otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.07.2017 r., godz. 14:20
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 68.310
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 21 (956) z dnia 20.07.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
BI
Spis treści bieżącego numeru

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Weryfikacja plików JPK_VAT za kwiecień i maj 2017 r. - komunikat MF
str. 4   
2.
Spis z natury a zaliczka za ostatni miesiąc działalności - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
3.
Korekta amortyzacji jednak w momencie otrzymania dotacji - zmiana interpretacji KIS
str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Dane największych podatników CIT będą podawane do publicznej wiadomości - projekt nowelizacji CIT
str. 5   
2.
Określono nowy wzór certyfikatu rezydencji (CFR-1)
str. 6   
3.
Zmiany dotyczące rejestru zastawów skarbowych - od 1 lipca 2017 r.
str. 6   
4.
Opublikowano jednolite teksty rozporządzeń dotyczących portalu podatkowego
str. 7   
5.
Zmiany w odpowiedzialności współwłaścicieli za zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
str. 8   
6.
Zaniechanie poboru CIT od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia z BFG
str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Świadczenia urlopowe - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
str. 9   
1.1.
Podstawa prawna wypłaty świadczeń urlopowych
str. 9  
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczenia urlopowego
str. 10  
1.3.
Wypłata świadczeń urlopowych - VAT i koszty podatkowe pracodawcy
str. 12  
1.4.
Ewidencja księgowa świadczeń urlopowych
str. 13  
2.
Błędne dane nabywcy na fakturze - skutki podatkowe i rachunkowe
str. 14   
2.1.
Korygowanie błędnych danych nabywcy na gruncie VAT
str. 15  
2.2.
Korekta JPK_VAT w świetle odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 17  
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków udokumentowanych fakturami zawierającymi błędy
str. 19  
2.4.
Faktury zawierającej błędne dane w księgach rachunkowych
str. 20  
IV.

PODATEK VAT

1.
Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany - interpretacja KIS
str. 21   
2.
Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych - objaśnienia MF
str. 23   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Obciążenie pośrednika kosztami, gdy usługa nie doszła do skutku
str. 27  
3.2.
Dopłaty na wyżywienie dziecka otrzymywane przez przedszkole
str. 28  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Ewidencja VAT u podatników zwolnionych podmiotowo z VAT
str. 29  
4.2.
Kurs waluty obcej a podstawa opodatkowania VAT
str. 30  
4.3.
Zmiana daty sprzedaży a ewidencja VAT i JPK_VAT
str. 30  
4.4.
Stosowanie skróconej nazwy sprzedawcy na fakturze
str. 31  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Uniknięcie prowizji bankowej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
str. 32   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata gotówkowa za towar nabyty w 2016 r.
str. 33  
2.2.
Czy różnice kursowe ustalane tzw. metodą podatkową można wykazywać "per saldo"?
str. 34  
2.3.
Wydatki na wyżywienie pracowników w podróży służbowej przekraczające wysokość diet w kosztach pracodawcy
str. 36  
2.4.
Zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej
str. 37  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę w wyniku kontroli ZUS - interpretacja KIS
str. 39   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
str. 41  
2.2.
Koszty bezpośrednie u prowadzących PKPiR metodą uproszczoną
str. 41  
2.3.
Wycieczka sfinansowana pracownikowi a składki i podatek
str. 42  
2.4.
Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów stanowiących
str. 43  
2.5.
Podatek od nieruchomości za lata ubiegłe jako koszt
str. 45  
VII.

INNE PODATKI I OPŁATY

1.
Spółka jawna na potrzeby PCC jest spółką osobową - uchwała NSA
str. 46   
2.
Czy wzrośnie limit zwolnienia z PCC?
str. 47   
3.
Podatek od nieruchomości - odpowiedzi na pytania Czytelników
str. 48   
VIII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON
str. 49   
2.
Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności podstawowej
str. 50   
3.
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo
str. 52   
4.
Wydatki na zakup znaku towarowego oraz jego ochronę
str. 53   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Ulga w składkach na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ ponownie zatrudnionego - wyjaśnienie MRPiPS
str. 54   
2.
Pracownika na miesięcznym urlopie bezpłatnym nie wlicza się do liczby ubezpieczonych
str. 56   
3.
Wysokość zasiłku chorobowego po zmianie tytułu ubezpieczeń w ZUS
str. 58   
X.

PRAWO PRACY

1.
Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
str. 59   
2.
Obowiązek tworzenia ZFŚS u dużego pracodawcy i możliwość rezygnacji z Funduszu
str. 60   
3.
Zatrudnienie absolwenta do prac sezonowych
str. 62   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Obowiązki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.
str. 64   
2.
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r.
str. 65   
3.
Zapłata kartą płatniczą za zobowiązania wyrażone w walucie obcej
str. 67   
4.
Utrata prawa do stosowania uproszczeń przy rozliczaniu umów leasingu
str. 68   
5.
Przekazanie materiałów na środki trwałe w budowie
str. 71   
6.
Sprawozdania finansowe stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
str. 72   
7.
Nabycie udziałów spółki z o.o. - wycena i ewidencja księgowa
str. 74   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60