otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022 r., godz. 14:25
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 41.898
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Dodatek Nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
BI
Szczegółowy spis treści

Co nowego w przepisach w 2018 r.?

Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
pokaż fragmenty artykułów
I.

LIMITY NA 2018 ROK

str. 5    
1.
Limity dla celów podatku dochodowego
str. 5   
2.
Limity dla celów VAT
str. 6   
3.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
str. 6   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)

str. 7    
1.
Zmiany w PIT
1.1.
Większa kwota wolna od podatku w PIT
str. 7  
1.2.
Zwiększone limity i nowe zwolnienia z PIT
str. 8  
1.3.
Szerszy zakres ulg rehabilitacyjnych
str. 12  
1.4.
Wyższy limit 50% kosztów twórców i ograniczenie osób uprawnionych do tych kosztów
str. 13  
1.5.
Przychody i koszty z realizacji praw z papierów wartościowych
str. 15  
1.6.
Koszty uzyskania niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych albo praw majątkowych
str. 16  
1.7.
Programy motywacyjne
str. 16  
1.8.
Zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 16  
1.9.
Nowelizacja przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
str. 17  
1.10.
Inne ważne zmiany wprowadzone "dużą" nowelizacją
str. 19  
1.11.
Zaniechanie poboru PIT od umorzonych kredytów i odsetek
str. 20  
1.12.
Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2018 r.
str. 21  
1.13.
Wyższe stawki karty podatkowej w 2018 roku
str. 21  
1.14.
Nowe wzory oświadczeń, zeznań, deklaracji i informacji w zakresie PIT
str. 21  
2.
Zmiany w CIT
2.1.
Odrębne źródła przychodu w CIT
str. 22  
2.2.
Określanie wysokości przychodu podatkowego według ceny rynkowej w 2018 r.
str. 24  
2.3.
Limitowane ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych
str. 24  
2.4.
Kwoty wypłacone z zysku netto
str. 25  
2.5.
Odsetki od pożyczek/kredytów w kosztach podatkowych w 2018 r.
str. 26  
2.6.
Zmiany w przepisach o podatkowej grupie kapitałowej
str. 28  
2.7.
Likwidacja zwolnienia od opodatkowania dochodów z działalności pozarolniczej przeznaczonych na działalność rolniczą
str. 32  
2.8.
Koszty z tytułu objęcia udziałów (akcji)
str. 32  
2.9.
Dane największych podatników CIT będą publikowane
str. 33  
2.10.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwolnione od CIT
str. 34  
3.
Zmiany wspólne dla podatników PIT i CIT
3.1.
Uzupełnienie katalogu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski
str. 34  
3.2.
Uzupełnienie słowniczka pojęć
str. 35  
3.3.
Zmiana definicji podmiotów powiązanych i sposobu szacowania niektórych przychodów
str. 35  
3.4.
Ujmowanie w kosztach podatkowych niezapłaconych wierzytelności
str. 36  
3.5.
Minimalny podatek od niektórych nieruchomości
str. 37  
3.6.
Brak obowiązku uiszczania zaliczki na podatek dochodowy
str. 38  
3.7.
Opłaty i należności za korzystanie z praw autorskich i licencji
str. 39  
3.8.
Wydatki na żłobki i przedszkola w kosztach podatkowych
str. 39  
3.9.
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
str. 40  
3.10.
Zmiany w podatku dochodowym w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
str. 42  
3.11.
Opłata recyklingowa a przychody i koszty podatkowe
str. 44  
3.12.
Planowane zmiany w PIT/CIT
str. 45  
4.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 1 stycznia 2018 r.
str. 47  
4.1.
Wejście w życie KŚT 2016 str. 47  
4.2.
Podwyższenie ustawowego limitu niskocennych składników majątku z 3.500 zł do 10.000 zł str. 47  
4.3.
Nowy warunek w definicji wartości niematerialnej i prawnej str. 48  
4.4.
Nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia str. 49  
4.5.
Ograniczenia w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych i ponownie nabytych str. 49  
III.

