otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 28.01.2021 r., godz. 09:57
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 100.369
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 23 (527) z dnia 1.12.2020   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
1.
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych
str. 4  
2.
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg
str. 5  
3.
Zdarzenia ujawnione po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego
str. 7  
4.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
str. 7  
5.
Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego
str. 8  
II.
Moment ujęcia w kosztach wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia
str. 9   
1.
Memoriałowe rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla celów bilansowych
str. 9  
2.
Zaliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia do kosztów podatkowych z chwilą ich wypłaty
str. 10  
3.
Dostosowanie ewidencji księgowej dla potrzeb ustalenia kosztów podatkowych
str. 11  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy
str. 13   
1.
Przyczyny reklamacji towarów między podmiotami gospodarczymi
str. 13  
2.
Dokumentowanie i ewidencja operacji gospodarczych związanych z reklamacją towarów
str. 14  
3.
Przykłady rozliczania reklamacji towarów
str. 16  
IV.
Instrumenty finansowe - przekwalifikowanie aktywów finansowych według rozporządzenia
str. 19   
1.
Możliwość przeniesienia aktywów między kategoriami
str. 19  
2.
Retrospektywna poprawa błędu w związku z niewłaściwą klasyfikacją
str. 20  
3.
Zakaz przenoszenia pozycji do przeznaczonych do obrotu
str. 21  
4.
Obligatoryjne przekwalifikowanie aktywów finansowych
str. 22  
5.
Dobrowolne przeniesienie aktywów finansowych między kategoriami
str. 23  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Przekazanie materiałów odpisanych w koszty bezpośrednio po zakupie na budowę środka trwałego
str. 26   
2.
Moment przyjęcia do używania środka trwałego budowanego etapami
str. 27   
3.
Produkty gotowe wytworzone i sprzedane przed przyjęciem środka trwałego do używania
str. 29   
4.
Dofinansowanie otrzymane z PFRON do kosztów zakupu środka transportu dla pracowników niepełnosprawnych
str. 31   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Samochód osobowy w firmie - wydatki poniesione przed przyjęciem pojazdu do ewidencji środków trwałych
str. 34   
1.
Opłaty poniesione przed przyjęciem samochodu do używania, zwiększające cenę nabycia
str. 34  
2.
Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego
str. 36  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych podopiecznych, przechowywanych na rachunku bankowym DPS
str. 38   
2.
Przekształcenie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych
str. 39   
3.
Wpłacone przez najemców lokali kaucje a sprawozdanie Rb-Z samorządowej instytucji kultury
str. 40   
4.
Zasądzony od pacjenta zwrot wypłaconego odszkodowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
str. 41   
F.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Aport do spółki osobowej w ujęciu bilansowym i podatkowym
str. 42   
1.
VAT należny z tytułu wniesienia aportu
str. 42  
2.
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego
str. 42  
3.
Objęcie udziału w kapitale spółki osobowej w ewidencji księgowej
str. 43  
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Odpisy aktualizujące według MSSF - zapasy
str. 45   
1.
Aktywa kwalifikowane do zapasów w rozumieniu MSR 2
str. 45  
2.
Bilansowa wycena zapasów i zasady tworzenia odpisów aktualizujących
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy można zrezygnować z amortyzacji bilansowej prawa użytkowania wieczystego gruntu?
str. 49  
2.
Po jakim kursie wycenić figurujące w księgach na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walucie obcej?
str. 49  
3.
Jakie środki wykazać w rachunku przepływów pieniężnych w pozycji "o ograniczonej możliwości dysponowania"?
str. 50  
4.
Czy jest możliwe sporządzenie sprawozdania w walucie obcej?
str. 51  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Zwrot dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy
str. 52  
2.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności objętej odpisem aktualizującym
str. 54  
3.
Spis z natury wyrobów gotowych w jednostce posiadającej dwa magazyny
str. 56  
4.
Rozliczenie zakupu telefonu na potrzeby firmy, w przypadku gdy termin płatności rozłożono na raty
str. 56  
5.
Korekta kosztu sprzedanych towarów w związku z ich zwrotem przez nabywcę
str. 58  
6.
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia salda
str. 59  
7.
Odzyskanie należności odpisanej uprzednio jako nieściągalna
str. 60  
8.
Wpływ na rachunek bankowy środków pieniężnych z tytułu dopłat bezpośrednich
str. 61  
9.
Koszty przygotowania nowej produkcji, której uruchomienie przesunięto w związku z pandemią
str. 63  
10.
Ustalenie średniorocznego zatrudnienia dla potrzeb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.