otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020 r., godz. 13:44
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 113.518
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ustalenie wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 III.Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Ustalenie wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Pracownik po przepracowaniu kilku dni od zawarcia umowy stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Ponieważ ma wymagany wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego, nabył prawo do wynagrodzenia za czas choroby. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru tego świadczenia, jeżeli w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie akordowe?

Przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości wynagrodzenia za czas choroby stosuje się przepisy ustawy zasiłkowej obowiązujące przy obliczaniu wysokości zasiłku chorobowego (art. 92 K.p.). Zgodnie z art. 36 ust. 2 tej ustawy, w razie niezdolności do pracy powstałej krótko po podjęciu zatrudnienia, podstawę wymiaru świadczenia oblicza się przyjmując wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Jeśli jednak niezdolność do pracy powstała w pierwszym kalendarzowym miesiącu zatrudnienia, to stanowi ją uzupełnione wynagrodzenie za ten miesiąc. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).

Ważne: Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego dla niezdolności do pracy powstałej przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego stanowi wynagrodzenie, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy, tzw. wynagrodzenie uzupełnione (art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Zasady uzupełniania wynagrodzenia określonego w zmiennej wysokości (akordowego) zostały określone w art. 37 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zasiłkowej. Polega ono na:

 • podzieleniu uzyskanej przez pracownika kwoty wynagrodzenia przez liczbę dni przepracowanych i pomnożeniu przez liczbę dni obowiązujących do przepracowania w tym miesiącu (jeśli pracownik przepracował choćby jeden dzień) albo
   
 • przyjęciu kwoty wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości uzyskanej za ten miesiąc przez pracowników zatrudnionych u tego pracodawcy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy (gdy pracownik nie przepracował ani jednego dnia).

Zwracamy uwagę! Przed dokonaniem uzupełnienia wynagrodzenia należy uzyskaną przez pracownika kwotę pomniejszyć o finansowane przez niego składki na ubezpieczenia społeczne.

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, otrzymał wynagrodzenie akordowe za kilka dni przepracowanych w pierwszym miesiącu zatrudnienia, a zarazem w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. Do obliczenia wynagrodzenia chorobowego należy więc przyjąć wynagrodzenie uzupełnione przy zastosowaniu pierwszej z przedstawionych metod. Gdyby pracownik zachorował pierwszego dnia zatrudnienia (lub np. bezpośrednio po urlopie wychowawczym obejmującym 12 miesięcy poprzedzających chorobę) i chorował do końca tego miesiąca na skutek czego nie przepracowałby ani jednego dnia, to przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia miałaby zastosowanie druga metoda.

Przykład

Pracownikowi zatrudnionemu od 2 grudnia 2019 r. w umowie o pracę określono wynagrodzenie w stawce akordowej. Od 16 do 20 grudnia 2019 r. (5 dni) był niezdolny do pracy z powodu choroby.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło uzupełnione wynagrodzenie za grudzień 2019 r.

Kalkulatory Kalkulator wynagrodzenia chorobowego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

W tym miesiącu obowiązywało 20 dni roboczych, z czego pracownik przepracował 15 dni, za które uzyskał wynagrodzenie w kwocie 2.412 zł, a po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika 2.081,32 zł (2.412 zł - 330,68 zł). Po uzupełnieniu wyniosło ono 2.775,09 zł (2.081,32 zł : 15 dni x 20 dni) i stanowiło podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Za każdy dzień choroby pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 74 zł (2.775,09 zł x 80% : 30).

 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 III.Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe z działu „Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków” (Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020)
Najpopularniejsze w dziale „Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków”

Zasady uzupełniania składnika wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019

Wysokość świadczenia chorobowego w razie otrzymania wynagrodzenia w formie zaliczki

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych dla wykonującego umowę o świadczenie usług zarządzania

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019

Wysokość zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy wspólnika spółki jawnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019

Zaliczkowa wypłata premii kwartalnej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019

Dodatek stażowy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019

Wysokość świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019

Proporcjonalne wliczenie premii kwartalnej do podstawy wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019

Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej włączana do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019

Świadczenie chorobowe po zakończeniu wypłaty składnika wynagrodzenia przyznanego na czas określony

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Wysokość świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego z przerwami u tego samego pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Zasiłek chorobowy dla zatrudnionego będącego wcześniej pracownikiem młodocianym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Ustalenie wysokości zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy opłacającego "mały ZUS"

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Nagrody roczna i świąteczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Niesłusznie obniżone wynagrodzenie za pracę w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia za miesiąc, w którym przekroczono roczny limit

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Dodatek stażowy zwiększa podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy samorządowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Wpływ terminu wypłaty składnika wynagrodzenia na uwzględnienie go w podstawie wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Świadczenia chorobowe dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w związku z uwzględnieniem w niej nagrody rocznej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Premie półroczne po zmianie wymiaru czasu pracy w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego udzielonego po przerwie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzeń nie zawsze skutkuje wyłączeniem go z podstawy wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Od 1 stycznia 2020 r. podwyższenie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków premii po zmianie zasad jej wypłaty

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Wysokość wynagrodzenia chorobowego obliczanego bezpośrednio po urlopie wychowawczym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020

Czy podwyżka wynagrodzenia w trakcie pobierania zasiłków spowoduje przeliczenie ich wysokości?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.