otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 16.10.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 86.336
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 3 (531) z dnia 1.02.2021   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów - wyjaśnienia Min. Fin.
str. 4   
2.
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin.
str. 5   
3.
Komisja UE przyjęła zmiany Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
str. 7  
2.
Dane wykazywane w informacjach uzupełniających do bilansu, sporządzanych przez jednostkę mikro
str. 10  
3.
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r.
str. 12  
4.
Zaliczki wpłacone na poczet zysku w spółce komandytowej UWAGA! Zmiana terminów
str. 13  
II.
Udzielenie rabatu dotyczącego sprzedaży z roku poprzedniego
str. 17   
1.
Moment ujęcia w księgach faktury korygującej
str. 17  
2.
Zniesienie formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę
str. 18  
3.
Różnica pomiędzy bilansowym i podatkowym ujęciem korekty przychodu ze sprzedaży
str. 19  
4.
Przykład rozliczenia rabatu cenowego na przełomie lat obrotowych
str. 20  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Wycena na dzień bilansowy rozrachunków w walutach obcych
str. 21   
1.
Kursy walut stosowane do wyceny na dzień bilansowy
str. 21  
2.
Sposoby ujmowania różnic kursowych w księgach rachunkowych
str. 22  
3.
Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym
str. 23  
4.
Przykłady liczbowe ilustrujące ewidencję różnic kursowych i ich prezentację w sprawozdaniu finansowym
str. 23  
5.
Przedpłaty, zaliczki, zadatki wyrażone w walucie obcej
str. 26  
IV.
Instrumenty finansowe - wycena i klasyfikacja zobowiązań finansowych
str. 27   
1.
Definicja zobowiązań finansowych
str. 27  
2.
Wycena początkowa zobowiązań finansowych w zależności od przepisów stosowanych do ich wyceny
str. 27  
3.
Wycena bilansowa zobowiązań finansowych
str. 30  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Uwzględnienie kosztów zużycia mediów w wartości początkowej obiektu budowanego siłami obcymi
str. 33   
2.
Przebudowa hali produkcyjnej na budynek biurowy
str. 34   
3.
Klasyfikacja budynku mieszkalnego wykorzystywanego na prowadzenie działalności do właściwego rodzaju KŚT
str. 35   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Księgowe ustalenie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną
str. 37   
1.
Porównanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat z wariantem porównawczym
str. 37  
2.
Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy
str. 38  
3.
Przykład ustalenia wyniku finansowego w jednostce handlowej stosującej konta zespołu 5
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych należności z tytułu dochodów budżetowych - wyjaśnienie Min. Fin.
str. 41   
2.
Odsetki od zaciągniętych kredytów w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnienie Min. Fin.
str. 42   
3.
Niedobór zawiniony pozostałych środków trwałych, stwierdzony podczas inwentaryzacji w jednostce budżetowej
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Ustalanie stawek amortyzacji bilansowej oraz podatkowej budynków niemieszkalnych
str. 46   
1.
Amortyzacja bilansowa budynków niemieszkalnych
str. 46  
2.
Amortyzacja podatkowa budynków niemieszkalnych
str. 47  
3.
Ewidencja księgowa amortyzacji budynków niemieszkalnych
str. 48  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Aktualizacja aktywów wycenianych w kwocie wymaganej zapłaty według KSR nr 4
str. 49   
1.
Cel aktualizacji wyceny wartości bilansowej aktywów
str. 49  
2.
Sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty
str. 49  
3.
Aktualizacja kwoty wymaganej zapłaty na dzień bilansowy
str. 51  
4.
Weryfikacja należności pod kątem stopnia prawdopodobieństwa jej uzyskania - checklista
str. 51  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na jakim koncie ująć koszty zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z pandemią?
str. 54  
2.
Jak potwierdzić saldo należności wyrażonej w walucie obcej?
str. 54  
3.
Kiedy stosuje się cenę nabycia i cenę zakupu w odniesieniu do materiałów?
str. 55  
4.
Jaką postać powinno mieć sprawozdanie z badania sporządzone przez biegłego rewidenta?
str. 56  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Koszty likwidacji zapasów i odwołanych podróży służbowych w związku z COVID-19
str. 56  
2.
Faktura zakupu wystawiona w grudniu 2020 r., którą nabywca otrzymał i opłacił w styczniu 2021 r.
str. 57  
3.
Udokumentowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług
str. 58  
4.
Ujęcie otrzymanego zadatku w księgach i sprawozdaniu finansowym
str. 59  
5.
Obciążenie eksportera przez firmę kurierską płatnościami z tytułu zobowiązań celnych nieopłaconych przez nabywcę
str. 61  
6.
Obowiązki sprawozdawcze spółki komandytowej, której rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy
str. 61  
7.
Moment zamknięcia i otwarcia ksiąg w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną
str. 63  
8.
Ewidencja przerobu materiałów powierzonych przez kontrahenta
str. 63  
9.
Ujęcie służebności przesyłu w księgach rachunkowych i zasadność utworzenia rezerwy na ten cel
str. 64  
10.
Otrzymana od gminy dotacja i jej zwrot w księgach rachunkowych
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.