otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 11.08.2022 r., godz. 13:16
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 42.970
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 22 (526) z dnia 20.11.2020   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
str. 4   
1.
Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
str. 4  
2.
Prezentacja w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK
str. 6  
3.
Wartość wykonanych dostaw i usług, niezafakturowanych na dzień bilansowy
str. 9  
4.
Rozliczenie dotacji i sfinansowanych z niej kosztów
str. 11  
II.
Wątpliwości dotyczące zawarcia umowy o badanie sprawozdania
str. 13   
1.
Na jaki okres powinna zostać zawarta pierwsza umowa?
str. 13  
2.
Czy umowę o badanie muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu?
str. 15  
3.
Czy spadek obrotów w 2020 r. jest podstawą rozwiązania umowy?
str. 15  
4.
Jakie kary grożą za niepoddanie sprawozdania badaniu?
str. 16  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczanie różnic pomiędzy dowodem PZ a fakturą zakupu
str. 17   
1.
Różnice powstałe w wyniku zaokrągleń cen jednostkowych
str. 17  
2.
Faktura wystawiona na firmę osoby fizycznej, dotycząca służbowych i prywatnych wydatków właściciela
str. 19  
3.
Ubytki naturalne powstałe niezależnie od osób odpowiedzialnych
str. 21  
IV.
Instrumenty finansowe - klasyfikacja aktywów finansowych według rozporządzenia
str. 22   
1.
Kategorie aktywów finansowych i parametry wyceny bilansowej
str. 22  
2.
Identyfikacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
str. 24  
3.
Pożyczki udzielone i należności własne
str. 26  
4.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
str. 27  
5.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
str. 31  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Etapy likwidacji uszkodzonego środka trwałego - checklista
str. 32   
2.
Nabycie wynajmowanego środka trwałego, w którym wcześniej dokonano ulepszenia
str. 34   
3.
Zakup środków trwałych ze zwolnień podatkowych w ZPChr
str. 35   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Samochód osobowy w firmie - ewidencja księgowa zakupu opon zimowych
str. 38   
1.
Klasyfikacja bilansowa wydatków poniesionych na zakup opon zimowych do samochodu będącego środkiem trwałym
str. 38  
2.
Wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym
str. 39  
3.
Zasady odliczania VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
str. 40  
4.
Przykład rozliczenia w księgach rachunkowych faktury dokumentującej zakup i wymianę opon zimowych
str. 40  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników
str. 42   
2.
Inwentaryzacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody gminy
str. 43   
3.
Klasyfikacja wydatków na zakup okularów wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej
str. 44   
F.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii w ujęciu bilansowym i podatkowym
str. 45   
1.
Podstawa prawna uzyskania dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej
str. 45  
2.
Zaliczenie otrzymanego dofinansowania do przychodów podlegających opodatkowaniu - interpretacja KIS
str. 45  
3.
Ujęcie w księgach otrzymanego dofinansowania jako zmniejszenia kosztów - wyjaśnienie Min. Fin.
str. 46  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jaki sposób skorygować błąd popełniony w poprzednim roku, jeśli sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone?
str. 49  
2.
Jakie świadczenia emerytalne wykazuje się w pozycji B.VI porównawczego rachunku zysków i strat?
str. 50  
3.
Po jakim kursie rozlicza się kompensatę umowną dotyczącą rozrachunków w walucie obcej?
str. 50  
4.
W której pozycji bilansu jednostka mikro wykaże udziały w innych podmiotach?
str. 51  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Moment utworzenia w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
str. 52  
2.
Skutki przekazania na kapitał zapasowy części zysku spółki osobowej prawa handlowego
str. 54  
3.
Opakowania jednorazowego użytku wkalkulowane w cenę sprzedaży produktu
str. 56  
4.
Rozliczenie wydatków poniesionych na uzyskanie certyfikatu produkowanych wyrobów
str. 57  
5.
Rozwiązania ewidencyjne w zakresie rozliczenia kosztów składowania towarów w obcej jednostce
str. 58  
6.
Faktoring z regresem w księgach rachunkowych faktoranta
str. 59  
7.
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
str. 61  
8.
Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego po przekształceniu firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową
str. 64  
9.
Koszty zagospodarowania terenu wokół budynków zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.