otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 43.422
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 1 (529) z dnia 1.01.2021   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2021 r.
str. 4   
2.
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sprawozdań finansowych w czasie pandemii
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Inwentaryzacja w czasie COVID-19 według rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 6  
2.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
str. 10  
3.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
str. 12  
4.
Przekazanie sprawozdania finansowego przez podatników CIT i PIT do organów skarbowych
str. 14  
5.
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
str. 14  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Zastosowanie kalkulacji podziałowej kosztów w praktyce
str. 15   
1.
Kalkulacja podziałowa prosta, stosowana do wyrobów wytwarzanych masowo w jednym cyklu produkcyjnym
str. 15  
2.
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami, stosowana do wyrobów różniących się jednym z parametrów
str. 17  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zmiana okresu używania środka trwałego od nowego roku obrotowego i weryfikacja okresów i stawek amortyzacji
str. 20   
2.
Koszty przygotowania umowy najmu magazynów - ulepszenie w obcym środku trwałym czy koszt okresu?
str. 21   
3.
Rozliczanie cesji umowy leasingu finansowego w księgach rachunkowych cesjonariusza
str. 23   
3.1.
Klasyfikacja umowy leasingu w przypadku przejęcia jej w wyniku cesji
str. 23  
3.2.
Określenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
str. 24  
3.3.
Wprowadzenie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych
str. 24  
3.4.
Wykup przedmiotu leasingu finansowego
str. 25  
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

III.
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2021 r.
str. 26   
1.
Limit przychodów za 2020 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.
str. 26  
2.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 27  
3.
Sporządzenie inwentarza oraz wycena składników aktywów i pasywów
str. 27  
4.
Ujęcie kosztów w księdze podatkowej oraz w księgach rachunkowych
str. 28  
5.
Otwarcie ksiąg rachunkowych na przykładzie liczbowym
str. 30  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Środki pieniężne otrzymane na pokrycie świadczeń zdrowotnych niewykonanych w 2020 r. w związku z COVID-19
str. 32   
2.
Klasyfikacja budżetowa wpływu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
str. 33   
3.
Zwrot należności za bilety w kwocie pomniejszonej o odstępne w księgach jednostki budżetowej
str. 35   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

IV.
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
str. 36   
1.
Ustalenie przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego
str. 36  
2.
Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
str. 37  
3.
Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi firmowego auta
str. 38  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Odpisy aktualizujące według MSSF - rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne - ogólne zasady
str. 40   
1.
Regulacje międzynarodowe stosowane w zakresie odpisów aktualizujących
str. 40  
2.
Wymagania MSR 36 w zakresie utraty wartości
str. 41  
3.
Wartość godziwa ustalona z perspektywy uczestników rynku, pomniejszona o koszty zbycia
str. 42  
4.
Wartość użytkowa ustalana z perspektywy jednostki sprawozdawczej
str. 45  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak wykazać w bilansie saldo Wn konta "Środki pieniężne w drodze"?
str. 48  
2.
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać odpis aktualizujący wartość należności głównej oraz odsetek?
str. 48  
3.
Czy zakwestionowaną notę obciążeniową należy ująć w księgach?
str. 49  
4.
Jakim dokumentem rozliczyć należność otrzymaną za pobraniem z zobowiązaniem wobec firmy kurierskiej?
str. 50  
5.
Czy zapłatę gotówką za towar trzeba zawsze potwierdzać dowodem KP?
str. 51  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR
str. 52  
2.
Wydatki poniesione na ubezpieczenie nieruchomości inwestycyjnej, dotyczące dwóch lat obrotowych
str. 56  
3.
Skutki korekty składek na FP i FGŚP z tytułu niedopłaty za lata ubiegłe
str. 57  
4.
Księgowanie hipotetycznych odsetek od zysku spółki kapitałowej przekazanego na kapitał zapasowy
str. 58  
5.
Zmiana wartości inwestycji na skutek spadku ceny rynkowej nieruchomości po dniu bilansowym
str. 59  
6.
Prezentacja w bilansie zobowiązania z tytułu kredytu wypłacanego w transzach i jego wycena na dzień bilansowy
str. 60  
7.
Udokumentowanie wyceny niepełnowartościowych zapasów towarów
str. 62  
8.
Okres przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej
str. 63  
9.
Wycena materiałów i towarów, które utraciły swoją wartość na dzień bilansowy, w księgach jednostki małej
str. 63  
10.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w wyniku otrzymania aportu i koszty z tym związane
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.