otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 1.03.2021 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 86.739
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2021 ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Zasady wypłaty zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2021 r. bez waloryzacji

Z dniem 3 stycznia 2021 r. zleceniobiorca wykorzystał pełny 182-dniowy okres wypłaty zasiłku chorobowego. Ponieważ jest on nadal niezdolny do pracy, decyzją ZUS zostało mu przyznane prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 3 miesięcy. Czy dla celów jego wypłaty powinniśmy zwaloryzować podstawę wymiaru zasiłku?

Nie, ponieważ pierwszy dzień przyznanego świadczenia przypada w kwartale, w którym wskaźnik waloryzacji nie przekracza 100%.

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez lekarza orzecznika ZUS ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności (art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (360 dni).

Świadczenie to oblicza się jako procent podstawy wymiaru ostatnio wypłacanego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego. Jego miesięczna wysokość wynosi odpowiednio:

 • 90% podstawy wymiaru za okres pierwszych 3 miesięcy świadczenia (90 dni) i 75% tej podstawy za pozostały przyznany okres lub
 • 100% podstawy wymiaru za cały okres przyznanego świadczenia - gdy niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży.
Kalkulatory Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Zasady waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego reguluje art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Waloryzacja jest więc przeprowadzana, gdy pierwszy dzień, od którego przyznano świadczenie rehabilitacyjne przypada w kwartale, w którym wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w powołanym przepisie, przekracza 100%. W I kwartale 2021 r. wskaźnik waloryzacji wynosi 97,0% (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1056).

Ważne: Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada najwcześniej 1 stycznia i nie później niż 31 marca 2021 r. nie podlega waloryzacji.

W związku z powyższym, podstawa wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego stanowiąca podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego od 4 stycznia 2021 r. nie podlega podwyższeniu. Nie może jednak być ona niższa od najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, która w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych wynosi 2.416,12 zł. W sytuacji, gdy wypłata świadczenia rehabilitacyjnego zostanie przedłużona na kolejny okres (rozpoczynający się w II kwartale 2021 r.), to ustalona podstawa nie będzie podlegała waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w tym kwartale. Czynności tej dokonuje się bowiem tylko raz, tj. pierwszego dnia, od którego zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne.

Pozostałe z działu „Zasady wypłaty zasiłków” (Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021)
Najpopularniejsze w dziale „Zasady wypłaty zasiłków”

Zasiłek za czas opieki nad zdrowym dzieckiem w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020

Skutki niestawienia się pracownika na badania w związku z kontrolą zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020

Zasiłek chorobowy w razie "pokrywania się" dni orzeczonej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Świadczenia chorobowe przysługujące pracownikowi będącemu dawcą szpiku

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny potwierdzonej decyzją sanepidu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Zasiłek za czas choroby przypadającej w okresie zmiany tytułu ubezpieczenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Zmniejszenie limitu dni opieki w trakcie roku kalendarzowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Świadczenia dla pracownika w razie poddania go izolacji lub kwarantannie z powodu koronawirusa

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020

Ustalenie okresu zasiłkowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Skutki wykonywania pracy w czasie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej w części na pobyt w szpitalu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów wypłaty świadczeń chorobowych w 2021 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Wypłata zasiłku macierzyńskiego dla pracownika - ojca dziecka po podjęciu pracy przez matkę dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020

Zasiłek opiekuńczy za okres kwarantanny lub izolacji dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Wznowienie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Świadczenia chorobowe za czas odbywania kwarantanny i izolacji w warunkach domowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Obniżenie zasiłku macierzyńskiego za okres łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Wypłata świadczeń chorobowych w 2021 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021

Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad wnukiem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Kwota wolna przy dokonywaniu dobrowolnych potrąceń z zasiłków - stanowisko MRiPS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla ubezpieczonych zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Ustalanie okresu zasiłkowego w razie nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Zasiłek za czas sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i innym chorym członkiem rodziny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem uczęszczającym do przedszkola

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorcy do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Wypłata świadczenia chorobowego w razie braku informacji na PUE ZUS o objęciu pracownika izolacją w warunkach domowych lub kwarantanną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, gdy jeden z rodziców pracuje na zmiany

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Od 1 stycznia 2021 r. zasiłek opiekuńczy z nowego limitu dni przysługujących w roku kalendarzowym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021

Odsetki za przesunięcie przez pracodawcę terminu wypłaty zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia gdy kontynuowana jest jedna z umów o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.