otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.09.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 44.765
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 3 (555) z dnia 1.02.2022   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r.
1.
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw towarów - ewidencja i prezentacja w bilansie
str. 4  
2.
Koszty dostaw i usług wykonanych, lecz do dnia bilansowego niepotwierdzonych fakturą przez dostawcę
str. 7  
3.
Oświadczenia członków kierownictwa jednostki o spełnieniu przez sprawozdanie wymogów ustawowych
str. 8  
B.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

II.
Nota podatkowa jako element informacji dodatkowej
str. 10   
1.
Obowiązek i forma przedstawienia noty podatkowej
str. 10  
2.
Zasady prezentacji danych w nocie podatkowej
str. 11  
3.
Ustalenie podstawy opodatkowania, wychodząc od wyniku finansowego
str. 11  
4.
Przykład liczbowy wypełnienia noty podatkowej
str. 14  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Instrumenty finansowe - utrata wartości - część 1
str. 17   
1.
Sposób ustalania i ujmowania odpisów w zależności od regulacji prawnych, którym podlega dana jednostka
str. 17  
2.
Czynniki wpływające na trwałą utratę wartości
str. 18  
3.
Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Korekta wartości początkowej środka trwałego o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług
str. 23   
2.
Kwalifikacja nowo wybudowanych obiektów do środków trwałych i ustalenie stawek amortyzacji bilansowej
str. 25   
3.
Moment wprowadzenia do ewidencji licencji na program wymagający wdrożenia dodatkowych funkcji
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Przychody i koszty finansowe - ewidencja księgowa i prezentacja w rachunku zysków i strat
str. 29   
1.
Jakie przychody i koszty kwalifikuje się do przychodów i kosztów finansowych?
str. 29  
2.
Na jakich kontach syntetycznych i analitycznych ewidencjonuje się przychody i koszty finansowe?
str. 30  
3.
W których pozycjach rachunku zysków i strat prezentuje się przychody i koszty finansowe?
str. 32  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji w budynkach oświatowych
str. 37   
2.
Zamiana nieruchomości gruntowych w księgach urzędu gminy
str. 38   
3.
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w bilansie urzędu
str. 40   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Zasady sporządzania sprawozdania z działalności według KSR nr 9
str. 42   
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
str. 42  
2.
Minimalny zakres informacji o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, wykazywanych w sprawozdaniu
str. 43  
3.
Termin, forma i zasady podpisywania sprawozdania z działalności
str. 44  
4.
Wskazówki zawarte w KSR nr 9, pomocne przy sporządzaniu sprawozdania z działalności
str. 45  
5.
Sprawozdanie z działalności w czasie pandemii COVID-19
str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy sprawozdanie sporządzone w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji podlega zatwierdzeniu?
str. 48  
2.
Jak ująć w księgach wydatki na szkolenie pracownika poniesione na przełomie lat obrotowych?
str. 49  
3.
W jaki sposób inwentaryzować niskocenne składniki majątku?
str. 50  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Kwalifikacja umowy leasingu samochodu osobowego w świetle prawa bilansowego
str. 51  
2.
Zastosowanie do zaległych sprawozdań finansowych nowych zasad dotyczących składania podpisów
str. 53  
3.
Ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku zmiany stawki CIT
str. 55  
4.
Odpisanie z ksiąg rachunkowych należności uznanych za nieściągalne
str. 56  
5.
Ujęcie w księgach odpadów nieobjętych ewidencją magazynową, w zależności od rachunku kosztów
str. 57  
6.
Czy agent firmy inwestycyjnej może stosować uproszczenia dla jednostek mikro lub małych?
str. 58  
7.
Wycena i ewidencja należności od kontrahenta zagranicznego, dochodzonych na drodze sądowej
str. 60  
7.1.
Zapisy księgowe dokonywane pod datą skierowania należności na drogę sądową str. 60  
7.2.
Koszty sądowe poniesione w walucie obcej w związku z dochodzeniem należności str. 61  
8.
Opłaty za uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin i rozliczenie kosztów uruchomienia kopalni
str. 62  
9.
Zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego nierozliczone do dnia bilansowego
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.