otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 r., godz. 13:52
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 116.717
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 6 (941) z dnia 20.02.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
BI
Spis treści bieżącego numeru

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK
str. 4   
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie PIT
2.1.
Czy obliczając zaliczkę za grudzień należy uwzględnić wartość spisu z natury na 31 grudnia?
str. 5  
2.2.
Wynagrodzenie wypłacane po ustaniu zatrudnienia a stosowanie kwoty zmniejszającej podatek
str. 6  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Opublikowano jednolity tekst Ordynacji podatkowej
str. 6   
2.
Opublikowano rozporządzenia określające właściwość organów KAS
str. 7   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Rola faktury w obrocie gospodarczym w 2017 r. - wybrane zagadnienia
str. 7   
1.1.
Konsekwencje wystawienia lub otrzymania faktury dla celów VAT
str. 8  
1.2.
Wystawienie faktury a podatek dochodowy
str. 9  
1.3.
Faktura jako dowód księgowy
str. 13  
2.
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej - regulacje kodeksowe, podatkowe i rachunkowe
str. 14   
2.1.
Podstawa prawna funkcjonowania spółki jawnej
str. 14  
2.2.
Spółka jawna a podatek dochodowy i VAT
str. 16  
2.3.
Prowadzenie przez spółkę jawną ksiąg podatkowych
str. 18  
IV.

PODATEK VAT

1.
Stawka VAT na usługi związane z rekreacją - interpretacja ogólna
str. 20   
2.
Nowe stanowisko MF w sprawie odliczania VAT od wydatków na nieruchomość wykorzystywaną do celów mieszanych
str. 21   
3.
Wybrane interpelacje poselskie w sprawie VAT
3.1.
Elektroniczna forma składania deklaracji VAT
str. 22  
3.2.
Limity kwotowe prezentów o małej wartości
str. 23  
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Sposób składania deklaracji VAT przez biura rachunkowe w 2017 r.
str. 24  
4.2.
Warunki stosowania kasowej metody rozliczania VAT w 2017 r.
str. 25  
4.3.
Faktura korygująca dotycząca importu usług - jak rozliczyć VAT?
str. 27  
4.4.
Korekta VAT od wydatków związanych z zakupem gruntu
str. 28  
4.5.
Dokumentowanie eksportu towarów
str. 29  
4.6.
Usługi konserwacyjne i projektowe - rozliczenie VAT
str. 30  
5.
Opłata reprograficzna a VAT - wyrok TSUE
str. 31   
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Kara umowna za opóźnienie w dostawie towarów a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
str. 32   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Straty z lat ubiegłych a możliwość ich odliczenia od dochodu w 2017 r.
str. 34  
2.2.
Faktura w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
str. 35  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zapłata gotówką za towar, którego wartość ujęto w kosztach podatkowych w 2016 r.
str. 37  
3.2.
Nieoprocentowana pożyczka od wspólnika a przychód spółki
str. 38  
3.3.
Odsetki od nieterminowej zapłaty VAT a koszty podatkowe
str. 39  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie powoduje u nich powstania przychodu - wyrok WSA
str. 39   
2.
Złożenie PIT-2 przez pracownika prowadzącego działalność (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 41   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odstępne za przedterminowe zerwanie umowy - koszt podatkowy i moment jego ujęcia w księgach rachunkowych
str. 41  
3.2.
Należności nieściągalne od kontrahenta zagranicznego
str. 43  
3.3.
Koszty bezpośrednio związane z przychodem w PKPiR
str. 44  
3.4.
Najem opodatkowany na zasadach ogólnych - przychody i koszty
str. 46  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Wydatki na ochronę budowy a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja indywidualna
str. 47   
2.
Nabycie części składowej do używanego środka trwałego
str. 48   
3.
Wartość niematerialna a jednorazowy odpis amortyzacyjny
str. 49   
4.
Rozliczenie skutków pożaru hali magazynowej
str. 50   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT
str. 52   
1.1.
Kwartalne rozliczanie VAT a termin wysyłania JPK_VAT
str. 52  
1.2.
Forma prowadzenia ewidencji VAT a obowiązki w zakresie JPK_VAT
str. 53  
1.3.
Nazwa towaru w informacji o ewidencji VAT
str. 53  
1.4.
Przesyłanie JPK_VAT w jednym pliku
str. 55  
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Do końca lutego 2017 r. należy przekazać ubezpieczonym roczną informację o składkach
str. 55   
2.
Składki od wynagrodzenia rozliczonego po śmierci pracownika
str. 58   
3.
Uwzględnianie w podstawie zasiłku wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiły różne absencje w pracy
str. 58   
X.

PRAWO PRACY

1.
Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownicę w ciąży i pracownika niepełnosprawnego
str. 60   
2.
Wynagrodzenie za zwolnienia od pracy a podstawa wymiaru trzynastki
str. 61   
3.
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika powołanego do Obrony Terytorialnej
str. 63   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Koszty wytworzenia oraz sprzedaż programów komputerowych
str. 64   
2.
Kiedy można utworzyć ogólny odpis aktualizujący należności?
str. 66   
3.
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
str. 67   
4.
Zaangażowanie w kapitale jako obowiązkowa pozycja w sprawozdaniach finansowych za 2016 r.
str. 70   
5.
Wcześniejsze zamknięcie umowy zabezpieczającej spłatę kredytu
str. 72   
6.
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a moment zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych
str. 73   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60