ZMIANY W VAT

1.
Od 2018 r. deklaracje i ewidencje VAT w formie elektronicznej i JPK
str. 50   
2.
Mechanizm podzielonej płatności - dopiero od 1 lipca 2018 r.
str. 50   
3.
Zmiany w VAT wprowadzone w celu przeciwdziałania oszustwom
str. 53   
4.
Zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych w 2018 r.
str. 54   
5.
Zmiany w katalogu towarów opodatkowanych 8% stawką VAT
str. 55   
6.
Nie będzie trzeba zamieszczać NIP nabywcy (podatnika) na paragonie fiskalnym
str. 56   
7.
Wykaz podatników VAT czynnych - szersze informacje o podatniku
str. 57   
8.
Planowane uproszczenia w VAT
str. 58   
9.
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych
str. 59   
IV.

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI

str. 62    
V.

ZMIANY W PRAWIE PRACY

1.
Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej
str. 63   
2.
Wzrost świadczeń pochodnych związanych z wynagrodzeniem minimalnym
str. 64   
3.
Praca w niedziele i święta w placówkach handlowych w 2018 r.
str. 66   
4.
Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców
str. 67   
5.
Zmiana definicji pracownika młodocianego
str. 69   
6.
W 2018 r. upływa limit czasowy zatrudniania na czas określony
str. 70   
VI.

ZMIANY W SKŁADKACH ZUS

1.
Od 1 stycznia 2018 r. wpłata składek ZUS na jeden rachunek
str. 71   
2.
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.
str. 73   
2.1.
Składki społeczne przedsiębiorców
str. 73  
2.2.
Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych i FEP
str. 73  
2.3.
Miesięczna granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
str. 74  
2.4.
Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników
str. 75  
2.5.
Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym
str. 75  
2.6.
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
str. 75  
3.
Nowe zasady finansowania składek ZUS za nianie
str. 67   
4.
Zniesienie rocznego limitu podstawy wymiaru składek dopiero od 2019 r.
str. 77   
VII.

ZMIANY W PROCEDURZE PODATKOWEJ W 2018 R.

1.
Nowe zaświadczenie dla kontrahentów podatnika
str. 78   
2.
E-licytacje w urzędach skarbowych
str. 78   
3.
STIR i blokada rachunków rozliczeniowych
str. 78   
3.1.
Informacje o rachunkach i zestawienia transakcji
str. 79  
3.2.
Blokada rachunku do 72 godzin
str. 79  
4.
Rejestr Należności Publicznoprawnych ruszy 1 lipca 2018 r.
str. 80   
VIII.

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2018 R.

str. 81    
1.
Nowelizacja ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw
str. 81   
2.
Zmiany dla spółek wprowadzane Konstytucją Biznesu
str. 84   
3.
Kwalifikowany doradca restukturyzacyjny
str. 84   
4.
Pozostałe projektowane zmiany w prawie
4.1.
Centralny rejestr restrukturyzacji i upadłości zastąpić ma krajowy rejestr zadłużonych
str. 85  
4.2.
Zbiorcze deklaracje PCC
str. 85  
4.3.
Może będą ważne zmiany w K.s.h.
str. 85  
IX.

KONSTYTUCJA BIZNESU I REFORMA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1.
Nowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
str. 86   
2.
Unijna reforma przepisów o ochronie danych osobowych
str. 88   
X.

POZOSTAŁE ZMIANY

1.
Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
str. 91   
2.
Opłata recyklingowa za torby foliowe wydawane klientom
str. 93   
2.1.
Regulacje dotyczące opłaty recyklingowej
str. 93  
2.2.
Opłata recyklingowa a VAT
str. 95  
2.3.
Rozliczenie opłaty
str. 96  
3.
Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski w 2018 r.
str. 96   
4.
"Nowa" PKWiU - dopiero od 1 stycznia 2019 r.
str. 97   
5.
Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności
str. 97   
6.
Sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego - nowy obowiązek gmin
str. 98   
7.
Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
str. 99   
8.
Nowe deklaracje i informacje PFRON
str. 99   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.