otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017 r., godz. 07:23
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 125.775
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 3 (938) z dnia 20.01.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
BI
Spis treści bieżącego numeru

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Nowy komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący JPK
str. 4   
2.
Limit płatności gotówkowych w transakcjach z podmiotami zagranicznymi - odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 5   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Zmiana ustawy o rachunkowości opublikowana
str. 5   
2.
Zmieniono wzory niektórych oświadczeń w zakresie PIT
str. 6   
3.
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej nie obowiązuje
str. 7   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
str. 7   
1.1.
Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę
str. 7  
1.2.
Wyższa kwota wolna od podatku - jak stosować w 2017 r.?
str. 8  
1.3.
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
str. 10  
1.4.
Składki ZUS od wynagrodzeń pracowniczych
str. 10  
2.
Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia
str. 11   
2.1.
Skutki w VAT zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 11  
2.2.
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a koszty uzyskania przychodów
str. 12  
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 14  
IV.

PODATEK VAT

1.
Usługi budowlane - rozliczanie VAT od 1 stycznia 2017 r.
str. 16   
2.
TSUE rozstrzygnie o prawie gmin do korekty VAT - postanowienie NSA
str. 20   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Elektroniczne przesyłanie deklaracji VAT i JPK_VAT
str. 21  
3.2.
Korekta VAT od sprzedaży nieruchomości
str. 22  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT w 2017 r.
str. 23  
4.2.
Rezygnacja z rozliczania VAT a obowiązek wykazania VAT należnego
str. 24  
4.3.
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru podatników VAT
str. 24  
4.4.
Nowe warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni - od 2017 r.
str. 26  
5.
Zwrot VAT podróżnym - broszura Ministerstwa Finansów
str. 27   
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wydatki na artykuły spożywcze a koszty podatkowe - interpretacja zmieniająca
str. 29   
2.
Zwolnienie z poboru podatku u źródła a CIT-10Z (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 30   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Otrzymanie 100% zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej sprzedaży towarów a podatek dochodowy
str. 31  
3.2.
Kilka umów z tym samym podmiotem powiązanym a dokumentacja podatkowa
str. 34  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Świadczenie z tytułu używania firmowego samochodu obejmuje również paliwo - kolejny wyrok WSA
str. 36   
2.
Spóźniona wpłata zaliczki na podatek za grudzień 2016 r. - kontrowersyjne stanowisko MF
str. 37   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wartość nieodpłatnego świadczenia dla pracownika w PIT-11
str. 38  
3.2.
Bilety z podróży służbowej - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów
str. 39  
3.3.
Pobranie ryczałtu za nocleg od osoby zatrudnionej na umowę zlecenia - skutki w podatku dochodowym
str. 41  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Odpisy amortyzacyjne po zwiększeniu udziału we własności nieruchomości - wyrok NSA
str. 44   
2.
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego w całości dotacją - interpretacja organu podatkowego
str. 45   
3.
Amortyzacja środków trwałych zakupionych podczas prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem
str. 45   
4.
Korekta nieprawidłowo rozliczonego dofinansowania do zakupu środka trwałego
str. 47   
VIII.

PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY

1.
Jednolity Plik Kontrolny
1.1.
Szacowanie obrotu i zatrudnienia na potrzeby JPK
str. 49  
1.2.
Mija termin przekazania JPK_VAT przez jednostki z sektora finansów publicznych
str. 52  
2.
Będzie uchwała NSA w sprawie regulowania jednego podatku innym
str. 52   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Zbliża się termin przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2016 r.
str. 53   
1.1.
Kogo dotyczy obowiązek złożenia ZUS IWA?
str. 53  
1.2.
Dane o liczbie ubezpieczonych
str. 54  
1.3.
Kogo nie uwzględnia się w liczbie ubezpieczonych?
str. 55  
1.4.
Forma przekazania informacji ZUS IWA
str. 56  
1.5.
Brak przekazania informacji ZUS IWA lub wskazanie w niej błędnych danych
str. 56  
2.
Składka na FP za pracownika zatrudnionego z minimalną płacą na niepełnym etacie
str. 56   
3.
Zwolnienie lekarskie dla każdego płatnika składek
str. 58   
4.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników w związku z wyższą płacą minimalną w 2017 r.
str. 58   
X.

PRAWO PRACY

1.
Nowy wzór i zasady wystawiania świadectwa pracy
str. 59   
2.
Termin złożenia odwołania i umowa o współodpowiedzialności materialnej w okresie przejściowym
str. 61   
3.
Ewidencja czasu pracy kierowcy prowadzącego własną działalność
str. 62   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r.
str. 63   
2.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
str. 64   
3.
Rachunkowa metoda ustalania różnic kursowych również dla celów podatkowych
str. 65   
4.
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
str. 67   
5.
Ewidencja VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika
str. 71   
6.
Koszty prac badawczych i rozwojowych - rozliczenie bilansowe i podatkowe
str. 72   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60