otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 43.422
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 5 (533) z dnia 1.03.2021   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych
str. 4  
2.
Opłaty z tytułu leasingu finansowego w rachunku przepływów pieniężnych
str. 7  
3.
Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów
str. 9  
II.
Nieruchomości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą - wybrane zagadnienia
str. 11   
1.
Zakup budynku wraz z gruntem na potrzeby własnej działalności
str. 11  
2.
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji
str. 12  
3.
Wybudowanie budynku na gruncie będącym własnością innej jednostki
str. 14  
4.
Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja
str. 15  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Zdarzenia zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów
str. 17   
1.
Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
str. 17  
2.
Zaliczka otrzymana na poczet przyszłej dostawy towarów
str. 18  
3.
Rozliczenie dotacji otrzymanej na nabycie środka trwałego
str. 19  
4.
Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
str. 21  
IV.
Wkłady wnoszone przez komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej
str. 23   
1.
Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej i rozliczeń ze wspólnikami
str. 23  
2.
Ujęcie wniesionych wkładów w księgach i sprawozdaniu komplementariusza
str. 25  
3.
Kapitał udziałowy w księgach spółki komandytowo-akcyjnej
str. 26  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Odbudowa maszyny produkcyjnej - remont czy ulepszenie środka trwałego
str. 27   
2.
Umorzenie pożyczki przeznaczonej na zakup środków trwałych stanowiących zbiorcze obiekty inwentarzowe
str. 28   
3.
Klasyfikacja agregatu prądotwórczego do odpowiedniego rodzaju KŚT i ustalenie stawki amortyzacyjnej
str. 30   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Samochód osobowy w firmie - sprzedaż samochodu zaliczonego do środków trwałych
str. 32   
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży firmowego samochodu osobowego
str. 32  
2.
Ustalenie wyniku z tytułu rozchodu środka trwałego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat
str. 33  
3.
Rozliczenie sprzedaży samochodu osobowego na przykładzie liczbowym
str. 33  
4.
Skutki sprzedaży samochodu osobowego w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
str. 34  
5.
Korekta VAT naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu osobowego
str. 37  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej
str. 38   
2.
Zakup leków dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej
str. 40   
3.
Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w bilansie i sprawozdaniu Rb-N
str. 40   
F.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Wynagrodzenia na przełomie dwóch lat obrotowych w ujęciu bilansowym i podatkowym
str. 43   
1.
Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowniczych
str. 43  
2.
Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
str. 45  
3.
Koszty wynagrodzeń zaliczane do kosztów wytworzenia produktów
str. 48  
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Odpisy aktualizujące według MSSF - rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne - ustalenie odpisów dla grupy aktywów
str. 49   
1.
Parametry wyceny wykorzystywane do ustalenia wartości odzyskiwalnej
str. 49  
2.
Alokacja odpisu do elementów ośrodka wypracowującego środki pieniężne
str. 51  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W ciężar jakich kosztów ująć fakturę za wynajęcie pracownika?
str. 55  
2.
Jakie informacje na temat skutków pandemii ujawnia się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach?
str. 55  
3.
W księgach którego roku poprawić błędy wywołane oszustwami?
str. 56  
4.
Jak rozliczyć w księgach koszty zakupu kodów do e-booków?
str. 57  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Zamknięcie ksiąg oraz ustalenie roku obrotowego w spółkach komandytowych, które uzyskały status podatnika CIT
str. 58  
2.
Prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości
str. 60  
3.
Zmiany powodujące zwiększenie wartości szacunkowej rezerwy, wywołane skutkami COVID-19
str. 61  
4.
Dotacja na kapitał obrotowy z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w rachunku zysków i strat
str. 62  
5.
Rozliczenie na podstawie ugody sądowej należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług
str. 63  
5.1.
Moment ujęcia w księgach duplikatu faktury kosztowej oraz jej korekty str. 63  
5.2.
Kompensata wzajemnych rozrachunków str. 64  
5.3.
Umorzenie części należności w wyniku zawartej ugody str. 64  
6.
Możliwość rezygnacji z tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw przez spółkę z o.o. komandytową
str. 65  
7.
Rozwiązanie nadmiernej rezerwy utworzonej w ciężar kosztów działalności podstawowej
str. 65  
8.
Zaliczka na poczet usługi otrzymana w grudniu, w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe od stycznia
str. 66  
9.
Koszty utrzymania budynków po ich wybudowaniu w księgach dewelopera
str. 68  
10.
Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i zleceniobiorców
str. 69  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 71    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.