otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.03.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.483
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 9 (980) z dnia 20.03.2018  »  Spis treści bieżącego numeru
BI
Spis treści bieżącego numeru

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi resortowe na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty uzyskania przychodów
str. 4  
1.2.
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego
str. 5  
1.3.
Nowy limit amortyzacji w wysokości 10.000 zł a nabycie części składowych i peryferyjnych
str. 5  
1.4.
Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS
str. 7  
2.
Import towarów w JPK_VAT - komunikat MF
str. 8   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Konstytucja Biznesu uchwalona
str. 9   
2.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uchwalona przez Sejm
str. 9   
3.
Projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR
str. 11   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Usługi informatyczne - rozliczenie podatkowe oraz ewidencja księgowa
str. 11   
1.1.
Moment powstania przychodu podatkowego
str. 11  
1.2.
Rozliczenie VAT od usług informatycznych
str. 13  
1.3.
Usługi informatyczne fakturowane z "góry" w ewidencji księgowej
str. 14  
2.
Wycofanie nieruchomości ze spółki osobowej - regulacje prawne i rozliczenie podatkowe
str. 14   
2.1.
Przekazanie nieruchomości spółki na cele osobiste wspólników - regulacje kodeksowe
str. 15  
2.2.
Wycofanie nieruchomości z firmy a VAT
str. 16  
2.3.
Nieodpłatne przekazanie wspólnikom składnika majątku spółki a PIT
str. 17  
IV.

PODATEK VAT

1.
Pułap obrotów uprawniający sprzedawcę do TAX-FREE - wyrok TSUE
str. 18   
2.
Stawka VAT na usługi noclegowe, gdy w świadczeniu usługi uczestniczy pośrednik - interpretacja KIS
str. 20   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż dla osób prywatnych - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT
str. 22  
3.2.
Refakturowanie usługi budowlanej a mechanizm odwrotnego obciążenia
str. 24  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Darowizna sprzętu komputerowego a VAT
str. 25  
4.2.
Termin zwrotu VAT wykazanego wcześniej do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
str. 27  
4.3.
Sprzedaż samochodu, gdy nabywca (współwłaściciel) pochodzi z kraju trzeciego
str. 28  
4.4.
Usługi świadczone przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z UE
str. 28  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wkłady pieniężne do spółek nie powodują powstania przychodu w CIT - interpretacja KIS
str. 30   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych wykorzystywanych również do własnych celów
str. 31  
2.2.
"Trzynastka" i naliczone od niej składki ZUS - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
str. 33  
2.3.
Wysokość przychodów i kosztów a zakres obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych
str. 35  
2.4.
Dochód spółki przeznaczony na działalność rolniczą - skutki w CIT
str. 37  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Prawa majątkowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - interpretacja KIS
str. 38   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niedochowanie terminu wypłaty wynagrodzeń a stosowanie kosztów pracowniczych i kwoty zmniejszającej podatek
str. 39  
2.2.
Faktury otrzymane po likwidacji spółki
str. 40  
2.3.
Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. do wysokości kapitału zakładowego tej spółki
str. 42  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Ustalenie wartości początkowych składników zabudowanej nieruchomości - interpretacja KIS
str. 44   
2.
Używanie środka trwałego, który jest w całości zamortyzowany
str. 46   
3.
Program komputerowy wytworzony przez pracowników
str. 49   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Przygotowanie do wdrożenia RODO - krok po kroku
str. 50  
1.2.
Zakres informacji przekazywanych osobom, których dane są przetwarzane
str. 53  
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT
str. 54   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA (pytania z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 56   
2.
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS RCA dla ponownie zatrudnionego pracownika
str. 58   
3.
Brak wypłaty pensji z etatu a składki z prowadzonej działalności
str. 59   
4.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po ponownym zatrudnieniu u tego samego pracodawcy
str. 60   
X.

PRAWO PRACY

1.
Ustalanie przekroczeń średniotygodniowej normy czasu pracy
str. 61   
2.
Podstawa wynagrodzenia urlopowego dla dyrektora placówki feryjnej
str. 64   
3.
Umowa na zastępstwo a badania i świadczenia bhp
str. 65   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
str. 67   
2.
Zaokrąglenie danych liczbowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
str. 68   
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.
str. 69   
4.
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
str. 70   
5.
Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy
str. 73   
6.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60