otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 2.04.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 94.055
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uproszczony wniosek o ulgi w opłacaniu składek ZUS dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Pomoc dla pracodawcy w ramach tarczy antykryzysowej (zobacz więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie nieusprawiedliwionych ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 III.Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

Pracownik zatrudniony od kilku miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. W listopadzie 2019 r. miał 5 dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w związku z czym wynagrodzenie za ten miesiąc zostało obniżone. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za kilka dni stycznia 2020 r., należy uzupełnić wynagrodzenie za listopad 2019 r.?

Wynagrodzenie za listopad 2019 r. dla celów zasiłkowych nie podlega uzupełnieniu.

Co do zasady podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, tak jak zasiłków, dla pracownika zatrudnionego krócej niż 12 miesięcy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia poprzedzające chorobę (art. 92 § 2 K.p. w zw. z art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Jeżeli w którymś z tych miesięcy pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia, przy ustalaniu podstawy wymiaru ww. świadczenia przyjmuje się wynagrodzenie uzupełnione, pod warunkiem że:

 • zostało ono zmniejszone na skutek usprawiedliwionej nieobecność w pracy,
   
 • pracownik w tym miesiącu przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Jeśli ww. warunki zostały spełnione, to w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego uwzględnia się kwotę uzupełnionego wynagrodzenia, tj. w wysokości jaką pracownik by uzyskał za ten miesiąc, gdyby przepracował wszystkie obowiązujące go dni robocze. Ewentualne dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy przyjmuje się jako dni przepracowane.

ZUS W razie gdy wynagrodzenie zostało obniżone wyłącznie z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych, to do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć faktycznie wypłacone wynagrodzenie. Takie rozstrzygnięcie potwierdził ZUS w pkt. 278 komentarza do ustawy zasiłkowej (dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl). Czytamy w nim, że: "W razie nieuzyskania wynagrodzenia za część miesiąca z przyczyn nieusprawiedliwionych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie osiągnięte w tym miesiącu, bez uzupełniania jego wysokości za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przy ustalaniu wynagrodzenia za pełny miesiąc, w liczbie dni, którą pracownik był obowiązany przepracować, nie należy uwzględniać dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.".

Zwracamy uwagę! Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej, podstawa wymiaru świadczeń chorobowych z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2020 r. najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika pełnoetatowego wynosi 2.243,54 zł (2.600 zł - 356,46 zł). Przepisy ustawy zasiłkowej nie zawierają regulacji nakazującej obniżenie najniższej podstawy np. w takiej sytuacji jak w pytaniu. Dlatego też, gdyby okazało się, że wyliczona kwota podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego na skutek nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy jest niższa od najniższej podstawy, to należałoby ją podwyższyć do tej kwoty.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 października 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, która do 31 grudnia 2019 r. wynosiła 2.250 zł, a od 1 stycznia 2020 r. wynosi 2.600 zł. W okresie od 13 do 17 stycznia 2020 r. (5 dni) był niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października do grudnia 2019 r. W listopadzie 2019 r. pracownik przez 3 dni był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych, w związku z czym uzyskał za ten miesiąc wynagrodzenie w kwocie 1.894,80 zł.

Faktycznie ustalona podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniosła 1.839,36 zł, tj. [(2.250 zł - 308,48 zł) + (1.894,80 zł - 259,77 zł) + (2.250 zł - 308,48 zł)] : 3 m-ce = 1.839,36 zł. Ponieważ jest ona niższa od najniższej obowiązującej w 2020 r. (1.839,36 zł < 2.243,54 zł), została podwyższona do kwoty 2.243,54 zł.

 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 III.Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe z działu „Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków” (Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020)
Najpopularniejsze w dziale „Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków”

Świadczenie chorobowe po zakończeniu wypłaty składnika wynagrodzenia przyznanego na czas określony

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Wysokość świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego z przerwami u tego samego pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Zasiłek chorobowy dla zatrudnionego będącego wcześniej pracownikiem młodocianym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Ustalenie wysokości zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy opłacającego "mały ZUS"

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Nagrody roczna i świąteczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Niesłusznie obniżone wynagrodzenie za pracę w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia za miesiąc, w którym przekroczono roczny limit

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Dodatek stażowy zwiększa podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy samorządowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Wpływ terminu wypłaty składnika wynagrodzenia na uwzględnienie go w podstawie wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Świadczenia chorobowe dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w związku z uwzględnieniem w niej nagrody rocznej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Premie półroczne po zmianie wymiaru czasu pracy w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego udzielonego po przerwie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzeń nie zawsze skutkuje wyłączeniem go z podstawy wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Od 1 stycznia 2020 r. podwyższenie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków premii po zmianie zasad jej wypłaty

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Wysokość wynagrodzenia chorobowego obliczanego bezpośrednio po urlopie wychowawczym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020

Czy podwyżka wynagrodzenia w trakcie pobierania zasiłków spowoduje przeliczenie ich wysokości?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020

Wliczanie honorarium do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020

Wpływ zapisów płacowych na uwzględnianie premii w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Wysokość wynagrodzenia chorobowego, gdy w miesiącach przyjmowanych do podstawy wystąpił urlop bezpłatny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Wliczenie dodatku stażowego do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego w drugim miesiącu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020

Wliczenie nagrody za część roku do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020

Uwzględnienie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego premii absencyjnej wznowionej po przerwie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020

Składnik wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020

Ustalenie wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020

Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.