otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.06.2022 r., godz. 11:48
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 15.605
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 19 (547) z dnia 1.10.2021   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2020 r. do właściwych organów
str. 4   
2.
Przypominamy o obowiązku zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
str. 7   
1.
Przepisy wprowadzające specjalne procedury w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy
str. 7  
2.
Okresowa ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane
str. 8  
3.
Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane wobec klientów biura
str. 8  
4.
Aktualizacja procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
str. 10  
5.
Zmiany dotyczące okresu przechowywania dokumentacji
str. 12  
II.
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
str. 13   
1.
Podstawy prawne przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o.
str. 13  
2.
Przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy
str. 14  
3.
Ustalenie wartości podatkowej składników majątku w razie przekształcenia
str. 15  
4.
Obowiązki związane z przekształceniem wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Przedmiot umowy leasingu w ewidencji środków trwałych korzystającego
str. 18   
1.
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
str. 18  
2.
Ujęcie przedmiotu leasingu finansowego oraz opłat w księgach rachunkowych korzystającego
str. 19  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Kwalifikacja regałów zakupionych do magazynu budowanego na potrzeby prowadzenia działalności
str. 23   
2.
Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji samochodu ciężarowego
str. 25   
3.
Odpis aktualizujący wartość środka trwałego czasowo niewykorzystywanego przy produkcji
str. 26   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Księgowe ujęcie zmian w kapitale - umorzenie udziałów własnych w spółce z o.o.
str. 28   
1.
Umorzenie udziałów własnych spółki z o.o. według przepisów Kodeksu spółek handlowych
str. 28  
2.
Bilansowe i podatkowe skutki nabycia udziałów własnych w celu umorzenia
str. 29  
3.
Przykłady umorzenia udziałów własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego oraz z czystego zysku
str. 31  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Odpis na ZFŚS, dotyczący emerytowanych pracowników ośrodka pomocy społecznej
str. 34   
2.
Przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku ze zmianą dyrektora instytucji kultury
str. 34   
3.
Zaliczenie wadium wniesionego przez uczestnika przetargu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości
str. 35   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Wyodrębnienie w ewidencji księgowej przychodów i kosztów z zysków kapitałowych
str. 37   
1.
Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów w świetle przepisów podatkowych
str. 37  
2.
Przypisanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodów
str. 38  
3.
Odsetki i różnice kursowe związane z przychodami z zysków kapitałowych w wyjaśnieniach KIS
str. 40  
4.
Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów do potrzeb podatkowych
str. 40  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu w działalności deweloperskiej według KSR nr 8
str. 44   
1.
Ujęcie w księgach prawa użytkowania wieczystego gruntu do dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego
str. 44  
2.
Zmiana kwalifikacji prawa użytkowania wieczystego gruntu po rozpoczęciu przedsięwzięcia deweloperskiego
str. 47  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W ciężar jakich kosztów odnieść prowizję pobraną od niewykorzystanej części kredytu?
str. 48  
2.
W jaki sposób ustalić wartość maszyny wykupionej z leasingu operacyjnego, którą wcześniej ulepszono?
str. 48  
3.
Jak wprowadzić do ksiąg towar pochodzący z nadwyżki magazynowej?
str. 49  
4.
Czy koszt dzierżawy miejsca pod reklamę, dotyczący dwóch lat obrotowych, należy rozliczać w czasie?
str. 50  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Księgowe ujęcie przekazania środków pieniężnych z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT
str. 51  
2.
Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi po zmianach wprowadzonych od 1 października 2021 r.
str. 53  
3.
Prezentacja w bilansie nadwyżki zaliczek pobranych na poczet zysku nad zyskiem wypracowanym przez spółkę
str. 56  
4.
Zmiana metody księgowania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 57  
5.
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej
str. 59  
6.
Badanie przez biegłego rewidenta transakcji z jednostkami powiązanymi
str. 61  
7.
Fundusze wydzielone oraz rozrachunki wewnątrzzakładowe w stowarzyszeniu posiadającym oddział samobilansujący
str. 62  
8.
Moment ujęcia opłaty recyklingowej w kosztach bilansowych
str. 64  
9.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie umowy cesji wierzytelności
str. 65  
10.
Analiza prawa użytkowania wieczystego gruntów na potrzeby ustalania odroczonego podatku dochodowego
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.