otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 3.10.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 50.730
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Dodatek Nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
BI
Szczegółowy spis treści

Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.

Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 6    
I.

LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2022 R.

1.
Limity na 2022 r. - ujęcie tabelaryczne
str. 6   
2.
Limity dla celów podatku dochodowego
str. 7   
3.
Limity dla celów VAT
str. 8   
4.
Wybrane limity bilansowe
str. 8   
II.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SKŁADKACH ZUS OD 2022 R.

1.
Zmiany wynikające z Polskiego Ładu
str. 10   
1.1.
Zasady ustalania przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składki zdrowotnej
str. 10  
1.2.
Obowiązek comiesięcznego składania rozliczeń do ZUS
str. 14  
1.3.
Osoby pełniące funkcję na podstawie powołania ze składką zdrowotną od 2022 r.
str. 15  
1.4.
Dodatkowe informacje w drukach ZUS RCA i ZUS DRA
str. 15  
1.5.
Składki ZUS od nielegalnego zatrudnienia i nieujawnionego zatrudnienia
str. 15  
1.6.
Kolejna ulga w opłacie składki zdrowotnej
str. 16  
1.7.
Zapłata składki zdrowotnej przy prowadzeniu kilku rodzajów pozarolniczej działalności
str. 16  
2.
Zmiana wysokości podstaw wymiaru składek
str. 17   
2.1.
Składki na ubezpieczenia społeczne prowadzących firmę w 2022 r.
str. 17  
2.2.
Składki ZUS za pracowników w 2022 r.
str. 18  
2.3.
Składki ZUS za osoby przebywające na urlopie wychowawczym w 2022 r.
str. 18  
2.4.
Podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicę w 2022 r.
str. 19  
3.
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2022 r.
str. 19   
4.
Miesięczny limit podstawy wymiaru składki chorobowej w 2022 r.
str. 20   
5.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w 2022 r.
str. 21   
6.
Termin opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS
str. 21   
7.
Od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady regulowania przez niektórych rolników składek do KRUS
str. 22   
III.

