otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 18.08.2022 r., godz. 11:53
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 40.125
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Duplikat faktury - moment ujęcia w kosztach podatkowych
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
V.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
 3.Relacja z dyżuru telefonicznego
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Duplikat faktury - moment ujęcia w kosztach podatkowych

Spółka z o.o. otrzymała w lipcu br. duplikat faktury kosztowej, dokumentującej koszt poniesiony w 2021 r. Pierwotna faktura nie wpłynęła do spółki, w związku z czym koszt z niej wynikający nie został ujęty w księgach rachunkowych ani zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Czy w tej sytuacji wydatek wynikający z duplikatu faktury, stanowiący tzw. koszt pośredni, może zostać zaliczony do kosztów podatkowych w 2022 r.?

Rozważając dla celów CIT możliwość ujęcia w kosztach podatkowych w 2022 r. wydatku udokumentowanego duplikatem faktury, dotyczącego kosztu innego niż bezpośrednio związany z przychodami (tzw. kosztu pośredniego), należy mieć na uwadze, że:

 • tzw. koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia; jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą,
 • za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się generalnie dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Powyższe wynika z art. 15 ust. 4d-4e ustawy o PDOP (i art. 22 ust. 5c-5d ustawy o PDOF).

UWAGA! Za dzień poniesienia kosztu pośredniego uważa się obecnie dzień, na który ujęto wydatek w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym (dzień uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest uzależniony od uznania go za koszt dla celów bilansowych).

Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 23 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.184.2022.1.SH. Jak stwierdził organ podatkowy:

"(...) W zakresie wszelkich wydatków stanowiących (...) pośrednie koszty uzyskania przychodów, które w momencie poniesienia, dla celów księgowych, są ujmowane na innych kontach niż kosztowe (tj. nie są księgowane jako koszt), podatnik jest zobowiązany do rozpoznania ich w kosztach podatkowych w dacie, pod którą dany wydatek zostanie ujęty w księgach rachunkowych bez względu na rodzaj konta, na jakim zostanie dokonany zapis księgowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Należy bowiem zauważyć, że istnieje taka grupa wydatków (kosztów) poniesionych przez podatnika, które stanowią koszt poniesiony w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, a rachunkowo nie będą ujęte na koncie kosztowym/wynikowym wcale albo będą ujęte z opóźnieniem. W związku z powyższym, jeżeli podatnik poniósł dany wydatek (koszt), który ujęty został w księgach rachunkowych i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych można go uznać za koszt pośredni, to data ujęcia w księgach rachunkowych tego wydatku będzie momentem poniesienia kosztu podatkowego. Należy podkreślić, że chodzi tu o jakiekolwiek ujęcie kosztu w księgach rachunkowych, a nie tylko ujęcie go na kontach wynikowych (kosztowych). (...)"

Z pytania wynika, że wydatek udokumentowany duplikatem faktury to dla celów podatku dochodowego tzw. koszt pośredni. Stanowi on zatem koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych generalnie na podstawie faktury (zakładamy, że nie jest to koszt dotyczący okresu przekraczającego rok podatkowy). Uwzględniając fakt, iż koszt ten zostanie ujęty w księgach rachunkowych - na podstawie duplikatu faktury - dopiero w 2022 r., to również w 2022 r. będzie on stanowił koszt uzyskania przychodów.

 
V.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
 3.Relacja z dyżuru telefonicznego
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Najpopularniejsze w dziale „Podatek dochodowy od osób prawnych”

Zmiana stanowiska w sprawie rozliczenia dla celów CIT rabatu pośredniego - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Minimalny podatek dochodowy w podmiotach powiązanych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Wynagrodzenie wspólnika z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki w kosztach podatkowych - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Zamiana waluty obcej - czy powstają podatkowe różnice kursowe?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Pobrany za granicą podatek u źródła

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Opłata za weryfikację polisy ubezpieczeniowej leasingowanego samochodu a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

Dokumentacja cen transferowych w przypadku pożyczek - odpowiedź na interpelację poselską

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Wycena dywidendy w walucie obcej na potrzeby CIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Odprawa dla pracownika przechodzącego na rentę - moment zaliczenia do kosztów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Strata podatkowa za 2020 r. odliczana od dochodu za 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Ulga na robotyzację - wybrane zagadnienia dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Wartość samochodu osobowego na potrzeby rozliczania dla celów CIT opłat za najem tego pojazdu - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022

Ujęcie w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek od zysku przekazanego na kapitał zapasowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022

Korekta zawyżonych przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022

Wyliczenie minimalnego podatku dochodowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022

Zakup towaru w walucie obcej poprzedzony zaliczką a podatkowe różnice kursowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na ubezpieczenie pracowników/zleceniobiorców - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Ulga na złe długi dla celów CIT w przypadku zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

"Przesunięcie" waluty obcej pomiędzy rachunkami walutowymi a podatkowe różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności a estoński CIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Dotacja na zakup środka trwałego w CIT-8 za 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Odpis aktualizujący należności od kontrahentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Moment zapłaty minimalnego podatku dochodowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Ujęcie w kosztach podatkowych przedawnionej wierzytelności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Możliwość stosowania 9% stawki CIT przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia spółki komandytowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Wydatki na nagrody w konkursach/programach motywacyjnych a koszty podatkowe - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Niezapłacona faktura korygująca a przepisy o złych długach dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Estoński CIT - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Koszty spółki komunalnej sfinansowane z otrzymanej dopłaty do kapitału

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi wypłacone na podstawie ugody sądowej a koszty podatkowe - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.