otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 28.11.2021 r., godz. 00:11
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 89.762
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Faktura niewprowadzona do obiegu prawnego
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
IV.PODATEK VAT
 3.Odpowiedzi na pytania Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Faktura niewprowadzona do obiegu prawnego

Spółka (czynny podatnik VAT) zawarła z kontrahentem umowę na wykonanie usługi. Następnie dział księgowości wystawił fakturę, gdyż nie otrzymał informacji, że umowa została rozwiązana i nie wykonano usługi. Faktury tej nie wysłano do kontrahenta. Czy możemy ją anulować, czy powinniśmy wystawić fakturę korygującą?

W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik powinien anulować wystawioną fakturę.

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika VAT. Faktura jest dokumentem sformalizowanym, potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego, który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a-106q ustawy o VAT. Natomiast prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, gdy odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze.

Korygowanie faktur

Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, wówczas podatnik wystawia fakturę korygującą. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności dokumentu sprzedaży. Zgodnie z ustawą o VAT, fakturę korygującą wystawia się m.in. w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W interpretacji indywidualnej z 31 sierpnia 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.380.2021.2.PRM Dyrektor KIS podkreślił, że dokonanie korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w rozliczeniach. Natomiast nie ma możliwości dokonywania korekty faktury w sytuacji, gdy pierwotna faktura została wystawiona, ale nie weszła do obrotu prawnego (z uwagi na to, że nie została przekazana adresatowi), bowiem nie wywołuje ona wówczas skutków prawnych.

Anulowanie faktur

Kwestia anulowania wystawionych faktur nie została uregulowana w przepisach ustawy o VAT ani w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Organy podatkowe - w drodze wyjątku - uznają jednak za dopuszczalne anulowanie faktury, która nie została wprowadzona przez podatnika do obrotu prawnego i jeżeli dokumentuje ona czynność rzeczywiście niedokonaną.

Niewprowadzenie faktury do obrotu prawnego może mieć miejsce, gdy faktura nie zostanie wysłana do kontrahenta, bądź gdy faktura zostanie wysłana, ale nie zostanie odebrana przez kontrahenta, bądź gdy faktura zostanie wysłana i odebrana, a następnie odesłana przez kontrahenta (w taki sposób, że podatnik posiada oba egzemplarze faktur - oryginał i kopię - a kontrahent nie uwzględnił faktury w swoich ewidencjach), a jednocześnie nie doszło do zrealizowania transakcji (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 marca 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.12.2019.2.RSZ).

Anulowanie faktur powinno odbyć się poprzez ich opatrzenie odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania i pozostawienie ich w dokumentacji podatkowej, bez wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT. Tak wskazał Dyrektor KIS w ww. interpretacji z 31 sierpnia 2021 r. W interpretacji indywidualnej z 18 marca 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK Dyrektor KIS podkreślił natomiast, że anulowanie faktur powinno sprowadzać się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonania na nich adnotacji (o przyczynie i okolicznościach anulowania) uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Warto zastosować się do wszystkich tych wytycznych.

Należy także zauważyć, że organy podatkowe podkreślają, iż anulowanie faktur powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Tym samym wystawca faktury powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych.

Podsumowanie

W sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik powinien anulować wystawioną fakturę. Nie ma on bowiem możliwości wystawienia faktury korygującej, skoro pierwotna faktura nie została wprowadzona do obiegu prawnego.

 
IV.PODATEK VAT
 3.Odpowiedzi na pytania Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Najpopularniejsze w dziale „Podatek VAT”

Stawka VAT w gastronomii - wyrok TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

Sprzedaż dla firm a obowiązek stosowania kas on-line - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

Odliczanie VAT w trybie korekty deklaracji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

Dokumentowanie przyznanego rabatu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

Naprawa samochodu i wymiana części za granicą - import usług czy WNT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

Usługa zbierania odpadów i ich transport - właściwa stawka VAT i oznaczenie GTU

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

JPK_VAT - oznaczenie TP transakcji między wspólnikami spółki jawnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

Dodatkowa sankcja w VAT niezgodna z prawem UE - wyrok TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021

Ulga na zakup kasy on-line w przypadku opóźnienia w fiskalizacji - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021

Prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami oraz skutki ich sprzedaży

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021

Sprzedaż nieruchomości a oświadczenie o wyborze opodatkowania transakcji VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021

Kasowa metoda rozliczania VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021

Rozpoczęcie działalności - moment złożenia druku VAT-R i JPK_VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021

Wynajem miejsca parkingowego a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021

Mechanizm podzielonej płatności, gdy podatnik kupił samochód wraz z dodatkowym wyposażeniem

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021

Sprzedaż miejsca reklamowego - oznaczenie GTU

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021

Likwidacja spółki cywilnej a sporządzenie spisu z natury dla celów VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021

Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - VAT i PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021

Sprzedaż dla konsumenta opodatkowana na zasadzie marży - wykazanie w JPK_VAT i PKPiR

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021

Sprzedaż towaru poddanego obróbce a MPP

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021

Leasing operacyjny samochodu typu VAN - zasady odliczania VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021

Świadczenie różnych usług a podmiotowe zwolnienie z VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021

Czy od otrzymanego napiwku trzeba wykazać VAT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021

Skutki w VAT błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych dokumentowana paragonem i fakturą - ujęcie w JPK_VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021

Świadczenie usług przechowywania i utylizacji opon a oznaczenia GTU

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021

Sprzedaż dla konsumentów i małych firm zagranicznych - od 1 lipca 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021

Rejestracja sprzedawców do systemu TAX FREE już od 1 lipca 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021

Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021

Dokumentowanie WDT, gdy nabywca sam wywozi towar

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
BI

Dodatki do czasopisma

wybierz rocznik:
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.