otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.09.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 77.899
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zasady klasyfikowania spółek komandytowych jako małych podatników - ...
PPD
 
Przegląd Podatku Dochodowego
 
I.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Zasady klasyfikowania spółek komandytowych jako małych podatników - odpowiedź na interpelację poselską

Jedną z korzyści wynikających ze statusu małego podatnika jest możliwość skorzystania z preferencyjnej 9% stawki CIT (jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 19 updop). Stawka ta ma zastosowanie do przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Pojęcie małego podatnika na gruncie przepisów ustawy o CIT jest zdefiniowane w art. 4a pkt 10 updop. Jest nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł).

W interpelacji poselskiej nr 20382 zapytano, jaki okres ma przyjąć spółka komandytowa dla zbadania swojego statusu jako małego podatnika, w przypadku gdy podjęła decyzję o staniu się podatnikiem podatku dochodowego z dniem 1 maja 2021 r.? Czy powinien być to okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., czy też od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., czy może od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.?

W odpowiedzi na tę interpelację poselską Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 30 lipca 2021 r. podkreślił, że uznanie dotychczasowo istniejącej spółki komandytowej za podatnika podatku CIT nie powoduje, że spółka taka dopiero od tego momentu rozpoczyna działalność gospodarczą. Jest ona kontynuatorem działalności prowadzonej wcześniej, tj. przed 1 stycznia 2021 r. (lub przed 1 maja 2021 r.). Spółka komandytowa prowadzi nadal działalność, a jedynie zmienia się jej status podatkowy.

Przedstawiciel resortu finansów potwierdził, że taka spółka może skorzystać z zasad opodatkowania wskazanych w art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, tj. 9% stawki podatku, przy spełnieniu odpowiednich warunków, w tym posiadania statusu małego podatnika. Problem w tym, że art. 4a pkt 10 updop odwołuje się do poprzedniego roku podatkowego, regulowanego w oparciu o przepisy ustawy o CIT. Skoro zatem spółka komandytowa nie podlegała w tym okresie przepisom ustawy o CIT, nie można przyjąć wprost reguł ustalania roku podatkowego właściwych dla ustawy o CIT. Dlatego według resortu finansów wartość przychodu ze sprzedaży (obliczana dla limitów dla małego podatnika) powinna być ustalana w oparciu o poprzedni rok obrotowy takiej spółki.

Odpowiadający na interpelację przypomniał, że na stronie www.podatki.gov.pl zamieszczone zostało wyjaśnienie pt. "Rok obrotowy spółki komandytowej w związku z objęciem CIT". Kierując się tym wyjaśnieniem, udzielił odpowiedzi, że w przypadku spółki komandytowej, która z dniem 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i której rok obrotowy nie uległ zmianie (jest tożsamy z rokiem kalendarzowym), przy ustalaniu statusu małego podatnika musi uwzględnić wartość sprzedaży brutto za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W sytuacji natomiast, gdy spółka komandytowa wydłużyła rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r., wówczas w celu ustalenia statusu małego podatnika powinna uwzględnić wartość przychodu ze sprzedaży brutto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 
I.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Artykuły powiązane tematycznie:
Zaliczka na podatek dochodowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Stosowanie 9% stawki CIT w 2021 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Opodatkowanie spółki komandytowej i jej wspólników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Prowadzenie indywidualnej działalności i jako wspólnik spółki komandytowej a status małego podatnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Preferencje w CIT dla spółek komandytowych w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Rozliczanie w 2021 r. dochodów uzyskiwanych przez spółkę komandytową oraz jej wspólników - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Spółka komandytowa a mały podatnik - Ministerstwo Finansów udziela odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Zamknięcie ksiąg oraz ustalenie roku obrotowego w spółkach komandytowych, które uzyskały status podatnika CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Pierwszy rok podatkowy spółki komandytowej ze statusem podatnika CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Najpopularniejsze w dziale „Koniecznie przeczytaj”

Odszkodowania za szkody poniesione w działalności gospodarczej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021

Odpowiedzi na interpelacje poselskie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021

Spółka jawna powstała z przekształcenia innej spółki osobowej - wyjaśnienie Ministra Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021

Wątpliwości dotyczące wspólników spółek komandytowych i spółek jawnych rozstrzygnięte w odpowiedzi na zapytanie poselskie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021

Objęcie spółek komandytowych CIT

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021

Właściwość urzędu skarbowego do złożenia CIT-15J

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021

Uprzednie porozumienia cenowe uzyskane przez wspólników spółki komandytowej chronią też spółkę

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 1.04.2021

Opodatkowanie spółki komandytowej i jej wspólników

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021

Ustalenie momentu nabycia zbywanej nieruchomości na potrzeby opodatkowania PIT - interpretacja ogólna

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021

Informacja Ministerstwa Finansów dla emerytów i rencistów w zakresie rozliczenia za 2020 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021

Niecodzienne wydatki w kosztach podatkowych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 1.05.2021

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 1.05.2021

Opublikowano zmiany w przepisach podatkowych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 1.05.2021

Limit kosztów nabycia niektórych usług i praw

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021

Wydłużono terminy na złożenie informacji TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego dla przychodów z prywatnego najmu - odpowiedź na interpelację poselską

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021

Limitowanie kosztów usług niematerialnych - wybrane interpretacje i wyroki

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Skanowane dowody papierowe mogą dokumentować koszty podatkowe - odpowiedź na interpelację poselską

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Rozstrzygnięcia podatkowe w interpretacjach ogólnych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Wymiana udziałów (akcji)

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Zwolnienia podatkowe dla żołnierzy oraz pracowników wojska

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego i późniejsza jego sprzedaż - skutki w podatku dochodowym

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021

Odrębne limity przychodów dla najmu prywatnego i firmowego - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 1.05.2021

Opodatkowanie spółki komandytowej i jej wspólników w interpretacjach organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 1.07.2021

Wysokość kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu skarbowych papierów wartościowych - interpretacja ogólna

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 1.07.2021

Ulga termomodernizacyjna dla przyszłego właściciela budynku - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021

Wydatki na spory sądowe i zasądzone należności a koszty podatkowe

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021

Odliczenie nakładów na instalację fotowoltaiczną - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021

Firmowe przychody z nieodpłatnych świadczeń

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 1.08.2021

Odszkodowanie od sprawcy szkody także korzysta ze zwolnienia od podatku - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PPD

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.