otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 15.605
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 4 (502) z dnia 10.02.2020   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Dodatek do numeru:
pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe dofinansowania do zimowiska dzieci pracowników
str. 4  
2.
Ustalenie okresu zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę korzystającą z przerwami z urlopów związanych z rodzicielstwem
str. 6  
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy na małym ZUS plus
str. 8  
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Zmiany w dokumentacji ubezpieczeniowej kierowanej do ZUS
str. 10  
2.
Do 28 lutego 2020 r. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach za 2019 r.
str. 11  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ zapisów płacowych na uwzględnianie premii w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 13  
2.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego, gdy w miesiącach przyjmowanych do podstawy wystąpił urlop bezpłatny
str. 15  
3.
Wliczenie dodatku stażowego do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego
str. 16  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Kiedy można otworzyć nowy okres zasiłkowy?
str. 18  
2.
Wypłata zasiłku opiekuńczego dla przedsiębiorcy za dni wolne od pracy
str. 19  
3.
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego po zasiłku chorobowym z ubezpieczenia chorobowego
str. 20  
V.
Emerytury i renty
1.
Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
str. 22  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ustalenie limitów 3/33 umów na czas określony po ponownym zatrudnieniu
str. 25  
2.
Konsultowanie ze związkami zawodowymi wypowiedzeń umów o pracę
str. 27  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Stosowanie ruchomego czasu pracy w praktyce
str. 28  
1.1.
Wprowadzenie ruchomego czasu pracy str. 28  
1.2.
Udzielanie odpoczynku dobowego oraz rozliczanie pracy w dniu wolnym w razie stosowania rozkładu ruchomego str. 30  
2.
Polecanie dodatkowej pracy pracownikowi instytucji kultury zatrudnionemu w systemie przerywanym
str. 32  
3.
Ograniczenia w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej
str. 33  
4.
Skrócenie dnia pracy o czas przerw na karmienie dziecka piersią oraz śniadaniowej
str. 34  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Zasady ustalania dopuszczalnej kwoty potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń
str. 35  
2.
Wypłata odprawy emerytalnej nauczycielowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego przed rozwiązaniem umowy
str. 36  
3.
Odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania umowy z pracownikiem zatrudnionym na okres próbny
str. 38  
IX.
Dokumentacja kadrowa
1.
Ograniczenie ilości danych wprowadzanych na listę obecności
str. 39  
2.
Adres zamieszkania oraz numer PESEL w skierowaniu na badania wstępne
str. 41  
3.
Przechowywanie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego
str. 42  
X.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie wymiaru urlopu po zmianie pracodawcy
str. 43  
1.1.
Wykorzystanie u poprzedniego pracodawcy zawyżonej ilości dni urlopu str. 43  
1.2.
Urlop wypoczynkowy pracownika podejmującego zatrudnienie równoległe str. 45  
2.
Przedawnienie urlopu wypoczynkowego w czasie korzystania z urlopów rodzicielskich
str. 46  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Wstępne badanie lekarskie i szkolenie z zakresu bhp przy ponownym zawarciu umowy zlecenia z tą samą osobą
str. 47  
2.
Postępowanie pracodawcy w razie otrzymania decyzji stwierdzającej chorobę zawodową byłego pracownika
str. 49  
D.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

1.
Wpłaty do PPK w kosztach uzyskania przychodów z uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Finansów
str. 51   
2.
Wezwanie PFR do zawarcia umów o zarządzanie PPK
str. 53   
E.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wynagrodzenie dla płatnika wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
str. 55  
2.
Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu urlopu wychowawczego
str. 55  
3.
Skutki niestawienia się pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby na badanie przez lekarza orzecznika ZUS
str. 56  
4.
Prawo do wynagrodzenia chorobowego, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje wyłącznie dni wolne od pracy
str. 57  
5.
Zapis w umowie o pracę dotyczący stawki wynagrodzenia zasadniczego
str. 58  
6.
Informacja o wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników
str. 58  
7.
Wypłata ryczałtów za okresy urlopu wypoczynkowego
str. 59  
8.
Dofinansowanie do okularów dla zatrudnionego przy komputerze, przechodzącego wkrótce na emeryturę
str. 59  
9.
Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia w związku z absencją chorobową
str. 60  
XIII.
Wypłata dodatku specjalnego w sektorze budżetowym
str. 61   
1.
Tytuły przyznawania dodatku specjalnego
str. 61  
2.
Obowiązkowe czy fakultatywne przyznawanie dodatku specjalnego?
str. 61  
3.
Dodatek specjalny jako stały lub okresowy składnik wynagrodzenia
str. 63  
4.
Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego
str. 63  
5.
Ustalenie wysokości dodatku specjalnego
str. 64  
6.
Uwzględnienie dodatku specjalnego w podstawie innych świadczeń związanych z pracą
str. 65  
F.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
str. 66   
2.
Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.
str. 66   
3.
Czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika? - komunikat UODO
str. 66   
4.
Informacja dla przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS - komunikat ZUS
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.