otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 23.01.2021 r., godz. 01:41
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 88.162
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
PPD
 
Przegląd Podatku Dochodowego
 
V.MAJĄTEK TRWAŁY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT

Nowe prawoZgodnie z nowelizacją ustawy o CIT spółki komandytowe stały się podatnikami CIT (art. 1 ust. 3 pkt 1 updop). Przy czym przepisy dają tym spółkom możliwość wyboru terminu wejścia w nowy reżim podatkowy, tj. mogą to zrobić od 1 stycznia lub 1 maja 2021 r. (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 2123, zwanej dalej ustawą nowelizującą).

Podatkiem CIT zostały objęte również spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeśli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach PIT oraz CIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 updof albo w art. 5 ust. 1 updop, lub

b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

- do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki (art. 1 ust. 3 pkt 1a updop).

Spółka jawna uzyska status podatnika CIT odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego wskazanego wcześniej w lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru (art. 1 ust. 5 updop).

Spółka komandytowa i spółka jawna, która uzyskała status podatnika CIT, powinna kontynuować rozpoczętą przez siebie amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kontynuacja ta dotyczy:

 • wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przyjętej metody amortyzacji, stawek oraz okresu amortyzacji,
 • wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka musi też uwzględnić zdarzenia zaistniałe przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, mające wpływ na wysokość jej zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Tak wynika z art. 12 ust. 6 ustawy nowelizującej.

Warto więc pamiętać, że podatnik CIT, podobnie jak podatnik PIT, nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej otrzymanej przez niego dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop). Z tego względu z kwoty miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyodrębnia taką jego część, która odpowiada otrzymanej dotacji. Ta część odpisu nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jeśli więc spółka komandytowa lub jawna amortyzuje środek trwały lub wartość niematerialną i prawną sfinansowane w całości lub w części z dotacji, to po uzyskaniu statusu podatnika CIT jest zobowiązana zmniejszyć koszty podatkowe o wartość ujętych w nich odpisów - w części odpowiadającej otrzymanej dotacji.

Najpopularniejsze w dziale „Majątek trwały”

Remont i modernizacja budynku realizowane w tym samym czasie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Nasadzenia drzew w zamian za drzewa usunięte w związku z inwestycją

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania kontrahentowi

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Różnice kursowe korygujące wartość początkową środka trwałego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego przekazanego na cele prywatne - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Sprzedaż samochodu osobowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Instalacje zamontowane w budynku mogą być odrębnie amortyzowane

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Stawka amortyzacyjna dla utwardzonego placu

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Jednorazowa amortyzacja systemu fotowoltaicznego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Otrzymanie darowizny w postaci środków trwałych przeznaczonych na cele statutowe i na inne potrzeby - interpretacja organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Odsetki i prowizja od kredytu na ulepszenie środka trwałego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Obniżenie stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku - opinia zabezpieczająca

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Instalacja fotowoltaiczna - ulepszenie budynku, czy odrębny środek trwały?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych aportem

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Amortyzacja prawa ochronnego na znak towarowy - wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 1.10.2020

Wartość początkowa środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie

Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 1.10.2020

Rozliczanie kosztów związanych z wyburzeniem budynków

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Niezamortyzowana wartość początkowa budynku i koszty jego rozbiórki a wartość początkowa nowego środka trwałego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Likwidacja środka trwałego w związku z ograniczeniem działalności

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Nabycie środka trwałego w wyniku zamiany składników majątku - interpretacja organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Amortyzacja budynków niemieszkalnych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 1.11.2020

Ograniczenie kosztów z tytułu amortyzacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 1.11.2020

Korekta wartości początkowej środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego - interpretacje indywidualne organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Naprawa składników majątku przed wprowadzeniem do ewidencji

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Wydatki związane z pozyskaniem kredytu inwestycyjnego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Ulepszenie środka trwałego a zmiana stawki amortyzacyjne

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020

Zaprzestanie amortyzacji w okresie zawieszenia działalności w związku z epidemią koronawirusa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020

Kiedy podjazd i instalacje w budynku można uznać za środki trwałe?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PPD

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.