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

1.
Zmiany w PIT
str. 22   
1.1.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i wyższy próg skali podatkowej
str. 22  
1.2.
Brak możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej
str. 23  
1.3.
Ulga dla klasy średniej
str. 23  
1.4.
Zaliczka na podatek od wynagrodzenia z działalności wykonywanej osobiście
str. 27  
1.5.
Nowe ulgi podatkowe dla powracających z zagranicy, rodzin 4+ i seniorów
str. 27  
1.6.
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu z podatkiem przez 6 lat
str. 31  
1.7.
Zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy
str. 32  
1.8.
Ryczałt za używanie służbowego auta w celach prywatnych
str. 33  
1.9.
Zmiany dotyczące rozliczania PIT przez samotnych rodziców
str. 33  
1.10.
Modyfikacja ulgi na dzieci
str. 35  
1.11.
Zmiany dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków
str. 36  
1.12.
Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
str. 37  
1.13.
Wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) zwolnione w ramach ulgi mieszkaniowej
str. 39  
1.14.
Nowe zwolnienia z PIT
str. 40  
1.15.
Zmiana wysokości kosztów osób pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie
str. 44  
1.16.
Nowa ulga w PIT z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych
str. 44  
1.17.
Ulga na zabytki
str. 45  
1.18.
Zmiany przepisów normujących źródła w zakresie działalności wykonywanej osobiście
str. 46  
1.19.
Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski
str. 47  
1.20.
Zmiany w opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem
str. 49  
1.21.
Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania po zmianie miejsca zamieszkania
str. 49  
1.22.
Modyfikacja wykazu materiałów budowlanych i urządzeń związanych z ulgą termomodernizacyjną
str. 50  
2.
Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej
str. 51   
2.1.
Najem prywatny opodatkowany wyłącznie ryczałtem
str. 51  
2.2.
Zmiana definicji wolnego zawodu
str. 51  
2.3.
Zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
str. 51  
2.4.
Nowe zwolnienia w ryczałcie
str. 52  
2.5.
Zmiany w zakresie ulg i odliczeń w ryczałcie
str. 53  
2.6.
Obowiązek przesyłania ewidencji i wykazu do urzędu skarbowego - od 2023 r.
str. 54  
2.7.
Zmiany w opodatkowaniu w formie karty podatkowej
str. 54  
3.
Zmiany w CIT
str. 55   
3.1.
Estoński CIT po zmianach
str. 55  
3.2.
Zmiany w zakresie tworzenia funduszu na cele inwestycyjne
str. 62  
3.3.
Aktualizacja informacji CIT-15J przez spółki jawne chcące uniknąć posiadania statusu podatnika CIT
str. 63  
3.4.
Zmiany w zakresie PGK dla celów CIT
str. 64  
3.5.
Definicja zarządu dla celów CIT
str. 66  
3.6.
Zmiany w CIT w zakresie kosztów finansowania dłużnego
str. 66  
3.7.
Limitowane koszty usług niematerialnych - uchylenie przepisów
str. 68  
3.8.
Podatek od przerzucanych dochodów
str. 69  
3.9.
Minimalny podatek dochodowy
str. 71  
3.10.
Opodatkowanie dla celów CIT spółek holdingowych
str. 74  
3.11.
Zmiany w zakresie informacji składanych przez podatników posiadających zakłady (oddziały)
str. 76  
3.12.
Ulga konsolidacyjna
str. 77  
3.13.
Ukryte dywidendy - od 2023 r.
str. 78  
4.
Zmiany wspólne w PIT i CIT
4.1.
Skutki w PIT/CIT wynikające z obniżenia limitu płatności gotówkowych
str. 79  
4.2.
Przyjmowanie płatności od konsumenta w przypadku płatności przekraczających 20.000 zł
str. 79  
4.3.
Ograniczenia w amortyzacji
str. 79  
4.4.
Nielegalne zatrudnianie pracowników - skutki w CIT/PIT
str. 81  
4.5.
Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła
str. 82  
4.6.
Zmiany w zakresie cen transferowych
str. 87  
4.7.
Zmiany związane z procesami restrukturyzacyjnymi w podmiotach gospodarczych
str. 91  
4.8.
Pozostałe przychody (dochody) zwolnione z CIT/PIT
str. 95  
4.9.
Zmiany w zwolnieniu z CIT/PIT dotyczącym dochodów z realizacji nowej inwestycji
str. 96  
4.10.
Alternatywne spółki inwestycyjne - zwolnienie z CIT/preferencja w PIT
str. 98  
4.11.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
str. 99  
4.12.
Symultaniczna ulga B+R i preferencja IP Box
str. 100  
4.13.
Ulga na nowy produkt (prototyp)
str. 101  
4.14.
Ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży
str. 102  
4.15.
Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki
str. 103  
4.16.
Ulga na nabycie terminala płatniczego
str. 104  
4.17.
Ulga na robotyzację
str. 107  
4.18.
Ulga na innowacyjnych pracowników - od 2023 r.
str. 108  
4.19.
Ulga/preferencja dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej
str. 110  
4.20.
Zmiany w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)
str. 111  
4.21.
Podatek od niezadeklarowanych dochodów
str. 112  
4.22.
Jednostki kontrolowane (CFC)
str. 115  
4.23.
Zapłata CIT/PIT po zakończeniu roku
str. 119  
4.24.
Księgi i ewidencje przesyłane drogą elektroniczną - od 2023 r.
str. 120  
IV.

ZMIANY W VAT

str. 120    
1.
Zmiany w zakresie fakturowania
str. 120   
1.1.
Faktury ustrukturyzowane i zmiany związane z ich wprowadzeniem
str. 120  
1.2.
Wystawianie faktur przed dostawą towarów/wykonaniem usługi
str. 125  
1.3.
Pozostałe zmiany dotyczące fakturowania
str. 125  
2.
Obrót bezgotówkowy - skutki dla podatników VAT
str. 126   
3.
Usługi finansowe - możliwość opodatkowania VAT
str. 130   
4.
Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)
str. 131   
5.
Nowi podatnicy z prawem do kwartalnego rozliczania VAT
str. 131   
6.
Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
str. 132   
7.
Zmiany dostosowawcze Nomenklatury Scalonej (CN)
str. 132   
8.
TAX FREE - system zwrotu VAT podróżnym
str. 133   
9.
Grupa VAT - nowy rodzaj podatnika od 1 lipca 2022 r.
str. 138   
10.
Zmiany w JPK_VAT od 2022 r.
str. 144   
11.
Planowane obniżenie stawek VAT
str. 146   
12.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących od 2022 r.
str. 147   
V.

ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM

1.
Wyższe stawki akcyzy od 2022 r. a elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych dopiero od 2023 r.
str. 148   
2.
Niższa akcyza na prąd i paliwa
str. 149   
3.
Preferencje dla małych producentów napojów alkoholowych
str. 150   
4.
Usługa płatności elektronicznej - od 23 listopada 2021 r.
str. 151   
VI.

ZMIANY W PRAWIE PRACY

1.
Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - projekt zmian w Kodeksie pracy
str. 151   
2.
Podwyżka wynagrodzenia minimalnego i świadczeń pochodnych w 2022 r.
str. 152   
3.
Wymiar czasu pracy w 2022 r. dla pracowników pełnoetatowych
str. 153   
4.
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r.
str. 155   
5.
Współczynnik urlopowy w 2022 r.
str. 156   
VII.

ZMIANY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO

str. 157    
1.
Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek
str. 157   
2.
Krótszy okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia
str. 158   
3.
Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego
str. 158   
4.
Wyższy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu
str. 158   
5.
Częstsze ustalanie nowej podstawy wymiaru zasiłku
str. 159   
6.
Ograniczone prawo do świadczeń dla emerytów i rencistów
str. 159   
7.
Zasiłki zaliczane na poczet przyznanej emerytury
str. 160   
8.
Zasiłek macierzyński także w razie śmierci pracodawcy
str. 160   
9.
Szersze uprawnienia ZUS
str. 161   
10.
Więcej czasu na wypłatę zasiłków
str. 161   
11.
Odpowiednie odniesienie do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
str. 162   
12.
W okresie przejściowym
str. 162   
VIII.

RACHUNKOWOŚĆ

str. 162    
IX.

INNE WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH

1.
Płatności gotówkowe i bezgotówkowe
str. 166   
2.
Zakaz prowadzenia handlu w niedziele i święta na nowych zasadach
str. 167   
3.
Zmiany w prawie regulującym funkcjonowanie spółek w 2022 r.
str. 169   
3.1.
Duża nowelizacja K.s.h. w 2022 r.
str. 169  
3.2.
e-Doręczenia w spółkach handlowych
str. 172  
3.3.
Krajowy Rejestr Zadłużonych ważnym źródłem informacji o dłużnikach w 2022 r.
str. 174  
3.4.
Do końca stycznia 2022 r. termin na pierwsze zgłoszenie do CRBR dla "nowych" podmiotów
str. 176  
3.5.
Czy można już zakładać fundację rodzinną?
str. 178  
4.
Zmiany w Ordynacji podatkowej
str. 179   
4.1.
Porozumienie w sprawie skutków podatkowych dużych inwestycji
str. 179  
4.2.
Wycofanie wniosku o opinię zabezpieczającą
str. 182  
5.
Zmiany w ustawie o KAS
str. 182   
5.1.
Nabycie sprawdzające w celu weryfikacji ewidencjowania sprzedaży w kasie rejestrującej
str. 182  
5.2.
Tymczasowe zajęcie ruchomości dłużnika
str. 184  
5.3.
Ostrzeżenie przed znikającym podatnikiem
str. 184  
6.
Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym - korekta księgi bez "czynnego żalu"
str. 185   
7.
Pakiet mobilności w transporcie drogowym
str. 185   
8.
Mapa pomocy regionalnej 2022-2027
str. 187   
9.
Rekompensata dla przedsiębiorstw energochłonnych - zmiana sektorów
str. 188   
10.
Ochrona sygnalistów i regulamin wewnętrzny
str. 190   
11.
Zmiany w prawach konsumenta, rękojmiach oraz wyprzedażach
str. 191   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.