otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017 r., godz. 13:46
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 73.447
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Dodatek Nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga. Stan prawny na 1 lutego 2017 r.

Dodatek nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego

pokaż fragmenty artykułów
I.

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

str. 3    
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 3   
 
Rozdział 2 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
str. 5   
 
Rozdział 3 Karta podatkowa
str. 20   
 
Rozdział 4 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
str. 29   
 
Rozdział 5 Przepisy wspólne
str. 31   
 
Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
str. 32   
 
Załącznik nr 1 Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego (atestowanych przez komisje artystyczne i etnograficzne)
str. 32   
 
Załącznik nr 2 Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług
str. 38   
 
Załącznik nr 3 Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej
str. 41   
 
Załącznik nr 4 Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej
str. 62   
 
Załącznik nr 5 Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów
str. 74   
 
Załącznik nr 6 Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy
str. 74   
II.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

str. 75    
 
Załącznik Wzór ewidencji przychodów
str. 79   
III.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia

str. 79    
IV.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów

str. 80    
V.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

str. 81    
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 81   
 
Rozdział 2 Sposób prowadzenia księgi przez podatników niebędących rolnikami
str. 83   
 
Rozdział 3 Sposób prowadzenia księgi przez rolników, o których mowa w § 2 ust. 2
str. 93   
 
Rozdział 4 Przepisy końcowe
str. 94   
 
Załącznik nr 1 Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 94   
 
Załącznik nr 2 Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą
str. 99   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PPD

Roczne spisy treści

 
PPD

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60