otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 11.08.2022 r., godz. 13:16
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 42.970
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 6 (534) z dnia 20.03.2021   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2021 r. UWAGA! Zmiana terminów
str. 4   
2.
Przesunięcie terminów obowiązków sprawozdawczych wyłącznie dla organizacji non profit - komunikat Min. Fin.
str. 6   
3.
Wersja struktur logicznych właściwa dla sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych - wyjaśnienia Min. Fin.
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Skutki otrzymania rabatu potransakcyjnego na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów
str. 7  
2.
Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0
str. 10  
3.
Wycena nieruchomości inwestycyjnej w sprawozdaniu spółki postawionej po dniu bilansowym w stan likwidacji
str. 15  
4.
Przeksięgowanie wyniku za rok poprzedni do rozliczenia, gdy nie zostało zatwierdzone sprawozdanie za ten rok
str. 17  
5.
Przeznaczenie zysku na fundusz socjalny w rachunku przepływów pieniężnych
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji za 2020 r.
str. 20   
1.
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
str. 20  
2.
Niedobory i nadwyżki do rozliczenia, ujawnione w wyniku spisu z natury
str. 20  
3.
Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez kontrahenta na potwierdzeniu sald
str. 24  
4.
Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji
str. 26  
III.
Udziały posiadane w innych jednostkach - ewidencja i wycena bilansowa
str. 27   
1.
Kwalifikacja nabytych udziałów do krótkoterminowych lub długoterminowych aktywów finansowych
str. 27  
2.
Wycena udziałów na moment ich nabycia
str. 28  
3.
Wycena bilansowa udziałów według ustawy o rachunkowości
str. 30  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego wcześniej z niej wycofanego i jego ulepszenie
str. 33   
2.
Pożyczka udzielona na zakup środka trwałego wypłacona bezpośrednio dostawcy
str. 36   
3.
Ujawnienie w informacji dodatkowej wartości środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy najmu
str. 39   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Skutki stosowania zasady ostrożności w prawie bilansowym
str. 40   
1.
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
str. 40  
2.
Jednostki, które mogą zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności
str. 41  
3.
Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy
str. 42  
4.
Konflikt zasady ostrożności z zasadami memoriału i współmierności
str. 45  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ujęcie w księgach rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej
str. 46   
2.
Przeznaczenie nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym na realizację zadań statutowych
str. 46   
3.
Zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w bilansie zakładu budżetowego
str. 48   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu finansowego
str. 49   
1.
Bilansowe zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego w leasingu finansowym
str. 49  
2.
Warunki uznania umowy za podatkowy leasing finansowy i ustalenie wartości przedmiotu umowy
str. 50  
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy leasingu finansowym uznawanym za dostawę towarów
str. 51  
4.
Ujęcie przedmiotu leasingu finansowego w księgach rachunkowych jednostki niebędącej podatnikiem VAT
str. 52  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Ustalanie przychodów i kosztów sprzedaży w księgach dewelopera według KSR nr 8
str. 53   
1.
Specyfika działalności deweloperskiej
str. 53  
2.
Przychód ze sprzedaży przedmiotu umowy deweloperskiej
str. 53  
3.
Koszt wytworzenia sprzedanego przedsięwzięcia deweloperskiego
str. 55  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Według jakiego załącznika do ustawy o rachunkowości należy sporządzić sprawozdanie finansowe spółki cywilnej? UWAGA! Zmiana terminów
str. 57  
2.
Czy fakt rozpoczęcia restrukturyzacji po dniu bilansowym uwzględnia się w księgach i sprawozdaniu za rok ubiegły?
str. 58  
3.
Jak rozliczyć koszt opłaty leasingowej zafakturowany w grudniu?
str. 59  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczanie transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych - skutki bilansowe interpretacji ogólnej Min. Fin.
str. 59  
2.
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
str. 61  
3.
Księgowe ujęcie korekty cen transferowych zwiększającej koszty uzyskania przychodów
str. 62  
4.
Czy kopia polisy ubezpieczeniowej może stanowić dowód księgowy?
str. 64  
5.
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych spółki z o.o.
str. 65  
6.
Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym zabezpieczenia akcyzowego w zależności od jego formy
str. 66  
7.
Rozliczanie kosztów przygotowania nowej produkcji stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
str. 67  
8.
Wpłaty z zysku dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznawane za podział wyniku finansowego
str. 68  
9.
Świadczenie usługi na rzecz zwycięzcy aukcji dobroczynnej
str. 70  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 71    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.