otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021 r., godz. 12:05
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 86.746
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 12 (540) z dnia 20.06.2021   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Zbliża się termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
str. 4   
2.
Odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa, dotyczące terminu złożenia sprawozdania do Szefa KAS
str. 4   
3.
Organizacje pożytku publicznego w 2021 r. mają więcej czasu na zamieszczenie sprawozdań
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
str. 6   
1.
Cel i sposób wykazywania danych porównawczych
str. 6  
2.
Różna długość okresów sprawozdawczych i zmiana zakresu danych prezentowanych w sprawozdaniu
str. 8  
3.
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
str. 8  
4.
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
str. 10  
5.
Przykład przekształcenia danych porównawczych w związku ze zmianą zasad wyceny towarów
str. 11  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika
str. 14   
1.
Konto służące do ewidencji zaliczki udzielonej pracownikowi
str. 14  
2.
Zaliczka pobrana przez pracownika na zakupy firmowe
str. 14  
3.
Zaliczka na pokrycie kosztów krajowej podróży służbowej
str. 17  
III.
Instrumenty finansowe - skorygowana cena nabycia - część 2
str. 18   
1.
Ustalanie skorygowanej ceny nabycia metodą narastającą
str. 19  
2.
Wykorzystanie metody przepływów na potrzeby ustalenia skorygowanej ceny nabycia
str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Kwalifikacja nabytej nieruchomości gruntowej do właściwej grupy aktywów trwałych - checklista
str. 23   
2.
Koszty utrzymania wyodrębnionych magazynów jednostki, wykorzystywanych przy budowie środka trwałego
str. 26   
3.
Wykonanie drenażu boiska - klasyfikacja do właściwego rodzaju KŚT
str. 27   
4.
Wydatki poniesione na analizę prawną umowy kredytowej
str. 28   
5.
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
str. 29   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Księgowe ujęcie zmian w kapitale - kapitał zapasowy w spółce z o.o.
str. 31   
1.
Źródła tworzenia kapitału zapasowego w spółce z o.o. i jego przeznaczenie
str. 31  
2.
Pokrycie straty bilansowej kapitałem zapasowym
str. 31  
3.
Utworzenie kapitału zapasowego z zysku i jego wykorzystanie na przykładach liczbowych
str. 32  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ujęcie w księgach urzędu gminy operacji gospodarczych związanych z realizacją programu "Lokal za grunt"
str. 35   
2.
Likwidacja zniszczonego eksponatu nabytego przez instytucję kultury na potrzeby ekspozycji stałej
str. 36   
3.
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby praktycznej nauki zawodu
str. 37   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Różnice kursowe na należnościach w ujęciu bilansowym i podatkowym
str. 38   
1.
Wycena przychodu w walucie obcej dla celów bilansowych
str. 38  
2.
Ustalenie przychodu w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
str. 39  
3.
Kurs stosowany do przeliczenia na walutę polską spłaty należności
str. 39  
4.
Rozliczenie różnic kursowych na przykładach liczbowych
str. 39  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Rzeczowe aktywa trwałe według MSR - wycena początkowa
str. 42   
1.
Parametry wykorzystywane do wyceny początkowej środków trwałych i środków trwałych w budowie
str. 42  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy nieopłaconą fakturę za towary, których do końca roku nie otrzymano, należy ująć w księgach?
str. 47  
2.
Jakie zdarzenia wywołują obowiązek sporządzenia sprawozdania za okres zawieszenia działalności?
str. 47  
3.
W której pozycji bilansu wykazać zaliczki na poczet dywidendy?
str. 48  
4.
Na jakich kontach ująć koszty reprezentacji i reklamy?
str. 49  
5.
Jak zaksięgować otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu niezapłaconej należności?
str. 49  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rodzaje uproszczeń możliwych do przyjęcia przez jednostkę małą i warunki uprawniające do ich stosowania
str. 50  
2.
Określenie w polityce rachunkowości transakcji rozliczanych za pomocą konta "Rozliczenie zakupu"
str. 52  
3.
Rozwiązanie spółki komandytowej i przekazanie majątku wspólnikom
str. 54  
3.1.
Rozwiązanie spółki komandytowej według przepisów prawa handlowego str. 54  
3.2.
Ujęcie w księgach spółki przekazania majątku wspólnikom str. 55  
3.3.
Otrzymanie przez wspólnika majątku po rozwiązaniu spółki str. 55  
4.
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie osoby fizycznej
str. 56  
5.
Odpisanie z ksiąg rachunkowych zobowiązań, które w świetle przepisów prawa uległy przedawnieniu
str. 58  
6.
Przekazanie uszkodzonego wyrobu gotowego ponownie do produkcji
str. 60  
7.
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku bankowym
str. 61  
8.
Efekty produkcji zleconej firmie zewnętrznej
str. 62  
9.
Korekta podatku od nieruchomości za lata poprzednie
str. 63  
10.
Ewidencja kosztów według rodzajów w księgach dewelopera
str. 64  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.