otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 24.10.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.109
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów finansowych
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów finansowych

Przychody i koszty finansowe nie są wprost zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Natomiast, o tym, które elementy składają się na wynik operacji finansowych informuje art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji), nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji), nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ww. ustawy.

Inwestycje uwzględniane w wyniku operacji finansowych to głównie aktywa finansowe. Pod pojęciem aktywów finansowych rozumie się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach (por. art. 3 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy). Przez aktywa pieniężne rozumie się natomiast aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym naliczone odsetki od aktywów finansowych (por. art. 3 ust. 1 pkt 25 ww. ustawy).

Co istotne, w księgach rachunkowych wszystkie przychody i koszty z operacji finansowych ujmuje się oddzielnie. Również w rachunku zysków i strat przychody i koszty wykazuje się oddzielnie, co wynika z treści art. 47 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jednak od tej zasady są wyjątki. Niektóre pozycje przychodów i kosztów z operacji finansowych ujęte w księgach rachunkowych oddzielnie należy wykazać w rachunku zysków i strat po ich skompensowaniu czyli tzw. per saldem. W ten sposób wykazuje się np. przychody i koszty z tytułu różnic kursowych (w rachunku zysków i strat nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazuje się w przychodach finansowych, a nadwyżkę różnic ujemnych nad dodatnimi - w kosztach finansowych) oraz przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych (zysk z tytułu rozchodu - wykazuje się w przychodach finansowych, a stratę - w kosztach finansowych).

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że nie zalicza się do przychodów i kosztów finansowych niektórych odsetek, prowizji, czy różnic kursowych (dodatnich i ujemnych). Należą do nich odsetki, prowizje i różnice kursowe, które dotyczą środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, które zostały poniesione do dnia przyjęcia do używania. Takie odsetki, prowizje, czy różnice kursowe wpływają na wartość początkową tych aktywów. W przychodach i kosztach finansowych nie uwzględnia się także odsetek, prowizji i różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania towarów lub produktów w okresie długotrwałego ich przygotowania do sprzedaży lub gdy związane są z długim okresem wytwarzania produktów (por. art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Składniki te uwzględnia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia tych aktywów.

Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość finansowa”

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wybranych operacji gospodarczych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Wypłaty dokonywane w ciągu roku przez wspólników spółki osobowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Należne wkłady do spółki kapitałowej niewniesione do dnia bilansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Ujęcie dochodu spółki komandytowej w nocie podatkowej do sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Ujawnienie w informacji dodatkowej faktu wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Przekazanie nieruchomości spółki osobowej na cele osobiste wspólników

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Rozliczenie wyniku finansowego w spółce z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Dostosowanie do potrzeb jednostki ewidencji szczegółowej na koncie 24

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Zasada memoriału w praktyce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020

Zatwierdzenie i złożenie do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020

Korygowanie błędnych zapisów księgowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Wątpliwości dotyczące odpisania nieuregulowanych rozrachunków

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Leasing finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Subwencja finansowa z PFR na pokrycie zobowiązań

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów w praktyce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020

Odpowiedzialność za błędy w przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020

Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Przekazanie wyrobów w formie darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Zasady przechowywania sprawozdań finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Nieruchomości zaliczane do inwestycji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.