otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 7.12.2021 r., godz. 14:54
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 94.942
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 17 (545) z dnia 1.09.2021   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 14
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Wybrane problemy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
str. 5   
1.
Czy dokument elektroniczny może stanowić podstawę zapisów księgowych i czym są zapisy automatyczne?
str. 5  
2.
Co oznacza prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim?
str. 6  
3.
Jakie są warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych?
str. 7  
4.
Na czym polega różnica pomiędzy zamknięciem ksiąg rachunkowych i zamknięciem miesiąca?
str. 8  
5.
Czy można zmienić system finansowo-księgowy w ciągu roku?
str. 9  
II.
Kary umowne za nieterminowe lub nienależyte wykonanie usług
str. 10   
1.
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy
str. 10  
2.
Zobowiązania z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych sprzedawcy
str. 12  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Wypłata dywidendy w spółce z o.o. z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek
str. 13   
1.
Moment podjęcia decyzji o rozliczeniu wyniku finansowego w spółce z o.o.
str. 13  
2.
Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy wspólnikom w ujęciu bilansowym i podatkowym
str. 14  
3.
Zaliczki na poczet dywidendy wypłacone wspólnikom w ciągu roku obrotowego i ich rozliczenie
str. 15  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Nabycie na potrzeby jednostki budynku, który wymaga remontu
str. 18   
2.
Zmiana wartości granicznej ustalonej dla niskocennych środków trwałych
str. 19   
3.
Koszty sporządzenia raportu na temat oddziaływania na środowisko budowy środka trwałego
str. 21   
4.
Ustalenie wartości początkowej hali produkcyjnej budowanej systemem mieszanym
str. 22   
5.
Przekazanie własnych wyrobów na budowę środka trwałego
str. 23   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Księgowe ujęcie zmian w kapitale - wykorzystanie kapitału rezerwowego w spółce z o.o.
str. 25   
1.
Utworzenie i przeznaczenie kapitału rezerwowego na konkretny cel
str. 25  
2.
Pokrycie straty bilansowej kapitałem rezerwowym w księgach spółki z o.o.
str. 26  
3.
Przeznaczenie niewykorzystanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy
str. 27  
4.
Wykorzystanie kapitału rezerwowego na zakup środka trwałego
str. 28  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny, wypłacone ze środków ZFŚS
str. 29   
2.
Wynagrodzenia pracowników oraz kontrakty lekarskie rozliczane zgodnie ze standardem rachunku kosztów
str. 30   
3.
Klasyfikacja budżetowa stypendiów socjalnych i motywacyjnych wypłacanych uczniom
str. 31   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Cesja własnych wierzytelności w ramach umowy faktoringu
str. 32   
1.
Zasady zawierania umów faktoringu
str. 32  
2.
Przychody i koszty podatkowe z cesji własnych wierzytelności w ramach faktoringu
str. 32  
3.
Bilansowe ujęcie cesji własnych wierzytelności w ramach faktoringu
str. 34  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności według KSR nr 14
str. 38   
1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
str. 38  
2.
Ocena założenia kontynuacji działalności
str. 39  
3.
Wytyczne dotyczące zasad wyceny oraz tworzenia rezerw przez jednostki niekontynuujące działalności
str. 41  
4.
Obowiązki sprawozdawcze jednostek przy założeniu braku kontynuowania działalności
str. 43  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jakim terminie należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r.?
str. 46  
2.
Jak rozliczyć wydatki na ulepszenie nieruchomości inwestycyjnej wycenianej w wartości rynkowej?
str. 47  
3.
Czy można zmienić sposób ewidencji kosztów działalności operacyjnej w ciągu roku obrotowego?
str. 48  
4.
Kto powinien złożyć sprawozdanie finansowe w KRS po rozwiązaniu umowy z biurem rachunkowym?
str. 48  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej, w której wykorzystano prywatne auto pracownika
str. 49  
2.
Obniżenie wpłat na PFRON z tytułu zakupów od firm zatrudniających osoby niepełnosprawne
str. 52  
3.
Zwrot pracownikowi części wydatków na naukę języka obcego na podstawie faktury wystawionej na pracodawcę
str. 54  
4.
Ustalenie zmiany stanu produktów przy ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4
str. 55  
5.
Rozliczenie rozrachunków z tytułu dostaw i usług w drodze kompensaty
str. 58  
6.
Sprzedaż towarów i usług w walucie obcej pomiędzy podmiotami krajowymi
str. 59  
7.
Wartość materiałów zużytych do testowania produktu
str. 62  
8.
Odpisywanie w koszty wartości artykułów spożywczych w momencie zakupu
str. 63  
9.
Świadectwa efektywności energetycznej, zwane białymi certyfikatami
str. 64  
10.
Przepadek zaliczki wpłaconej na poczet importu towarów
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.