otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021 r., godz. 12:05
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 86.746
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 8 (536) z dnia 20.04.2021   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
str. 4   
2.
Założenia do projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego kontynuacji działalności
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Nota odsetkowa dotycząca 2020 r., a zapłacona w 2021 r.
str. 8  
2.
Prezentacja w bilansie nakładów na środek trwały w budowie
str. 9  
3.
Ustalenie na dzień bilansowy salda konta 49 "Rozliczenie kosztów" i prezentacja w rachunku zysków i strat
str. 10  
4.
Wartość firmy w informacji dodatkowej jednostki małej
str. 11  
II.
Zasada ciągłości i możliwość odstąpienia od jej stosowania
str. 12   
1.
Na czym polega zasada ciągłości?
str. 12  
2.
Kiedy można odstąpić od stosowania zasady ciągłości?
str. 13  
3.
Co należy uznać za zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości według KSR nr 7?
str. 13  
4.
Jak ująć w księgach i ujawnić w sprawozdaniu skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości?
str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Odchylenia od stałych cen ewidencyjnych rzeczowych aktywów obrotowych
str. 16   
1.
Ogólne zasady bieżącej wyceny zapasów
str. 16  
2.
Ceny przyjęte do ewidencji zapasów i odchylenia od tych cen
str. 17  
3.
Sposoby ustalania odchyleń od cen ewidencyjnych
str. 18  
4.
Przykłady rozliczania odchyleń od stałych cen ewidencyjnych
str. 18  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Trwała utrata wartości licencji na oprogramowanie
str. 24   
2.
Zdarzenia losowe dotyczące środków trwałych w budowie
str. 25   
3.
Wydatki na przystosowanie wynajmowanego lokalu do używania
str. 27   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym - utworzenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
str. 28   
1.
Pojęcie kapitałów własnych i ich rodzaje
str. 28  
2.
Konto księgowe służące do ewidencji operacji dotyczących kapitału (funduszu) podstawowego
str. 29  
3.
Wniesienie wkładów na poczet kapitału zakładowego w spółce z o.o.
str. 29  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r.
str. 33   
2.
Zwrot niesłusznie pobranej opłaty za prowadzenie wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej
str. 34   
3.
Odstąpienie od umowy z powodu pandemii i zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia sportowe
str. 35   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Odroczony podatek dochodowy z tytułu różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej
str. 36   
1.
Bilansowe rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego
str. 36  
2.
Rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego u podatnika CIT
str. 37  
3.
Amortyzacja bilansowa wyższa od amortyzacji podatkowej i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
str. 37  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według KSR nr 1 - wybrane zagadnienia
str. 39   
1.
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
str. 39  
2.
Przykłady operacji gospodarczych wpływających na przepływy pieniężne
str. 40  
2.1.
Wsparcie uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej str. 40  
2.2.
Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego str. 43  
2.3.
Subwencja finansowa otrzymana z Polskiego Funduszu Rozwoju str. 45  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jakim okresie sprawozdawczym ująć duplikat faktury zakupu towarów?
str. 48  
2.
Jak zaksięgować weksel własny wystawiony na pokrycie zobowiązania z tytułu dostaw i usług?
str. 49  
3.
Czy korekta VAT naliczonego wpływa na wynik z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych?
str. 50  
4.
Na jakim koncie ująć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w spółce komandytowej?
str. 51  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie kosztów obsługi płatności bezgotówkowych
str. 52  
2.
Sprzedaż prototypu przed zakończeniem prac rozwojowych
str. 53  
3.
Rezerwa na karę pieniężną nałożoną w trybie administracyjnym za odprowadzenie ścieków do rzeki
str. 55  
4.
Korekta kosztów o wartość stanów magazynowych materiałów i produktów na koniec miesiąca
str. 56  
5.
Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego i sprzedaży w punkcie handlowym
str. 57  
6.
Produkcja części i podzespołów wykorzystywanych na własne potrzeby
str. 59  
7.
Konwersja wierzytelności na akcje spółki w ramach postępowania upadłościowego
str. 61  
8.
Sprzedaż wierzytelności własnej, po cenie niższej od wartości księgowej
str. 63  
9.
Koszty zakupu narzędzi wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług budowlanych
str. 64  
10.
Naliczenie i wypłata odprawy pośmiertnej w księgach pracodawcy
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.