIANY W VAT ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

1.
Nowa matryca stawek VAT
str. 98   
2.
Nowy JPK_VAT
str. 99   
3.
Ujmowanie w ewidencji VAT faktur do paragonów
str. 99   
4.
Nowe zasady korygowania ewidencji VAT
str. 99   
5.
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy
str. 100   
6.
Możliwość przekazania klientowi paragonu w formie elektronicznej
str. 100   
7.
Likwidacja zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi na złe długi
str. 101   
8.
Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji
str. 102   
9.
Preferencyjna stawka VAT dla niektórych towarów
str. 102   
9.1.
Darowizna wyrobów medycznych i innych produktów
str. 102  
9.2.
Darowizna laptopów i tabletów dla szkół
str. 104  
9.3.
Dostawa produktów leczniczych
str. 105  
9.4.
Dostawa środków odkażających
str. 105  
10.
Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych
str. 106   
11.
Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone
str. 106   
VIII.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A ORDYNACJA PODATKOWA

1.
Ulgi w spłacie podatków bez opłaty prolongacyjnej
str. 107   
2.
Wydłużenie terminu wydania interpretacji podatkowej
str. 108   
3.
Przedłużony termin złożenia ORD-U za 2019 r.
str. 108   
4.
Zawieszenie terminów dotyczących MDR
str. 109   
5.
"Czynny żal" w formie elektronicznej
str. 109   
6.
Tymczasowy profil zaufany
str. 109   
7.
Załatwianie spraw w dowolnym urzędzie
str. 110   
IX.

INNE WAŻNE ZMIANY

1.
Zmiany w regulowaniu podatku od nieruchomości
str. 110   
2.
Rozwiązania dla użytkowników wieczystych
str. 111   
3.
Rozwiązania dla cudzoziemców i podmiotów ich zatrudniających
str. 111   
4.
Ułatwienia w funkcjonowaniu spółek handlowych
str. 113   
5.
Zmiany w umowach o zamówienia publiczne w czasie epidemii
str. 116   
6.
Bieg terminów procesowych w czasie kryzysu epidemicznego
str. 119   
7.
COVID-19 wydłuża terminy w prawie upadłościowym
str. 121   
8.
Ochrona umów najmu w okresie epidemii
str. 122   
9.
Przedłużenie ważności praw jazdy i badania techniczne pojazdów
str. 125   
10.
Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu
str. 126   
11.
Ważność czasowej rejestracji pojazdu w czasie epidemii
str. 126   
12.
Branża eventowa w starciu z SARS-CoV-2
str. 127   
13.
Wstrzymanie pobierania opłat abonamentowych i tantiem
str. 127   
X.

NOWE TERMINY PODATKOWE I SPRAWOZDAWCZE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

str. 128    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.