otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.09.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 44.765
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 8 (560) z dnia 20.04.2022   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sprawozdań sporządzanych w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę
str. 4   
2.
Obowiązki sprawozdawcze związane z przejściem na estoński CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Brak możliwości podpisania sprawozdania finansowego z przyczyn losowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 7  
2.
Przesłanki wystąpienia utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 8  
3.
Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
str. 10  
II.
Terminy i zasady przechowywania dokumentów księgowych
str. 12   
1.
W jaki sposób ustalić termin przechowywania sprawozdań finansowych?
str. 12  
2.
Jakie są zasady przechowywania zbiorów księgowych?
str. 14  
3.
Jak długo należy przechowywać dokumentację inwentaryzacyjną?
str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

III.
Rozliczenie umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem
str. 17   
1.
Oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
str. 17  
2.
Obowiązki płatnika w zakresie obliczenia i poboru podatku dochodowego od wynagrodzenia zleceniobiorcy
str. 18  
3.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
str. 19  
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy
str. 20  
D.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Operacje gospodarcze dotyczące przesunięcia środków pieniężnych pomiędzy kasą a bankiem
str. 22   
1.
Przesunięcie środków pieniężnych z kasy do banku z zastosowaniem konta "Środki pieniężne w drodze"
str. 22  
2.
Wypłata gotówki z kasy w celu wpłaty do banku na podstawie dowodu "KW - Kasa wypłaci"
str. 24  
3.
Wypłata gotówki z bankomatu na przełomie roku
str. 25  
E.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
str. 26   
2.
Wykorzystanie dotychczasowego środka trwałego w celu wybudowania innego
str. 29   
3.
Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową i likwidacja starych kotłów grzewczych
str. 30   
F.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Ustalenie wartości nominalnej oraz kwoty wymaganej lub wymagającej zapłaty
str. 32   
1.
Wycena aktywów i pasywów według wartości nominalnej na dzień ich powstania oraz na dzień bilansowy
str. 32  
2.
Wartość nominalna należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
str. 35  
3.
Wycena rozrachunków na dzień bilansowy w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty
str. 36  
G.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w jednostce budżetowej
str. 38   
2.
Klasyfikacja wydatków ponoszonych na mycie samochodu służbowego
str. 40   
3.
Prezentacja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wydatków poniesionych na finansowanie inwestycji
str. 41   
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Zasada rzetelnego obrazu według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 42   
1.
Zasada rzetelnego obrazu, jako jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości
str. 42  
2.
Istota, cele i cechy sprawozdań finansowych a wymóg przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
str. 42  
3.
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
str. 43  
4.
Rozszerzenie zakresu informacji niezbędnych dla przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
str. 44  
5.
Możliwość odstąpienia od przepisu ustawy, jeżeli warunkuje to przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu
str. 45  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy sprawozdanie finansowe musi podpisać księgowa, która nie przyjęła odpowiedzialności za rachunkowość?
str. 47  
2.
W jakiej formie sporządzić oświadczenie o spełnieniu przez sprawozdanie finansowe wymagań ustawowych?
str. 49  
3.
W księgach którego roku ująć przychody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną?
str. 50  
4.
W której pozycji rachunku zysków i strat spółki z o.o. ująć zysk otrzymany od spółki komandytowej?
str. 51  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie drobnych kwot należności i zobowiązań, figurujących w księgach rachunkowych
str. 51  
2.
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej, objętego obowiązkowym badaniem przez firmę audytorską
str. 53  
3.
Korekta błędu istotnego wykrytego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
str. 54  
4.
Moment ujęcia w księgach spółki z o.o. udziału w zysku spółki komandytowej
str. 56  
5.
Dane porównawcze w sprawozdaniach spółki przekształcanej i spółki powstałej z przekształcenia
str. 57  
6.
Ujęcie w księgach nieoprocentowanej pożyczki ze środków ZFRON, udzielonej niepełnosprawnemu pracownikowi
str. 59  
7.
Kapitał własny spółki jawnej po przekształceniu w spółkę z o.o.
str. 61  
8.
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
str. 63  
9.
Obowiązek zgłoszenia stowarzyszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.