otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.06.2022 r., godz. 11:48
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 15.605
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji

W związku z posiadaniem akcji spółki giełdowej w 2021 r. została wypłacona na nasz rachunek maklerski dywidenda (w ramach podziału zysku za 2020 r.). Otrzymana (...)
Artykuł zawiera znaków: 8169
UWAGA! Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.
Artykuły powiązane tematycznie:
Dywidenda otrzymana przez spółkę z o.o. od innej spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Wypłata dywidendy w spółce z o.o. z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Wypłata w 2022 r. zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. powiększonej o środki pochodzące z kapitałów rezerwowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Założenie prostej spółki akcyjnej oraz otwarcie jej ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Podatkowe skutki zmiany przeznaczenia niewypłaconego zysku spółki z o.o.
Serwis Podatkowy nr 2 (314) z dnia 10.02.2022
Wypłata zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Księgowe ujęcie zmian w kapitale - wykorzystanie kapitału rezerwowego w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Zysk za 2020 r. przeznaczony na pokrycie straty bilansowej za lata ubiegłe oraz zwiększenie kapitału zapasowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Zaliczkowe wypłaty zysku za 2021 r. w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021

Aby uzyskać dostęp do artykułu:

Zamów prenumeratę Czasopism
w wersji papierowej, a otrzymasz w okresie prenumeraty przywilej korzystania z dostępu do ich wersji internetowych
i eWYDAŃ !

Zamów prenumeratę »
SMS Premium - to usługa dostępu do pojedynczego artykułu
Kod SMS musi zostać wykorzystany w ciągu 30 dni od daty otrzymania kodu i jest ważny 48 godzin od momentu pierwszego użycia. Aby otrzymać Kod SMS dostępu do pojedynczego artykułu:
Wyślij SMS na numer 73068 o treści: CZO 281708
Koszt wysłania SMS-a to 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto).
Kod otrzymany w wiadomości zwrotnej należy wpisać w okno poniżej, a następnie kliknąć przycisk "zaloguj".
Brak dostępu do usługi
Korzystanie z usługi SMS Premium możliwe jest tylko po akceptacji Regulaminu.
Wpisany kod SMS jest niepoprawny.
SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ WPISANEGO KODU
spróbuj ponownie »
Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość”

Pierwszy rok obrotowy spółki komandytowej powstałej w drugiej połowie roku kalendarzowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022

Prace inwentaryzacyjne wykonane przez firmę zewnętrzną a odpowiedzialność kierownika jednostki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022

Sprawozdania finansowe spółki z o.o. po zakończeniu likwidacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022

Przekształcenie spółki i zamknięcie ksiąg w trakcie miesiąca, a podział przychodów i kosztów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022

Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022 r. - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022

Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej za 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022

Podlegające badaniu sprawozdanie finansowe jednostek mikro

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022

Zapisy księgowe związane z roczną korektą odpisu na ZFŚS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022

Umorzenie wierzytelności objętej odpisem aktualizującym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022

Dostawy niefakturowane towarów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022

Nierozliczona wartość ubezpieczenia samochodu pozostająca na koncie 64 po jego utracie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022

Kursy walut NBP - ustalanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022

Otrzymanie zaliczki w grudniu 2021 r. do sprzedaży planowanej na styczeń 2022 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022

Bilansowe rozliczenie wydatków na opakowania nowych produktów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022

Minimalny okres archiwizacji papierowych sprawozdań finansowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022

Uproszczenia w pierwszym roku prowadzenia ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022

Zaliczka i transport towaru dokonany w grudniu 2021 r. dotyczący sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2022 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022

Opłaty drogowe dotyczące przełomu lat 2021 i 2022

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022

Faktura dotycząca zakupu usług na cele prywatne pracownika

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022

Rozliczenie niedoborów towarów stwierdzonych podczas prac inwentaryzacyjnych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022

Przejście z PKPiR na księgi rachunkowe - obowiązki rejestracyjne oraz ewidencja faktur na przełomie roku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022

Moment rozliczenia opłat rocznych - wybrane przykłady

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022

Wsparcie dla przewoźników związane z koronawirusem

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022

Rozliczenie i prezentacja funduszu celowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022

Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022 r. a zgłoszenia do KRS oraz urzędu skarbowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022

Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży za 2021 r. potwierdzone fakturą korygującą wystawioną w 2022 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Czy przychody z tytułu pożyczek mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności operacyjnej?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022

Podatek dochodowy od osób prawnych - ewidencja w stowarzyszeniu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 
BI

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.