otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 83.053
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 3 (507) z dnia 1.02.2020   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ujęcie zwiększeń stanu magazynowego w JPK_MAG - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.
1.
Wycena na dzień bilansowy rozrachunków w walucie obcej i ujęcie skutków tej wyceny w sprawozdaniu finansowym
str. 5  
2.
Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych uwzględniany przy ustalaniu zmiany stanu produktów
str. 11  
II.
Zasady sporządzania sprawozdania z działalności UWAGA! Zmiana terminów
str. 14   
1.
Ogólne informacje o sprawozdaniu z działalności
str. 14  
2.
Termin, forma i zakres sprawozdania z działalności
str. 15  
3.
Cel sporządzania oraz cechy jakościowe sprawozdania z działalności
str. 16  
4.
Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdania z działalności
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów
str. 21   
1.
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych według ustawy o rachunkowości
str. 21  
2.
Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych i sposób ich ujęcia w księgach
str. 22  
3.
Przykład rozliczenia niedoboru towarów uznanego za niezawiniony
str. 25  
4.
Rozliczenie niedoboru materiałów uznanego za mieszczący się w granicach norm ubytków naturalnych
str. 26  
5.
Przykład rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w drodze kompensaty
str. 27  
IV.
Jak zaksięgować składkę na pracownicze plany kapitałowe na przełomie lat obrotowych?
str. 28   
1.
Zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK
str. 28  
2.
Opodatkowanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę według Ministerstwa Finansów
str. 29  
3.
Bilansowe zasady rozliczania wpłat do PPK jako kosztów pracowniczych
str. 29  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Dotacja na remont, nabycie lub wytworzenie środka trwałego w księgach i sprawozdaniu finansowym
str. 33   
1.1.
Moment ujęcia otrzymanej dotacji w księgach rachunkowych
str. 33  
1.2.
Rozliczanie dotacji otrzymanej na przełomie lat obrotowych
str. 34  
1.3.
Prezentacja przychodów z tytułu dotacji w rachunku zysków i strat
str. 36  
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i zapasów
str. 39   
1.
Forma prezentacji danych o utracie wartości aktywów w informacji dodatkowej
str. 39  
2.
Wypełnienie noty dotyczącej odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
str. 39  
3.
Wypełnienie noty dotyczącej wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów
str. 42  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r. organom podatkowym
str. 45   
2.
Wartość środków własnych zarezerwowanych na inwestycje w bilansie zakładu budżetowego
str. 45   
3.
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w księgach zakładu budżetowego
str. 46   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
MSSF 16 "LEASING" - część V - ujęcie i wycena początkowa aktywów z tytułu praw do użytkowania
str. 49   
1.
Moment ujęcia aktywów i zobowiązań dla umów leasingu zawartych w trakcie obowiązywania MSSF 16
str. 49  
2.
Moment ujęcia aktywów i zobowiązań dla umów leasingu istniejących na moment pierwszego zastosowania standardu
str. 50  
3.
Wycena początkowa aktywów z tytułu praw do użytkowania dla nowo zawieranych umów
str. 51  
4.
Wycena początkowa aktywów dla umów leasingu istniejących na dzień przejścia na MSSF 16
str. 53  
5.
Praktyczne zastosowanie MSR - jak przekształcić sprawozdanie i wykazać leasing zgodnie z MSSF 16?
str. 55  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kiedy należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych? UWAGA! Zmiana terminów
str. 58  
2.
Czy saldo Ma konta "Środki pieniężne w drodze" wykazać w pasywach bilansu jako zobowiązania?
str. 58  
3.
Na jakim koncie zaksięgować prowizję od kredytu na realizację inwestycji?
str. 59  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Czynsz otrzymany z góry za dwa lata, ujęty w księgach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów
str. 60  
2.
Prowizja od kredytu potrącona po nabyciu nieruchomości
str. 62  
3.
Zasady wyceny na dzień bilansowy odpadów poprodukcyjnych w postaci złomu
str. 62  
4.
Zakwalifikowanie wydatków na zakup opakowań na właściwe stanowisko kosztów w firmie produkcyjnej
str. 63  
5.
Skutki rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wspólnotę mieszkaniową
str. 64  
5.1.
Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz sposób prowadzonej ewidencji str. 64  
5.2.
Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych str. 65  
6.
Składki członkowskie uiszczane na rzecz stowarzyszenia, do którego jednostka należy dobrowolnie
str. 66  
7.
Wypłata uprawnionym osobom świadczeń po zmarłym pracowniku
str. 67  
7.1.
Wynagrodzenie i inne należności ze stosunku pracy niewypłacone zmarłemu pracownikowi str. 67  
7.2.
Odprawa pośmiertna wypłacona uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika str. 68  
8.
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
str. 69  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 71    

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.