otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022 r., godz. 09:26
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 46.164
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Dodatek Nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
BI
Szczegółowy spis treści

Co nowego w przepisach w 2019 r.?

Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
pokaż fragmenty artykułów
I.

LIMITY NA 2019 ROK

str. 5    
1.
Limity dla celów podatku dochodowego
str. 5   
2.
Wybrane limity bilansowe
str. 6   
3.
Limity dla celów VAT
str. 7   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)

1.
Zmiany wspólne w CIT i PIT
1.1.
Zmiany dotyczące używania samochodów osobowych - obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
str. 8  
1.2.
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT/PIT
str. 14  
1.3.
Nowe zasady odliczania straty podatkowej
str. 17  
1.4.
Wartość pracy własnej podatnika i wspólników spółki osobowej oraz członków ich rodzin
str. 17  
1.5.
Kopia certyfikatu rezydencji
str. 18  
1.6.
Odszkodowanie za szkody w środku trwałym zwolnione z CIT/PIT
str. 18  
1.7.
Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców
str. 19  
1.8.
Danina solidarnościowa w CIT/PIT
str. 19  
1.9.
Nowe regulacje dotyczące cen transferowych
str. 21  
1.10.
Pobór podatku u źródła w świetle zmian przepisów CIT/PIT
str. 29  
1.11.
Podatek od przychodów z budynków w 2019 r.
str. 34  
1.12.
Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
str. 37  
1.13.
Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
str. 39  
1.14.
Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków - exit tax
str. 42  
1.15.
Pracownicze plany kapitałowe - skutki w podatku dochodowym
str. 47  
1.16.
Staż uczniowski i odliczanie od dochodu darowizn na cele kształcenia zawodowego - zmiany w CIT/PIT
str. 51  
1.17.
Odliczenie od dochodu wydatków związanych z wdrożeniem systemów informatycznych o zdarzeniach medycznych
str. 52  
1.18.
Pozostałe zmiany
str. 53  
2.
Zmiany w CIT
2.1.
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów CIT
str. 53  
2.2.
Wprowadzenie 9% stawki CIT
str. 54  
2.3.
Alternatywne spółki inwestycyjne
str. 55  
2.4.
Zmiany w CIT związane ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym
str. 55  
3.
Zmiany w PIT
3.1.
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 2019 r.
str. 56  
3.2.
Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych dla celów PIT
str. 61  
3.3.
Wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
str. 62  
3.4.
Opodatkowanie sprzedaży prywatnych nieruchomości i praw majątkowych
str. 62  
3.5.
Nowe zasady sporządzania/składania zeznań/informacji dla celów PIT
str. 64  
3.6.
Zmiana zasad ustalania/opłacania zaliczek na podatek dochodowy u podatników PIT
str. 67  
3.7.
Ulga termomodernizacyjna
str. 69  
3.8.
Zaniechano poboru PIT od stypendiów z programu "Erasmus+"
str. 71  
3.9.
Uproszczenia dla rolników - zmiany w PIT
str. 71  
3.10.
Określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2019 r.
str. 71  
3.11.
Nowe wzory druków dla celów PIT
str. 72  
3.12.
Określono wzór wniosku/informacji w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej
str. 73  
4.
Zmiany w amortyzacji obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
str. 74   
III.

ZMIANY W VAT

1.
Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
str. 77   
1.1.
Likwidacja wniosków o zwrot VAT i nowe wzory deklaracji VAT
str. 77  
1.2.
Skrócono terminy korekty VAT dokonywanej w ramach ulgi na złe długi
str. 77  
2.
Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w 2019 r.
str. 78   
3.
Poziom stawek VAT zależny od stanu finansów publicznych
str. 79   
4.
Dostosowanie przepisów o VAT do regulacji unijnych
str. 80   
4.1.
Bony na towary lub usługi - opodatkowanie w 2019 r.
str. 80  
4.2.
Zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
str. 83  
5.
Zmiany w rejestrowaniu i wykreślaniu podatników z rejestru VAT
str. 84   
6.
Zmiany w VAT dotyczące powiązań pomiędzy nabywcą a sprzedawcą
str. 85   
7.
Planowane zmiany w zakresie VAT
str. 85   
IV.

ZMIANY WPROWADZONE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

str. 86    
1.
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
str. 87   
2.
Zwiększenie zakresu stosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej - jednostki małe oraz jednostki mikro
str. 88   
3.
Krótszy okres archiwizacji sprawozdań finansowych
str. 89   
4.
Zniesienie obowiązków informacyjnych
str. 89   
V.

ZMIANY W PRAWIE PRACY

1.
Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
str. 89   
2.
Obowiązek poinformowania o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
str. 90   
3.
Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
str. 91   
4.
Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
str. 93   
5.
Uprawnienia związkowe dla zleceniobiorcy
str. 95   
6.
Ograniczenie szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
str. 95   
7.
Zmiana zakresu pracodawców uprawnionych do wykonywania zadań służby bhp
str. 96   
8.
Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy
str. 96   
9.
Większy zakres odliczeń od kwoty wolnej od potrąceń
str. 97   
10.
Kwota wolna od potrąceń dla zleceniobiorcy
str. 97   
VI.

SKŁADKI ZUS

1.
Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów
str. 98   
2.
Nowy raport informacyjny ZUS RIA od 1 stycznia 2019 r.
str. 101   
3.
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2019 r.
str. 103   
3.1.
Składki społeczne przedsiębiorców
str. 103  
3.2.
Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych i FEP
str. 104  
3.3.
Miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
str. 105  
3.4.
Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników
str. 105  
3.5.
Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym
str. 106  
3.6.
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
str. 106  
4.
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020
str. 107   
5.
Zmiany dotyczące kodów i druków ubezpieczeniowych w ZUS
str. 108   
6.
Nowa składka na Fundusz Solidarnościowy od 2019 r.
str. 109   
VII.

ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2019 R.

1.
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
str. 110   
2.
Zmiany przepisów Kodeksu cywilnego
str. 114   
3.
Zmiany dotyczące przekazywania dokumentów finansowych do KRS
str. 114   
4.
Nowe zasady dotyczące zawieszania wykonywania działalności przez spółki handlowe
str. 117   
5.
Zmiany w PCC
str. 118   
VIII.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

1.
Zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
str. 119   
2.
Dodatkowe zobowiązanie w związku z unikaniem opodatkowania
str. 120   
3.
Indywidualne interpretacje podatkowe
str. 121   
4.
Informacje o schematach podatkowych
str. 122   
IX.

ZMIANY W ZAKRESIE KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ

str. 122    
X.

POZOSTAŁE ZMIANY

1.
Przedłużono stosowanie dla celów podatkowych PKWiU 2008 r.
str. 123   
2.
Od 1 stycznia 2019 r. sankcje za brak geolokalizacji transportu SENT
str. 124   
3.
Zmiany w zakresie opodatkowania gruntów
str. 124   
4.
Zakaz prowadzenia handlu w niedziele i święta w 2019 r.
str. 125   
5.
Ułatwienia dla rolników sprzedających żywność do sklepów
str. 128   
6.
Nowe rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
str. 128   
7.
Dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej
str. 129   
8.
W 2019 r. może zniknąć opłata targowa
str. 129   
9.
Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych
str. 129   
10.
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów m.in. przez stowarzyszenia JST
str. 130   
11.
Ujednolicenie formularzy w zakresie podatków lokalnych
str. 131   
12.
Określono nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych
str. 131   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.