otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 18.08.2022 r., godz. 11:53
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 40.125
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zaliczki na PIT czasem trzeba liczyć podwójnie
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
VI.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 1.Polski Ład 2.0 - wybrane zagadnienia
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Zaliczki na PIT czasem trzeba liczyć podwójnie

Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, przed 1 lipca 2022 r. obowiązywała zasada, zgodnie z którą zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców nieprzekraczających 12.800 zł trzeba było liczyć na dwa sposoby, tj. według zasad obowiązujących do końca 2021 r. i według zasad Polskiego Ładu wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2022 r. Tak wyliczone zaliczki należało porównać i jeżeli "stare" zasady (obowiązujące do końca 2021 r.) były korzystniejsze dla podatnika (zaliczka na PIT liczona "po staremu" była niższa niż liczona według "nowych" zasad), pracodawca pobierał zaliczki na PIT według tych "starych" zasad. W następnych miesiącach, gdy sytuacja się odwróciła, pracodawca dokonywał stosownego wyrównania.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Polski Ład Zmiany wprowadzone Polskim Ładem
opisujemy na naszej stronie
www.gofin.pl w serwisie Polski Ład

Generalnie zasada podwójnego liczenia zaliczek na PIT z dniem 1 lipca 2022 r. została wyeliminowana z porządku prawnego. Stało się tak na skutek zmian wprowadzonych Polskim Ładem 2.0. Ale od tej zasady jest jeden wyjątek. Nadal bowiem obowiązuje art. 83 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z tych przepisów wynika, że jeżeli kwota składki zdrowotnej przewyższa wysokość zaliczki na PIT wyliczonej według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r., to płatnik powinien tę składkę odpowiednio obniżyć (do wysokości zaliczki). Oznacza to, że przy stosunkowo niskich dochodach pracowników (nieco poniżej 1.250 zł brutto i niższych), aby wyliczyć składkę zdrowotną w prawidłowej wysokości, pracodawca nadal musi liczyć zaliczkę na PIT na dwa sposoby - tj. według zasad obowiązujących do końca 2021 r. i według nowych zasad, obowiązujących obecnie (tj. od 1 lipca 2022 r.).

 
VI.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 1.Polski Ład 2.0 - wybrane zagadnienia
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Artykuły powiązane tematycznie:
Wynagrodzenia pracowników w świetle Polskiego Ładu - wybrane problemy praktyczne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Przedłużono terminy poboru zaliczek PIT obliczanych według nowych zasad Polskiego Ładu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Zaliczki na PIT od wynagrodzenia, liczone według starych i nowych zasad
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Obliczanie pracownikowi zaliczek na podatek według starych i nowych zasad przy dwóch wypłatach w miesiącu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zaliczka PIT pobierana w 2022 r. przez płatnika w świetle rozporządzenia przedłużającego termin jej poboru
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Rozliczanie umów zlecenia w 2022 r. po nowelizacji Polskiego Ładu - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Zaliczka na podatek u pracownika mającego dwie wypłaty w miesiącu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Ustalenie wynagrodzenia pracownika do wypłaty po zmianach wynikających z obowiązujących od 8 stycznia 2022 r. przepisów rozporządzenia MF
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Czy konieczne jest złożenie nowego wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Rozliczanie dochodów przedsiębiorców w 2022 r. po modyfikacji przepisów Polskiego Ładu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Najpopularniejsze w dziale „Podatek dochodowy od osób fizycznych”

Zwrot wspólnikowi wkładów wniesionych do spółki jako przychód podatkowy - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Zeznanie podatkowe PIT-28 za 2021 r. - ogólne informacje

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców po zmianach Polskiego Ładu - wybrane problemy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Opodatkowanie najmu prywatnego w 2022 r. - wyjaśnienie Min. Fin.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Zawieszenie działalności opodatkowanej ryczałtem a wspólne rozliczenie małżonków - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Zaliczki na PIT od wynagrodzenia, liczone według starych i nowych zasad

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

PIT 0 dla seniorów - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Ujęcie faktury na zakup materiałów pomocniczych w PKPiR otrzymanej z opóźnieniem

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Wypłata zapomogi z ZFŚS i ze środków obrotowych a zwolnienie z PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Nadpłacony zasiłek chorobowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej prywatnym samochodem elektrycznym - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Wybór odpowiedniej stawki ryczałtu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem prowadzona przez emeryta a kwota wolna w PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Wycofanie części wkładu pieniężnego ze spółki osobowej - skutki w PIT w 2022 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Rozliczenie dochodów rozwiedzionego rodzica jako osoby samotnie wychowującej dzieci - wyrok NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022

Zakup towarów od spółki cywilnej przez jej wspólnika za gotówkę

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022

Zwrot materiałów/towarów handlowych na przełomie roku w PKPiR

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022

Odliczanie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wybrane interpretacje KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Duplikat faktury dotyczący roku ubiegłego - moment ujęcia w PKPiR

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Wynagrodzenie i składki ZUS małżonka wspólnika spółki cywilnej w kosztach uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Zwrot wspólnikom dopłat wniesionych do spółki dokonany po zbyciu udziałów a zwolnienie z PIT - wyrok NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Korekta składki zdrowotnej przedsiębiorcy a zeznania podatkowe za lata ubiegłe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Rozliczenie niepobranej nadwyżki zaliczki na PIT od wynagrodzenia pracownika

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Sprzedaż pelletu produkowanego przez rolnika - PIT i VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Obowiązki podatkowe w związku z wypłatą świadczeń po zmarłym pracowniku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Ulga termomodernizacyjna - interpretacje KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Rozliczenie roczne PIT za 2021 r. - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Dochody małoletniego dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Dochody rodzica zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych a ulga prorodzinna

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.