otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.424
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Zawiadomienie o wyborze w 2021 r. estońskiego CIT (czytaj więcej) Informacja o wspólnikach spółki jawnej (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej) 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2020 r. 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia przez podatników do US: CIT-6AR, CIT-9R, CIT-11R za 2020 r. Do 31 stycznia br. - termin na złożenie wniosków o zwolnienie płatnika z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 5 (509) z dnia 1.03.2020   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2019 r., które należy zakończyć w marcu 2020 r. UWAGA! Zmiana terminów
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.
1.
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
str. 6  
2.
Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów na dzień bilansowy i ich prezentacja w sprawozdaniu
str. 11  
3.
Wycena akcji na dzień bilansowy w jednostce niestosującej rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Rozliczanie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości
str. 18   
1.
Unormowania prawne dotyczące podatku od nieruchomości
str. 18  
2.
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące podatku od nieruchomości możliwe do zastosowania w praktyce
str. 19  
III.
Zobowiązania spółki z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji
str. 23   
1.
Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji
str. 23  
2.
Wycena i ewidencja obligacji własnych w zależności od ceny ich emisji
str. 23  
IV.
Opłaty związane z prowadzeniem działalności w formie franczyzy
str. 26   
1.
Opłata wstępna ponoszona przez franczyzobiorcę
str. 26  
2.
Opłaty cykliczne ponoszone w związku z zawartą umową franczyzy
str. 28  
3.
Kara umowna za zerwanie umowy franczyzy
str. 29  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Uwzględnienie w wartości początkowej środka trwałego narzutu kosztów pośrednich wydziału pomocniczego
str. 30   
2.
Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona na inny dzień niż dzień bilansowy
str. 31   
3.
Kwalifikacja nabytego prawa użytkowania wieczystego gruntu do odpowiedniej grupy aktywów trwałych
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - koszty prac rozwojowych oraz wartość firmy
str. 34   
1.
Forma przedstawienia w informacji dodatkowej danych o pracach rozwojowych i wartości firmy
str. 34  
2.
Ewidencja zakończonych sukcesem prac rozwojowych oraz ich prezentacja w informacji dodatkowej
str. 34  
3.
Powstanie dodatniej wartości firmy oraz jej ujawnienie w informacji dodatkowej
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
str. 40   
2.
Forma przekazania sprawozdania finansowego SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu
str. 40   
3.
Podlegające zwrotowi środki dotacji przedmiotowej w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
str. 42   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Danina solidarnościowa wspólników opłacona z konta prowadzonego na potrzeby spółki
str. 44   
1.
Osoby zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej i podstawa jej obliczenia
str. 44  
2.
Sposób ujęcia daniny solidarnościowej w księgach rachunkowych spółki
str. 45  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów według KSR nr 13
str. 47   
1.
Definicja i składniki kosztu wytworzenia produktów
str. 47  
2.
Przypisywanie kosztów pośrednich produkcji niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
str. 48  
3.
Stosowanie stałych cen ewidencyjnych z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a kosztami wytworzenia
str. 49  
4.
Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu
str. 49  
5.
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie liczbowym
str. 50  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Według jakiej wartości przyjąć na stan środków trwałych nieruchomość przekwalifikowaną z inwestycji?
str. 52  
2.
Jak zaksięgować licencję na aktualizację programów komputerowych wykupioną na dwanaście miesięcy?
str. 53  
3.
Czy dopłaty do cen towarów zalicza się do przychodów podstawowej działalności operacyjnej?
str. 54  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na koncie płatnika, powstałej w latach ubiegłych
str. 55  
2.
Prowadzenie ewidencji rozrachunków poza księgą główną w innym systemie, niż moduł finansowo-księgowy
str. 56  
3.
Rozliczenie magazynu materiałów w firmie produkcyjnej
str. 57  
4.
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za lata ubiegłe, przekazane organom skarbowym w 2020 r.
str. 58  
5.
Przychody i koszty związane z prowadzeniem spraw spółki komandytowej
str. 60  
6.
Darowizna pieniężna przekazana przez fundację na cele społecznie użyteczne
str. 61  
7.
Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie
str. 62  
8.
Wykup sprzętu z lombardu i obciążenie pracownika karą pieniężną za oddanie tego sprzętu w zastaw
str. 64  
9.
Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.