otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 90.639
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Refundacja z PFRON zapłaconych przez przedsiębiorcę składek na ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
D.ROZLICZENIA Z PFRON
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Refundacja z PFRON zapłaconych przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

W jakiej wysokości PFRON refunduje niepełnosprawnemu przedsiębiorcy składki na ubezpieczenia społeczne? Czy najpierw należy je zapłacić, a dopiero potem wnioskować o refundację?

Przedsiębiorca legitymujący się niepełnosprawnością z tytułu prowadzonej działalności opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach określonych w ustawie o sus, a po ich zapłacie może wnioskować o refundację całości lub części składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy o sus, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku (art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

W powołanych wyżej przepisach ustawy o sus mowa jest o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż odpowiednio 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (czyli w 2021 r. kwota 3.155,40 zł) oraz 30% minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2021 r. kwota 840 zł). W zależności od stopnia niepełnosprawności jakim legitymuje się przedsiębiorca, refundacja wynosi:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku, gdy został zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku, gdy został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku, gdy został zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe podlegające refundacji w 2021 r.:

 • ustalone od podstawy w wysokości 3.155,40 zł wynoszą:
  • przy stopniu znacznym - 868,36 zł,
  • przy stopniu umiarkowanym - 521,02 zł,
  • przy stopniu lekkim - 260,51 zł;
 • ustalone od podstawy w wysokości 840 zł wynoszą:
  • przy stopniu znacznym - 231,17 zł,
  • przy stopniu umiarkowanym - 138,70 zł,
  • przy stopniu lekkim - 69,35 zł.

Część przedsiębiorców opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru uzależnionej od dochodu z tej działalności uzyskanego w ubiegłym roku kalendarzowym, tzw. mały ZUS plus (art. 18c ustawy o sus). Takim przedsiębiorcom również przysługuje refundacja składek. 

PFRONJak wyjaśnił PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl: "(...) W przypadku, gdy opłacasz składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż określone powyżej, ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, jesteś zobligowany dokonać procentowych wyliczeń należnej kwoty refundacji (poz. 23 druku Wn-U-G), od faktycznie poniesionych do ZUS kwot. Zgodnie z objaśnieniem do pozycji 23 w druku Wn-U-G ("Należna kwota refundacji") możesz również pozostawić tę pozycję nieuzupełnioną. Wówczas wyliczenie kwoty do wypłaty, nastąpi na podstawie wartości podanych w pozycjach 17-20 i 22 druku. (...)".

Refundacja składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy o sus przekraczającym 14 dni.

W celu otrzymania refundacji niepełnosprawny przedsiębiorca składa do PFRON wniosek o wypłatę refundacji za dany miesiąc (o symbolu Wn-U-G) w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami ustawy o sus.

Przykład

Osoba prowadząca działalność gospodarczą z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od najniższej podstawy ją obowiązującej, tj. w 2021 r. od kwoty 3.155,40 zł. Ponieważ legitymuje się ona umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ubiega się w PFRON o refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Za styczeń 2021 r. składki ubezpieczeniowe opłaciła 10 lutego 2021 r. Wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych powinna przekazać do PFRON najpóźniej do 1 marca 2021 r. (termin przypadający na 28 lutego br. to niedziela, dlatego uległ przesunięciu na następny dzień, tj. poniedziałek).

Zwracamy uwagę! W przypadku gdy niepełnosprawny przedsiębiorca na mocy specustawy lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) korzysta ze zwolnienia z zapłaty za siebie składek ZUS, to za miesiąc, za który tych składek nie płaci, nie składa wniosku o refundację, a gdyby taki wniosek już złożył, wówczas obowiązany jest do jego korekty, zwrócić otrzymaną refundację wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Przy czym odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, powodujących obowiązek zwrotu było niezależne od niepełnosprawnego przedsiębiorcy. 

PFRONZgodnie z wyjaśnieniem PFRON: "(...) Niepełnosprawny przedsiębiorca pisemnie informuje PFRON o tym, iż obowiązek zwrotu był od niego niezależny. Korekta wniosku powinna zawierać wartość 0 zł w pozycjach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwoty do wypłaty (poz. 17, 18, 23 wniosku Wn-U-G), a pole dotyczące daty zapłacenia składek pozostaje niewypełnione (poz. 45 we wniosku Wn-U-G). (...)". Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 21/2020, str. 50.

 
D.ROZLICZENIA Z PFRON
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Najpopularniejsze w dziale „Rozliczenia z PFRON”

Korekta pomocy uzyskanej z PFRON w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy 5.0

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Przedawnienie roszczeń z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Informacja o ulgach we wpłatach na PFRON wraz z fakturą wystawioną przez sprzedającego w 2021 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego w wieku emerytalnym i pracownika pobierającego rentę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021

Przedłużenie na mocy specustawy ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.