otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 99.757
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Jak ustalić szacunkowo wskaźnik proporcji sprzedaży - wzór ...
PV
 
 
G.WZORY PISM I FORMULARZY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Jak ustalić szacunkowo wskaźnik proporcji sprzedaży - wzór wniosku

Czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT i nabywa towary i usługi na potrzeby tej działalności, nie ma w prawa do odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących tego rodzaju zakupy.

W przypadku natomiast działalności mieszanej (opodatkowanej VAT i zwolnionej), podatnik powinien sam określić z jakiego rodzaju działalnością ma związek dokonany zakup i na tej podstawie odpowiednio dokonać odliczenia VAT lub nie odliczać podatku w ogóle.

Jeżeli natomiast podatnik dokonuje zakupów związanych z działalnością firmy (zwolnioną i opodatkowaną VAT), nie mając możliwości wyodrębnienia kwot podatku naliczonego, związanego z określonymi czynnościami - ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia.

art. 90 ust. 3 ustawy o VAT wskazano, że proporcję, według której odlicza się VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną ustala się jako udział rocznego obrotu uzyskanego z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Określa się ją procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ona ustalana oraz zaokrągla się ją w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do ww. obrotu nie wlicza się obrotu:

 • uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy o VAT),
   
 • z tytułu transakcji dotyczących pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych (art. 90 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT),
   
 • z tytułu transakcji dotyczących usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy (art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT).

Przy ustalaniu proporcji do obrotu nie wlicza się kwoty podatku (art. 90 ust. 9a ustawy o VAT).

W niektórych przypadkach podatnik powinien stosować proporcję wyliczoną szacunkowo. Ustawodawca wskazał w art. 90 ust. 8 i 9 ustawy o VAT, że szacunkowe ustalenie proporcji według której podatnik będzie odliczał VAT, stosuje się w sytuacji gdy:

1) w poprzednim roku podatkowym podatnik nie prowadził działalności "mieszanej", lub

2) uzyskał obrót z takiej działalności, ale nie przekroczył on 30.000 zł, bądź też

3) podatnik uznał, iż proporcja ustalona za poprzedni rok podatkowy w roku bieżącym byłaby dla niego niereprezentatywna.

Aby dokonać uzgodnienia proporcji wyliczonej szacunkowo, podatnik powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o ustalenie proporcji sprzedaży, w którym wskaże oszacowany przez siebie wskaźnik. Rozpatrzenie wniosku przez organ podatkowy i ustalenie szacunkowej proporcji następuje w formie protokołu. Według wskazanej w protokole proporcji podatnik odlicza VAT naliczony do końca danego roku a po jego zakończeniu dokonuje rocznej korekty - już w oparciu o dane rzeczywiste za cały poprzedni rok podatkowy.

Uwaga

Podatek naliczony odliczany w danym roku proporcjonalnie, także w przypadku, gdy proporcja została ustalona w formie prognozy z naczelnikiem urzędu skarbowego, podlega rocznej korekcie na podstawie art. 91 ustawy o VAT.

Zatem w przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w art. 90 ust. 8 lub 9 ustawy o VAT, podatnik nie może ustalić proporcji w sposób dowolny. Potwierdzają to organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.412.2018.1.RS, w której podkreślono, iż nie można stosować wskaźnika proporcji innego niż ten, który został wyliczony na podstawie roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 90 ust. 4 ustawy), bądź ustalonego z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu (art. 90 ust. 8 i ust. 9 ustawy).

Omawiając zagadnienie szacunkowego ustalania proporcji, według której podatnik odlicza VAT przy działalności mieszanej warto wspomnieć, że Ministerstwo Finansów w piśmie skierowanym do naszego Wydawnictwa w dniu 17 maja 2018 r. wyjaśniło, iż w sytuacji gdy uzgodniona z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcja po zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej wyniesie 100% albo zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100%.

Przykład

Podatnik prowadzi hurtownię spożywczą jako czynny podatnik VAT i do końca 2019 r. wykonywał czynności opodatkowane VAT. Świadczy również usługi ubezpieczeniowe zwolnione z VAT. Rzeczywisty wskaźnik proporcji za 2019 r. wyniósł 45%. Od lutego 2020 r. podatnik zmieni profil działalności gospodarczej, w związku z czym wskaźnik ten będzie niereprezentatywny. Podatnik od tego dnia zrezygnuje bowiem z większości świadczonych usług ubezpieczeniowych, zlikwiduje 9 z 10 punktów, w których świadczył te usługi i pozostawi w ofercie wyłącznie ubezpieczenia OC i NNW. Ponieważ proporcja ustalona na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy w roku bieżącym byłaby dla niego niereprezentatywna, powinien zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o szacunkowe ustalenie proporcji, na podstawie której w 2020 r. odliczał będzie VAT naliczony.

W związku z tym, że przepisy dotyczące VAT nie określają wzoru wniosku w sprawie ustalenia szacunkowego wskaźnika proporcji, na kolejnej stronie przedstawiamy przykładowy wzór jego wypełnienia.

Przykładowy wzór wniosku w sprawie ustalenia szacunkowego wskaźnika proporcji
 
G.WZORY PISM I FORMULARZY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Najpopularniejsze w dziale „Wzory pism i formularzy”

Możliwość rozłożenia na raty zaległości w podatku VAT

Poradnik VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019

Stosowanie cen sprzedaży brutto - wzór faktury korygującej

Poradnik VAT nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Wzór wniosku o przywrócenie podmiotu do rejestru czynnych podatników VAT

Poradnik VAT nr 19 (499) z dnia 10.10.2019

Wzór wniosku o usunięcie/sprostowanie danych zawartych w wykazie podatników VAT

Poradnik VAT nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Wzór faktury zaliczkowej przy obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności

Poradnik VAT nr 21 (501) z dnia 10.11.2019

Sprzedaż w ramach split payment z uwzględnieniem zaliczki wpłaconej w mechanizmie odwrotnego obciążenia

Poradnik VAT nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Poradnik VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019

Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy spoza białej listy

Poradnik VAT nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy podatników VAT

Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020

Realizacja ulgi na zakup kasy on-line przez podatnika zwolnionego z VAT

Poradnik VAT nr 3 (507) z dnia 10.02.2020

Roczna korekta VAT naliczonego w deklaracji VAT

Poradnik VAT nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PV

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.