otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.392
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Oznaczanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych ujmowanej w ...
PV
 
 
C.KASY REJESTRUJĄCE
 IX.Ujmowanie faktur do paragonów w nowym JPK_VAT z deklaracją
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Oznaczanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych ujmowanej w nowym JPK_VAT

W nowym JPK_V7M fakturę wystawioną do paragonu będzie należało oznaczyć symbolem FP. Czy ten obowiązek dotyczyć będzie również faktur wystawionych do paragonów na rzecz osób prywatnych? Czy takie faktury będzie należało odrębnie wykazywać w nowym JPK_VAT?

Od 1 października 2020 r. w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK-V7K podatnicy zobowiązani będą do odpowiedniego oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży określonymi kodami. Faktury, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (czyli faktury do paragonów) będzie należało oznaczyć symbolem FP (w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym takiego dowodu sprzedaży zakupu; pole opcjonalne). Wynika tak z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.).

Od tego dnia zmienią się również zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 października br. brzmieniem art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (oznaczone kodem FP) będą ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży za ten okres (ponieważ sprzedaż zostanie zarejestrowana w kasie rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy).

W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej nowej struktury JPK_VAT z deklaracją (dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk) wskazano, że przepis ten ma na celu uniknięcie wstecznego wykazywania faktur w JPK_VAT i korygowania tego pliku.

W tym zakresie czytamy: "(...) W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury (oznaczonej jako FP - »Faktura do paragonu« - przypis redakcji) w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym (...).

W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP) (...)".

Literalne brzmienie ww. przepisu oznacza, że w ewidencji VAT trzeba będzie ujmować - na bieżąco - wszystkie faktury potwierdzające sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej wystawione zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób prywatnych (oraz rolników ryczałtowych).

Początkowo staliśmy na stanowisku, że od 1 października br. nie powinno być obowiązku ujmowania w ewidencji VAT faktur wystawionych do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej na rzecz osób prywatnych, a tym samym wykazywania ich w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem FP. Powoływaliśmy się na stanowisko MF odnoszące się do obecnego stanu prawnego (dostępne na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/pytania-i-odpowiedzi/), z którego wynika, że: "(...) Nie trzeba dokonywać zmian w zapisach ewidencji VAT, w sytuacji wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo - wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać »sprzedaż paragonowa«. Jeżeli więc faktura została wystawiona na rzecz konsumenta, wówczas takiej nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT".

Ministerstwo Finansów w zamieszczonych na swojej stronie internetowej (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/) pytaniach i odpowiedziach dotyczących zasad sporządzania nowego JPK na zadane pytanie odnośnie sposobu ujmowania faktury wystawionej do paragonu, jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej) udzieliło jednak następującej odpowiedzi: "(...) Takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.

Faktury (z oznaczeniem FP), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług (...)".

Reasumując, od 1 października br. podatnicy zobowiązani będą do ujmowania w ewidencji VAT faktur wystawionych do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej na rzecz osób prywatnych, a tym samym wykazywania ich w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem FP. Przy czym, faktury takie będzie należało wykazywać w pliku JPK_VAT na bieżąco, tj. w okresie, w którym zostaną wystawione.

Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenia GTU będą miały również zastosowanie do faktur z oznaczeniem FP, wystawianych do paragonów na rzecz osób prywatnych?

MF w pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego JPK_VAT wyjaśniło, iż: "(...) Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem FP (...)".

Udzielona odpowiedź dotyczyła wprawdzie faktur wystawionych do paragonów na rzecz podatników, niemniej jednak zasada taka, zdaniem redakcji powinna mieć również zastosowanie w przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej na rzecz osób prywatnych.

Jak już bowiem wskazano, podatnicy będą musieli wykazywać faktury wystawione do paragonów na rzecz osób prywatnych (oznaczonych FP) w nowym JPK_VAT z deklaracją.

Zatem symbolami GTU będzie należało również oznaczyć fakturę, o której mowa w pytaniu (pod warunkiem, że wystąpi transakcja objęta obowiązkiem takiego oznaczenia).

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych rejestruję w kasie fiskalnej. Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej będzie należało odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01 - GTU_13?

MF w tym zakresie wyjaśniło, iż oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie będą dotyczyły zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej.

Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji FP, także będą podlegały temu oznaczeniu?

MF w pytaniach i odpowiedziach wyjaśniło, iż w takiej sytuacji: "(...) Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich faktur, które zapewniają zapisy prawidłowe pod względem technicznym i wnoszą do pliku kompletne dane analityczne, tj.:

 • prezentowanie faktury korygującej ze znacznikiem FP. Należy pamiętać, że faktury oznaczane FP nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) musi być uwzględniana, np. w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej - odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym. W przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku,
   
 • prezentowanie faktury korygującej bez znacznika FP. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) nie może być uwzględniana w innym wierszu, np. dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany. Sposób ten jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione (...)".
 
C.KASY REJESTRUJĄCE
 IX.Ujmowanie faktur do paragonów w nowym JPK_VAT z deklaracją
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PV

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.