otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017 r., godz. 12:36
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 76.806
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy
UiPP
 
Urlopy wypoczynkowe w 2011 roku
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

 
VIII.SKUTKI NIEWYKORZYSTANIA URLOPU W UZGODNIONYM TERMINIE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy

Problematykę obowiązku wydania i ramowej treści świadectwa pracy reguluje art. 97 K.p. Natomiast szczegółową treść oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.), dalej rozporządzenia.

Zgodnie z tymi regulacjami pracodawca ma obowiązek zamieszczenia w świadectwie pracy informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy, w tym dotyczących między innymi urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy. Pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów.

Ważne: W świadectwie pracy należy wpisywać tylko informację o urlopie bieżącym, przysługującym w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia. W świadectwie nie wpisuje się informacji o urlopie zaległym, ponieważ nie jest to informacja mająca znaczenie dla następnego pracodawcy.

Jak wynika z pkt 4 wyjaśnień co do sposobu wypełnienia świadectwa pracy zawartych w załączniku do ww. rozporządzenia, w ust. 4 pkt 1 świadectwa wskazuje się wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za który przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ponadto odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wykorzystanego do dnia ustania stosunku pracy na podstawie art. 1672 K.p. (urlop na żądanie pracownika). Natomiast w ust. 4 pkt 9 świadectwa należy podać informację o korzystaniu z urlopu dodatkowego.

  Przykład  

Pracownik niepełnosprawny, uprawniony do dodatkowego urlopu i legitymujący się 10-letnim stażem urlopowym był zatrudniony od 15 listopada 2010 r. do 5 marca 2011 r. W bieżącym roku udzielono mu 7 dni urlopu, w tym 2 dni urlopu na żądanie. Za okres zatrudnienia w 2011 r. przysługiwał mu urlop w wymiarze 9 dni, co wynika z wyliczenia: 3/12 x (26 dni + 10 dni). Pracodawca wypłacił ekwiwalent za 2 dni urlopu (9 dni wymiaru - 7 dni wykorzystane). Ponieważ pracownik wykonywał pracę w ramach skróconej normy czasu pracy, w ust. 4 świadectwa pracy należało wpisać: "Wykorzystano 9 dni (9 dni x 7 godz. = 63 godz.) urlopu, w tym 2 dni urlopu na żądanie." Natomiast w ust. 4 pkt 9 należało podać informację o korzystaniu z dodatkowego urlopu: "Pracownik korzystał z dodatkowego urlopu na podstawie art. 19 ustawy o rehabilitacji".

  Przykład  

Pracownik legitymujący się 5-letnim stażem z tytułu ukończenia szkoły, za trzy pełne miesiące pierwszej pracy nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 4,98 dnia (1/12 x 20 dni = 1,66 dnia; 1,66 dnia x 3 m-ce = 4,98 dnia). W czasie zatrudnienia wykorzystał 2 dni urlopu. Za 2,98 dnia (4,98 dnia - 2 dni = 2,98 dnia) urlopu wypłacono ekwiwalent. W ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy należało wpisać: "Wykorzystano 4,98 dnia urlopu (39 godz. i 50 minut). Pracownik nie korzystał z urlopu na żądanie.".

 
VIII.SKUTKI NIEWYKORZYSTANIA URLOPU W UZGODNIONYM TERMINIE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60