otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022 r., godz. 14:55
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 73.844
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Od 1 stycznia 2022 r. nowy limit zasiłku ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Zasady wypłaty zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Od 1 stycznia 2022 r. nowy limit zasiłku opiekuńczego

Pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem w okresie od 23 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r. W 2021 r. już kilkakrotnie korzystał z zasiłku opiekuńczego na to samo dziecko, wykorzystując łącznie 55 dni. Jak ustalić prawo do zasiłku opiekuńczego?

Pracownikowi, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jest on limitowany w roku kalendarzowym i gdy opieka dotyczy chorego dziecka w wieku do 14 lat wynosi 60 dni. Przypominamy, że do tego limitu wlicza się też dni opieki nad innymi osobami wymienionymi w art. 33 ust. 1 ustawy zasiłkowej (co pomijamy, gdyż nie ma miejsca w sytuacji z pytania).

Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego przypisany jest do roku kalendarzowego, w którym sprawowana jest opieka. Ustalając, czy w danym roku kalendarzowym został już wykorzystany pełny limit tego świadczenia, wlicza się do niego wszystkie dni opieki, przypadające w danym roku kalendarzowym, za które wypłacono zasiłek opiekuńczy na podstawie art. 32 ustawy zasiłkowej, zarówno ubezpieczonemu, jak i innemu członkowi jego rodziny (np. matce dziecka). Przy tych obliczeniach nie należy jednak brać pod uwagę okresów opieki:

 • pominiętych we wnioskach o zasiłek opiekuńczy (Z-15A/Z-15B), np. gdy pracownik nie wnioskował o zasiłek za pełny okres na jaki zostało wystawione zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem,
 • za które świadczenie nie zostało wypłacone w związku z obecnością w tym czasie domownika mogącego zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny,
 • sprawowanej przez rodzica będącego funkcjonariuszem (policji, straży pożarnej, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służby celno-skarbowej), za którą otrzymuje uposażenie,
 • za które zasiłek opiekuńczy przysługuje w dodatkowym wymiarze, o którym mowa w art. 32a ustawy zasiłkowej,
 • za które przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany na podstawie art. 4 specustawy.

Zwracamy uwagę! Jeśli tak jak w pytaniu konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (lub innym chorym członkiem rodziny) powstała w 2021 r. i trwa nieprzerwanie nadal, to od 1 stycznia 2022 r. okres wypłaty zasiłku opiekuńczego liczy się już z nowego limitu.

Przykład

Pracownikowi w 2021 r. wypłacono już zasiłek opiekuńczy łącznie za 55 dni. W grudniu 2021 r. złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem obejmujący okres od 23 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.

Za grudzień 2021 r. pracodawca wypłacił mu zasiłek opiekuńczy tylko do wyczerpania pełnego limitu opieki, tj. za 5 dni, traktując pozostałe dni (od 28 do 31 grudnia) jako nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia/zasiłku. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. pracownikowi przysługuje nowy 60-dniowy limit opieki, stąd też pracodawca dokona wypłaty zasiłku za okres od 1 do 7 stycznia 2022 r. W bieżącym roku pracownikowi i jego rodzinie pozostanie do wykorzystania jeszcze 53 dni opieki.

 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Zasady wypłaty zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Artykuły powiązane tematycznie:
Zasiłek za czas sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i innym chorym członkiem rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym wnukiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Zasiłek opiekuńczy w razie zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Brak prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem partnerki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Zasiłek opiekuńczy z ustawy zasiłkowej czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze specustawy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Zasiłek opiekuńczy w razie obecności innego domownika w czasie sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego obejmującego dni wolne od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Zasiłek opiekuńczy dla pracownika sprawującego opiekę nad zdrowym nowo narodzonym dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Najpopularniejsze w dziale „Zasady wypłaty zasiłków”

Ustalanie zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy łączącej urlop rodzicielski z pracą

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021

Wystąpienie pracodawcy do ZUS o kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności pracownika do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021

Zliczanie dni choroby do okresu zasiłkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021

Zasiłek chorobowy pracownicy prowadzącej jednocześnie jednoosobową działalność pozarolniczą

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021

Świadczenia przysługujące zleceniobiorcy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny w razie wykonywania pracy zdalnej, z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021

Rodzaj świadczenia dla pracownika, który w trakcie urlopu ojcowskiego uległ wypadkowi komunikacyjnemu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021

Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie urlopu dla poratowania zdrowia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021

Zasiłek opiekuńczy w razie obecności innego domownika w czasie sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021

Zasiłek opiekuńczy dla pracownika sprawującego opiekę nad zdrowym nowo narodzonym dzieckiem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021

Wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu stosunku pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021

Wykazywanie w zaświadczeniu Z-3 wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem i choroba

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021

Uprawnienie pracownika - absolwenta szkoły do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021

Ustalanie kwoty potrącenia z zasiłku na poczet należności niealimentacyjnych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021

Urlop i zasiłek macierzyński dla pracownicy opiekującej się wnukiem, gdy jego matka przebywa w szpitalu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021

Wypłata świadczeń chorobowych za okres niezdolności do pracy powstałej w trakcie urlopu bezpłatnego przypadającego na dodatkowe zatrudnienie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021

Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. dla celów wypłaty zasiłków w 2022 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021

ZUS nie zawsze ograniczy wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika - obywatela Ukrainy, który zachorował krótko po zawarciu umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021

Kontrola prawidłowości wykorzystywania świadczenia rehabilitacyjnego w czasie epidemii

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021

Wykazanie we wniosku Z-15A oraz w oświadczeniu okresu kwarantanny dziecka i sprawowania nad nim opieki

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021

Zliczanie okresów różnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021

Utrata prawa do zasiłku chorobowego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w czasie zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021

Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie 2021/2022

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022

Zasiłek opiekuńczy w razie zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022

Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021

Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia br.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022

Wypłata zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku w drodze do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022

Zwolnienie lekarskie wystawione w państwie spoza UE jako dokument do wypłaty wynagrodzenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.