otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017 r., godz. 12:09
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 104.334
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 9 (944) z dnia 20.03.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
BI
Spis treści bieżącego numeru

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Kogo dotyczą sankcje w PIT/CIT za naruszanie obowiązku bezgotówkowego regulowania transakcji? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
2.
Kontrole podatkowe w ramach KAS - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks cywilny
str. 6   
2.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie m.in. określenia terytorialnego zasięgu działania organów KAS
str. 6   
3.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
str. 6   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Zakup i sprzedaż towarów używanych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
str. 7   
1.1.
Sprzedaż towarów używanych - sposób rozliczenia VAT
str. 7  
1.2.
Rozliczenie sprzedaży towaru używanego dla celów podatku dochodowego
str. 10  
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów używanych
str. 12  
2.
Podział wyniku w spółce osobowej - wybrane zagadnienia
str. 12   
2.1.
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
str. 12  
2.2.
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
str. 13  
2.3.
Podwyższenie kapitału zakładowego (podstawowego) z wypracowanego zysku
str. 15  
2.4.
Przekazanie zysku na utworzenie/podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego
str. 16  
2.5.
Nagrody dla pracowników wypłacone z zysku spółki osobowej przeznaczone na inne cele
str. 17  
2.6.
Sposób pokrycia straty spółki jawnej/komandytowej
str. 18  
IV.

PODATEK VAT

1.
Materiały reklamowo-informacyjne przekazane nieodpłatnie a VAT - interpretacja indywidualna
str. 18   
2.
Rozstrzygnięcia TSUE w sprawie VAT
2.1.
Stawka VAT na książki elektroniczne - wyrok TSUE
str. 20  
2.2.
Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe a VAT - opinia rzecznika TSUE
str. 20  
3.
Komornik sądowy jest podatnikiem VAT - uchwała NSA
str. 22   
4.
Brak sprzedaży a sporządzenie raportu fiskalnego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 23   
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Dodatkowa sankcja w VAT w 2017 r.
str. 24  
5.2.
Stawka VAT dla usługi montażu bramy wjazdowej
str. 25  
5.3.
Opodatkowanie usługi transportowej świadczonej dla kontrahenta zagranicznego
str. 27  
5.4.
Transakcja łańcuchowa, w której uczestniczą podmioty z krajów UE - rozliczenie VAT
str. 28  
5.5.
Nieodpłatne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
str. 31  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Moment powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia kredytu - interpretacja indywidualna
str. 32   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej
str. 34  
2.2.
Wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców wypłacane w gotówce a limit płatności gotówkowych
str. 36  
2.3.
Czy składać sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej?
str. 38  
2.4.
Stosowanie 15% stawki CIT przez spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej
str. 39  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Szczepienia przeciw grypie a PIT - interpretacja indywidualna
str. 40   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot towaru handlowego na przełomie roku w PKPiR
str. 42  
2.2.
Obowiązki podatkowe związane z likwidacją działalności gospodarczej (PIT, VAT)
str. 43  
2.3.
Wybrane przychody i koszty - ewidencjonowanie w PKPiR
str. 45  
2.4.
Opodatkowanie działalności podatkiem liniowym a prawo do preferencji podatkowych
str. 47  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Dobudowanie części budynku - ulepszenie czy nowy obiekt - interpretacja indywidualna
str. 48   
2.
Ewidencja zakupu części peryferyjnej środka trwałego
str. 49   
3.
Opłata wstępna oraz ograniczenie w wysokości 20.000 euro przy umowie leasingu operacyjnego
str. 51   
4.
Zbiornik na gaz zainstalowany na dzierżawionym gruncie
str. 53   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Czas na przekazanie do ZUS zgłoszenia ZUS ZSWA
str. 54   
2.
Dłuższy okres obowiązywania karty EKUZ
str. 56   
3.
Dokumentowanie związku choroby z wypadkiem w drodze do pracy
str. 57   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Nowy wiek emerytalny a ochrona przed zwolnieniem
str. 58   
2.
Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży
str. 60   
3.
Uchylenie limitów "33 i 3" wobec umów sezonowych
str. 61   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
str. 63   
2.
Korekta kosztów o stan zapasów towarów dokonana na dzień bilansowy oraz jej rozliczenie w roku następnym
str. 66   
3.
Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej?
str. 68   
4.
Zakup praw do emisji CO2
str. 69   
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Realizacja obowiązku podpisania sprawozdania finansowego
str. 72  
5.2.
Sposób ewidencjonowania niepodlegającego odliczeniu VAT dotyczącego rat leasingowych
str. 72  
5.3.
Odroczony podatek dochodowy za 2016 r. a wysokość stawki podatku w 2017 r.
str. 73  
5.4.
Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku
str. 75  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60