otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 43.422
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 16 (520) z dnia 20.08.2020   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Forma ewidencji księgowej przy prowadzeniu kilku firm - interpretacja KIS
str. 4   
2.
Wydłużenie pierwszego roku obrotowego w jednostce, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Leasing finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych
str. 6   
1.
Charakterystyka leasingu finansowego dla celów bilansowych
str. 6  
2.
Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu
str. 8  
3.
Amortyzacja bilansowa przedmiotu leasingu
str. 8  
4.
Podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową
str. 9  
5.
Ustalenie kwoty odroczonego podatku dochodowego przy umowie leasingu
str. 10  
6.
Rozliczenie opłat leasingowych na przykładzie liczbowym
str. 11  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w momencie zakupu
str. 14   
1.
Metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla aktywów obrotowych
str. 14  
2.
Warunki skorzystania z uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
str. 14  
3.
Zarachowanie wartości nabytych aktywów w ciężar kosztów bilansowych
str. 15  
4.
Ustalanie stanu zapasów, jego wycena oraz korekta kosztów
str. 15  
5.
Przykłady stosowania uproszczonej metody ewidencji zapasów
str. 17  
III.
Instrumenty finansowe - część V - modele wyceny bilansowej według rozporządzenia
str. 20   
1.
Czynniki mające wpływ na wycenę aktywów finansowych
str. 20  
2.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
str. 20  
3.
Pożyczki udzielone, należności własne i aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
str. 24  
4.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
str. 25  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu w księgach środków trwałych w budowie - checklista
str. 28   
2.
Niedobór środka trwałego uznany za zawiniony
str. 30   
3.
Prawo wieczystego użytkowania gruntu według przepisów krajowych i międzynarodowych
str. 32   
4.
Rozdzielenie prac remontowych od modernizacyjnych w celu ujęcia w księgach rachunkowych
str. 34   
5.
Czy wydatki na uzyskanie certyfikatu ISO zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
str. 35   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Samochód osobowy w firmie - używanie prywatnego auta w podróży służbowej
str. 36   
1.
Zasady zwrotu wydatków na samochód w podróży służbowej
str. 36  
2.
Skutki podatkowe używania własnego auta dla celów służbowych
str. 37  
3.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na pojazdy samochodowe
str. 38  
4.
Bilansowe rozliczenie wydatków na prywatne auto w podróży służbowej
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ujęcie dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach rachunkowych urzędu miasta
str. 42   
2.
Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego wypłacone na podstawie umowy o dzieło
str. 43   
3.
Różnice groszowe pomiędzy listą płac a składkami ZUS wynikającymi z deklaracji DRA
str. 45   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Rozliczenie różnic kursowych powstałych przy zapłacie zobowiązania za środek trwały
str. 46   
1.
Różnice kursowe wpływające na wartość początkową środka trwałego w świetle przepisów podatkowych
str. 46  
2.
Uwzględnienie różnic kursowych w wartość początkowej środka trwałego dla celów bilansowych
str. 47  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakich należności dotyczy obowiązek inwentaryzacji drogą uzyskania potwierdzenia sald?
str. 49  
2.
Czy należało powiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.?
str. 50  
3.
Do kiedy w związku z epidemią można sporządzić sprawozdanie za rok obrotowy inny niż kalendarzowy?
str. 50  
4.
Na jakim koncie ująć przychód z tytułu kary umownej otrzymany w walucie obcej?
str. 51  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązek podpisania rocznego sprawozdania finansowego przez osobę sporządzającą
str. 52  
2.
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów za rok poprzedni, wynikająca z zastosowania błędnej ceny
str. 53  
3.
Możliwość zmiany zasad ewidencji magazynowej zapasów z ilościowo-wartościowej na ilościową
str. 55  
4.
Ustalenie daty zapisu księgowego, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
str. 56  
5.
Nienależnie otrzymane środki pieniężne, zaliczone na poczet przyszłych dostaw i usług
str. 58  
6.
Obowiązki sprawozdawcze związane z przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową
str. 59  
7.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego otrzymany na podstawie prawomocnego wyroku
str. 61  
8.
Wydanie materiałów z magazynu do produkcji w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów
str. 62  
9.
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które uległy uszkodzeniu
str. 64  
10.
Utworzenie spółki z o.o. i rozliczenie wydatków poniesionych przez wspólnika na jej rejestrację
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.