otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.09.2017 r., godz. 12:50
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 73.390
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 27 (962) z dnia 20.09.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
BI
Spis treści bieżącego numeru

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
MF wyjaśnia, jak weryfikować kontrahentów na potrzeby VAT
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Nie trzeba przekazywać dziennych wyciągów bankowych w formie JPK
str. 5   
2.
Darowizna materiałów budowlanych dla poszkodowanych w nawałnicach - kolejne ułatwienia podatkowe
str. 6   
3.
Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie m.in. miejsca świadczenia usług
str. 7   
4.
Szef KAS będzie mógł blokować konta bankowe firm w związku z podejrzeniami o wyłudzenia skarbowe
str. 8   
5.
Wydłużenie okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS
str. 9   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego - skutki podatkowe i ewidencja księgowa u leasingobiorcy
str. 10   
1.1.
Spłata pozostałych rat leasingowych po utracie przedmiotu leasingu
str. 10  
1.2.
Opłata za skrócenie okresu leasingu
str. 12  
1.3.
Dotychczasowe opłaty leasingowe - czy korygować koszty i VAT?
str. 14  
1.4.
Opłaty ponoszone po rozwiązaniu umowy leasingu operacyjnego w księgach rachunkowych leasingobiorcy
str. 15  
2.
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
str. 15   
2.1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - prawo pracy
str. 15  
2.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie otrzymanego dofinansowania do kształcenia
str. 16  
2.3.
Wydatki na kształcenie pracowników w kosztach podatkowych
str. 18  
2.4.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników a VAT
str. 20  
2.5.
Wydatki na kształcenie pracowników w księgach rachunkowych
str. 20  
IV.

PODATEK VAT

1.
Wybrane interpretacje KIS w sprawie VAT
1.1.
Kiedy można odliczyć VAT z faktury zawierającej zawyżoną cenę?
str. 21  
1.2.
Wynajem samochodu zastępczego poszkodowanemu, gdy koszty najmu pokrywa ubezpieczyciel
str. 23  
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup i sprzedaż samochodów - VAT i PCC
str. 24  
2.2.
Wystawienie paragonu fiskalnego, gdy na poczet sprzedaży wpłacono zaliczkę
str. 26  
2.3.
Dokumenty potwierdzające, że usługa świadczona jest na rzecz podatnika UE
str. 28  
2.4.
Pośrednictwo kredytowe świadczone przez biuro nieruchomości - stawka VAT
str. 29  
2.5.
Zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z własnych generatorów a deklaracja dla podatku akcyzowego
str. 30  
2.6.
Opodatkowanie imprez sportowych
str. 31  
2.7.
Na jaki podmiot wystawić fakturę po sukcesji podatkowej?
str. 33  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Rozliczenie kosztów pośrednich udokumentowanych fakturami otrzymanymi po zamknięciu roku - interpretacja KIS
str. 34   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona komputerowo a CIT
str. 35  
2.2.
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży prasy
str. 37  
2.3.
Zamknięcie zagranicznego zakładu - wybrane zagadnienia podatkowe
str. 39  
3.
Zbliża się termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
str. 41   
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Zakup mieszkania na wynajem albo na sprzedaż nie uprawnia do ulgi mieszkaniowej - wyjaśnienie MF
str. 42   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wyposażenie pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej - skutki w PIT
str. 44  
2.2.
Przychód ze sprzedaży nieruchomości usługowo-mieszkalnej
str. 46  
2.3.
Egzemplarze autorskie a PIT
str. 47  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego według wartości rynkowej - interpretacja KIS
str. 49   
2.
Nowa jednorazowa amortyzacja w wysokości 100.000 zł a zapisy księgowe
str. 51   
3.
Ulepszenie środka trwałego jednorazowo zamortyzowanego na początku bieżącego roku
str. 53   
4.
Zwiększenie wysokości rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu a jego wartość początkowa
str. 55   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Diety i ryczałty dla kierowców w transporcie międzynarodowym - potwierdzenie naszego stanowiska przez MRPiPS
str. 56   
2.
Zgłoszenie w ZUS osoby kontynuującej umowę na zastępstwo
str. 57   
3.
Dodatek za niepalenie tytoniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
str. 58   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Termin udzielenia zaległego urlopu i odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS
str. 59   
2.
Ustalanie diety za krótkotrwałe zagraniczne podróże służbowe
str. 60   
3.
Czy zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem przerywa urlop wypoczynkowy?
str. 62   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych według zasad obowiązujących od 2017 r.
str. 63   
2.
Ewidencja sprzedaży materiałów produkcyjnych
str. 65   
3.
Skutki zdarzeń losowych w księgach rachunkowych
str. 66   
4.
Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe
str. 68   
5.
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
str. 70   
6.
Obroty wynikające z rachunku zysków i strat do ustalenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy
str. 71   
7.
Relacja z dyżuru telefonicznego
7.1.
Ewidencja zaliczki otrzymanej na poczet WDT
str. 72  
7.2.
Rozliczenie niewykorzystanych środków ZFRON
str. 73  
7.3.
Odszkodowanie z tytułu nieterminowej zapłaty należności
str. 73  
7.4.
Dopłaty wnoszone przez spółkę do innej spółki z o.o.
str. 74  
7.5.
Przekazanie drugiej raty na ZFŚS
str. 75  
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60